Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2014-2017
2 svazky ; ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-01-05094-1 (1. díl ; vázáno)
ISBN 978-80-01-06047-6 (2. díl ; vázáno)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii a rejstřík
1. díl. 2014. 427 stran -- 2. díl. 2017. 645 stran
001462081
Obsah // ÚVOD // PŘEDMLUVA // OBSAH 2. DÍLU // 11 SYSTEMA MUSCULORUM INFANTIS, SVALOVÝ SYSTÉM DÍTĚTE 15 // 11.1 Fenomenologie pohybu 16 // 11.1.1 Dynamické a strukturální pohybové změny 16 // 11.1.2 Fyzikální pojetí pohybu 18 // 11.1.3 Mikropohyb buněk a tkání 18 // 11.1.4 Intracelulární dráhy-cytoskelet 19 // 11.1.5 Molekulové motory 20 // 11.1.6 Svalový korzet dětského těla 22 // 11.2 Musculi capitis infantis, svaly dětské hlavy 24 // 11.2.1 Musculi faciei, mimické svaly 27 // 11.2.2 Musculi masticatorii, žvýkací svaly 36 // 11.3 Musculi colli infantis, svaly dětského krku 40 // 11.3.1 Musculi colli superficiales, povrchové svaly krku 40 // 11.3.2 Musculi suprahyoidei, nadjazylkové svaly 44 // 11.3.3 Musculi infrahyoidei, podjazylkové svaly 46 // 11.3.4 Musculi scaleni, šikmé svaly 47 // 11.3.5 Musculi praevertebrales, hluboké krční svaly 48 // 11.4 Musculi thoracis infantis, dětské hrudní svaly 48 // 11.4.1 Thorakohumerální svaly 50 // 11.4.2 Vlastní svaly hrudníku 53 // 11.4.3 Diaphragma, bránice 56 // 11.5 Musculi abdominis infantis, dětské břišní svaly 66 // 11.5.1 Přední svalová skupina 70 // 11.5.2 Boční svalová skupina 75 // 11.5.3 Dětský tříselný kanál 80 // 11.5.4 Zadní svalová skupina 82 // 11.6 Musculi dorsi infantis, zádové svaly dítěte 83 // 11.7 Musculi membri superioris infantis, svaly dětské horní končetiny 91 // 11.7.1 Musculi humeri, ramenní svaly 96 // 11.7.2 Musculi brachii, svaly
paže 102 // 11.7.3 Musculi antebrachii, svaly předloktí 105 // 11.7.4 Musculi manus, svaly ruky 109 // 11.8 Musculi membri inferioris infantis, svaly dětské dolní končetiny 114 // 11.8.1 Musculi coxae, svaly kyčelní 120 // 11.8.2 Musculi femoris, svaly stehenní 126 // 11.8.3 Musculi cruris, svaly bérce 129 // 11.8.4 Musculi pedis, svaly nohy 133 // 11.8.5 Nožní klenba 138 // Obsah // 12 APPARATUS DIGESTORIUS INFANTIS, TRÁVICÍ SYSTÉM DÍTĚTE 143 // 12.1 Principy evoluce, stavby a funkce trávicího systému 144 // 12.1.1 Evoluce trávicího systému 144 // 12.1.2 Trávení-základní pojmy 146 // 12.1.3 Přehled funkční anatomie stěny trávicí trubice 147 // 12.1.4 Přehled funkční anatomie žláz trávicí trubice 149 // 12.2 Hlavový oddíl trávicího systému dítěte 150 // 12.2.1 Vývoj orgánů ústní dutiny 150 // 12.2.2 Přehled funkční anatomie ústní dutiny 151 // 12.2.3 Cavitas oris infantis, dětská ústní dutina 152 // 12.2.4 Přehled funkční anatomie tvrdého a měkkého patra 155 // 12.2.5 Palatum durum et molle infantis, dětské tvrdé a měkké patro 155 // 12.2.6 Přehled funkční anatomie jazyka a patrových mandlí 156 // 12.2.7 Lingua et tonsilla palatina infantis, dětský jazyk a patrová mandle 159 // 12.2.8 Přehled funkční anatomie slinných žláz 162 // 12.2.9 Glandulae salivariae infantis, dětské slinné žlázy 163 // 12.2.10 Přehled funkční anatomie zubů 165 // 12.2.11 Dětské zuby, dentes infantis 170
12.3 Krční a hrudní oddíl trávicího systému dítěte 177 // 12.3.1 Vývoj orgánů krčního a hrudního oddílu trávicí trubice 177 // 12.3.2 Přehled funkční anatomie hltanu a jícnu 179 // 12.3.3 Pharynx infantis, dětský hltan 182 // 12.3.4 Oesophagus infantis, dětský jícen 183 // 12.4 Břišní oddíl trávicího systému dítěte 184 // 12.4.1 Vývoj orgánů břišního oddílu trávicího systému 185 // 12.4.2 Přehled funkční anatomie žaludku 188 // 12.4.3 Gaster infantis, dětský žaludek 189 // 12.4.4 Přehled funkční anatomie tenkého střeva 193 // 12.4.5 Intestinum tenue infantis, dětské tenké střevo 194 // 12.4.6 Přehled funkční anatomie tlustého střeva 199 // 12.4.7 Intestinum crassum infantis, dětské tlusté střevo 201 // 12.4.8 Přehled funkční anatomie jater a žlučových cest 205 // 12.4.9 Hepar infantis, dětská játra 209 // 12.4.10 Přehled funkční anatomie slinivky břišní 212 // 12.4.11 Dětská slinivka břišní, pancreas infantis 214 // 12.4.12 Přehled funkční anatomie pobřišnice 216 // 12.4.13 Peritoneum a dětská břišní dutina 217 // 13 APPARATUS RESPIRATORIUS INFANTIS - DÝCHACÍ SYSTÉM DÍTĚTE 221 // 13.1 Obecné principy evoluce dýchacího systému 222 // 13.2 Funkční morfologie dýchacího systému 223 // 13.2.1 Dýchací cyklus 223 // Obsah // 13.2.2 Dýchací cesty 223 // 13.3.3 Dýchací odstavce plic 224 // 13.3 Dětské horní dýchací cesty 225 // 13.3.1 Nasus externus infantis, dětský
zevní nos 225 // 13.3.2 Cavitas nasi infantis, dětská nosní dutina 227 // 13.3.3 Sinus paranasales infantis, dětské vedlejší nosní dutiny 233 // 13.4 Dětské dolní dýchací cesty 234 // 13.4.1 Larynx infantis, dětský hrtan 234 // 13.4.2 Trachea et bronchi infantis, dětská průdušnice a průdušky 244 // 13.5 Pulmones infantis, dětské plíce 247 // 13.5.1 Vývoj plic 248 // 13.5.2 Přehled funkční anatomie plic 256 // 13.5.3 Morfologie dětských plic 259 // 13.6 Pleurae infantis, pohrudnice a poplicnice dítěte 267 // 13.7 Dýchací cyklus dítěte 271 // 13.7.1 Anatomie dýchacího cyklu 271 // 13.7.2 Dětský dýchací cyklus 272 // 14 SYSTEMA CARDIOVASCULARE INFANTIS, OBĚHOVÝ SYSTÉM DÍTĚTE 273 // 14.1 Principy stavby a funkcí oběhového systému 274 // 14.1.1 Tělní tekutiny-krev a lymfa 274 // 14.1.2 Evoluce oběhového systému 275 // 14.1.3 Ontogenetický vývoj srdce a cév 279 // 14.2 Přehled funkční anatomie cév 283 // 14.2.1 Stavba cévní stěny 283 // 14.2.2 Tkáňová cirkulace 285 // 14.2.3 Funkční anatomie srdce 286 // 14.2.4 Specifické oblasti krevního oběhu 292 // 14.2.5 Anatomie krve a lymfy 293 // 14.3 Systema cardiovasculare infantis 296 // 14.3.1 Morfologie dětské krve 296 // 14.3.2 Cor infantis 297 // 14.3.3 Vasa infantis 310 // 14.3.4 Systema lymphaticum infantis 321 // 15 ORGANA URINARIA INFANTIS, ORGÁNY MOČOVÉHO SYSTÉMU DÍTĚTE 329 // 15.1 Přehled funkční anatomie ledvin 330 // 15.2 Základní stadia vývoje
ledvin 333 // 15.2.1 Embryonální a fetální ledviny 335 // 15.2.2 Pronefros - předledvina 336 // 15.2.3 Mezonefros-prvoledvina 338 // 15.3 Metanefros, ren - definitivní ledvina 339 // Obsah // 15.3.1 Vývoj definitivní ledviny 39 // 15.3.2 U reterový pupen 340 // 15.3.3 Vývoj glomerulu 343 // 15.3.4 Vývoj tvaru a polohy ledvin 345 // 15.4 Ren infantis, dětská ledvina 347 // 15.4.1 Anatomie dětských ledvin 347 // 15.4.2 Mikrostruktura dětských ledvin 351 // 15.4.3 Cévní oběh a inervace dětských ledvin 361 // 15.4.4 Poloha a syntopie dětských ledvin 366 // 15.5 Ureter infantis, dětský močovod 371 // 15.5.1 Vývoj kalichů, pánviček a močovodů 371 // 15.5.2 Přehled funkční anatomie kalichů, pánviček a močovodů 372 // 15.5.3 Morfologie dětských kalichů, pánviček a močovodů 373 // 15.6 Vesica urinaria infantis, močový měchýř dítěte 379 // 15.6.1 Vývoj močového měchýře 379 // 15.6.2 Přehled funkční anatomie močového měchýře 383 // 15.6.3 Morflogie dětského močového měchýře 383 // 16 ORGANA GENITALIA INFANTIS (MASCULINA), // POHLAVNÍ ORGÁNY DÍTĚTE (MUŽE) 393 // 16.1 Obecné principy funkční anatomie reprodukčního systému muže 394 // 16.1.1 Reprodukce 394 // 16.1.2 Pohlavní vývoj dítěte 395 // 16.2 Dětské vnitřní pohlavní orgány 396 // 16.2.1 Vývoj vnitřních pohlavních orgánů 396 // 16.2.2 Přehled funkční anatomie varlete a nadvarlete 399 // 16.2.3 Testis et epididymis infantis, dětské
varle a nadvarle 404 // 16.2.4 Přehled funkční anatomie semenného provazce a semenných váčků 408 // 16.2.5 Funiculus spermaticus et vesiculae seminales infantis 411 // 16.2.6 Přehled funkční anatomie předstojné žlázy a močové trubice 412 // 16.2.7 Prostata et urethra masculina infantis 415 // 16.3 Dětské zevní pohlavní orgány 417 // 16.3.1 Vývoj zevních pohlavních orgánů 417 // 16.3.2 Přehled funkční anatomie pyje a šourku 419 // 16.3.3 Penis et scrotum infantis 422 // 17 ORGANA GENITALIA INFANTIS (FEMININA), // POHLAVNÍ ORGÁNY DÍTĚTE (ŽENY) 425 // 17.1 Obecné principy funkční anatomie reprodukčního systému ženy 426 // 17.1.1 Fertilizace a gestace 426 // 17.1.2 Pohlavní vývoj ženy 426 // 17.2 Dětské vnitřní pohlavní orgány 429 // Obsah // 17.2.1 Vývoj vnitřních pohlavních orgánů 429 // 17.2.2 Přehled funkční anatomie vaječníku a vejcovodu 431 // 17.2.3 Ovarium et tuba uterina infantis, dětský vaječník a vejcovod 435 // 17.2.4 Morfologie oplození-fertilizace 442 // 17.2.5 Přehledfunkčníanatomiedělohy a pochvy 443 // 17.2.6 Uterus et vagina infantis, dětská děloha a pochva 449 // 17.3 Dětské zevní pohlavní orgány 455 // 17.3.1 Vývoj zevních pohlavních orgánů 455 // 17.3.2 Přehled funkční anatomie zevních pohlavních orgánů ženy 456 // 17.3.3 Labia majora et minora pudendi, clitoris et urethra feminina infantis 459 // 18 SYSTEMA NERVOSUM INFANTIS, NERVOVÝ SYSTÉM DÍTĚTE 461 // 18.1 Neuroanatomická
propedeutika 462 // 18.1.1 Obecné principy funkční neuroanatomie - definice systému 463 // 18.1.2 Evoluční principy vzniku nervového řízení 464 // 18.1.3 Nervový systém-informační systém 469 // 18.1.4 Konektivita nervového systému - anatomické, // chemické a kvantové dráhy 478 // 18.1.5 Základy vývojové neurochemie 484 // 18.1.6 Přechodová fáze vývoje mediátorových systémů 499 // 18.2 Systema nervosum centrale infantis, centrální nervový systém dítěte 500 // 18.2.1 Vývoj a plasticita dětského nervového systému 501 // 18.2.2 Medulla spinalis infantis, dětská mícha 505 // 18.2.3 Truncus encephali infantis, dětský mozkový kmen 517 // 18.2.4 Cerebellum infantis, dětský mozeček 526 // 18.2.5 Diencephalon infantis, dětský mezimozek 533 // 18.2.6 Telecephalon infantis, dětský koncový mozek 537 // 18.2.7 Řídicí systémy dětského nervového systému 547 // 18.2.8 Komorový systém, cévní zásobení a obaly dětského mozku a míchy 559 // 18.3 Systema nervosum periphericum infantis, // dětský periferní nervový systém 566 // 18.3.1 Funkční anatomie nervu-základní pojmy 567 // 18.3.2 Nervi spinales et craniales infantis, dětské míšní a hlavové nervy 569 // 19 ORGANA SENSUUM INFANTIS, SMYSLOVÉ ORGÁNY DÍTĚTE 573 // 19.1 Obecná stavba a typologie receptom 574 // 19.2 Základní principy vývoje fotoreceptorových systémů 577 // 19.2.1 Evoluce oka 578 // 19.2.2 Ontogenetický vývoj zrakového receptoru 579
// 19.3 Přehled funkční anatomie oka 581 // 19.3.1 Stavba očního bulbu 581 // 19.3.2 Organa oculi accessoria 586 // Obsah // 19.4 Organum visus infantis, dětské zrakové ústrojí 588 // 19.4.1 Bulbus oculi infantis, dětské oko 589 // 19.4.2 Organa oculi accssoriainfantis, přídatné orgány dětského oka 593 // 19.5 Organum vestibulocochleare infantis, // sluchové a rovnovážné ústrojí dítěte 596 // 19.5.1 Evoluce sluchového a rovnovážného ústrojí 596 // 19.5.2 Ontogenetický vývoj zevního, středního a vnitřního ucha 598 // 19.6 Přehled funkční anatomie ucha 602 // 19.6.1 Zevní ucho 603 // 19.6.2 Střední ucho 603 // 19.6.3 Vnitřní ucho 605 // 19.7 Auris infantis, dětské ucho 608 // 19.7.1 Auris externa infantis, dětské zevní ucho 609 // 19.7.2 Auris media infantis, dětské střední ucho 610 // 19.7.3 Auris interna infantis, dětské vnitřní ucho 611 // 20 INTEGUMENTUM COMMUNE INFANTIS, // KŮŽE A KOŽNÍ ORGÁNY DÍTĚTE 613 // 20.1 Kůže-komplexní protektivní orgán 614 // 20.1.1 Evoluce protektivních systémů 614 // 20.1.2 Ontogenetický vývoj kůže a kožních adnex 615 // 20.2 Přehled funkční anatomie kůže 617 // 20.2.1 Anatomie kůže 617 // 20.2.2 Přídatné kožní orgány, kožní adnexa 619 // 20.3 Integumentum commune infantis, kůže dítěte 622 // 20.3.1 Cutis infantis 623 // 20.3.2 Organa cutis accessoria, dětská kožní adnexa 627
(OCoLC)880869761
cnb002588710

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC