Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
EB
Příručka
1. vydání
Praha : Grada, 2017
xxii, 404 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 portrét, faksimile ; 31 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-4156-7 (vázáno)
ISBN 978-80-271-0904-3 (online ; pdf)
čeština
Latinsko-anglicko-český terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na straně 378 a rejstřík
Souběžný anglický text, částečně latinský text, české a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001462142
Obsah // Contents // Venování V-VI Dedication // Obsah Vll-X Contents // Predmluva a podekování XI-XII Preface and acknowledgments // Historie studia anatomie a anatomické pitvy v Praze (1348-1937) XIII-XX History of study of anatomy and anatomical dissection in Prague (1348-1937) // Zdroje anatomických ilustrací XXI-XXII Sources of the anatomical illustrations // Použité zkratky 1 Abbreviations // Termíny urcující v anatomii smery a roviny 2 Term of anatomy for directions and planes // HLAVA A KRK 3-81 HEAD & NECK // Lebka, spojení na lebce, lebka novorozence 4-34 Bones and joints of the skull, neonatal skull // Svaly hlavy a krku 35-45 Muscles of the head & neck // Topografie hlavy a krku - cévy, nervy, lymfatické uzliny hlavy a krku, štítná žláza 46-59 Topography of the head & neck, neurovasculature and lymphatics of the skull and neck, thyroid & parathyroid glands // Nos, nosní dutina, vedlejší dutiny nosní, dutina ústní, patro, jazyk, slinné žlázy, mandle a hltan 60-65 Nose & the nasal cavity, paranasal air sinuses, oral cavity & salivary glands, tongue, tonsils & pharynx // Zuby 66-69 Teeth // Hltan, prostory okolo hltanu, cévy, inervace 70-76 Pharynx & parapharyngeal spaces, neurovasculature of the pharynx // Hrtan, chrupavky, svaly, inervace, clenení 77-81 Larynx, its cartilages & muscles, innervation, levels of the larynx // ORGÁNY HRUDNÍKU ???’’ 83-125 THORACIC VISCERA // Plíce, prudušnice, prudušky, plieni segmenty, plieni tepny a
žíly, lymfatický odtok 84-93 Lungs, trachea & bronchi, bronchopulmonary segments, pulmonary vessels & lymphatics // Pohrudnice, pohrudnicní dutiny, projekce plic a pleury na povrch hrudníku 94-95 Pleura, pleural cavities & projection of the lungs & pleural cavities on the body surface // Brzlík, mezihrudí, v. azygos, jícen, aorta 96-105 Thymus, mediastinum, azygos vein, oesophagus, aorta // Srdce, povrch, dutiny, chlopne, auskultacní body, MRI, RTG, arterie, CT koronarografie, vény a lymfatické uzliny srdce, prevodní systém a inervace 106-125 Heart: its surfaces & chambers, valves, auscultation points, X-ray, MRI, arteries, CT coronarography, veins & lymphatics of the heart, cardiac conduction system & // innervation of the heart // VII // ORGÁNY BRICHA // 127-181 ABDOMINAL VISCERA // Trávicí systém, poloha brišních orgánu 128 Gastrointestinal tract, situs viscerum // abdominis // Brišní dutina, peritoneální závesy 129-130 Peritoneal cavity, greater & lesser sac, // mesenteries // Brišní cást jícnu, žaludek, krevní 131-136 a lymfatické cévy, inervace, závesy, RTG, gastroskopie, nadledviny // Abdominal oesophagus, stomach, vascular supply & lymphatic drainage, innervation, suprarenal glands // Duodenum, pankreas, játra, žlucník 137-153 a žlucové cesty, slezina, jejich cévní, lymfatické a nervové zásobení // Duodenum, pancreas, liver, gallbladder & the biliary tree, spleen, neurovasculature & lymphatics // Tenké a tlusté strevo, jejich
cévy 154-169 a lymfatická drenáž, CT angiografie, RTG // endoskopie // Small and large intestine, neurovasculature & lymphatics, CT angiography, X-ray, endoscopy // LEDVINY A NADLEDVINY 170-181 // KIDNEYS AND SUPRARENAL GLANDS // Ledviny, nadledviny, kalichy, uretery, cévy, 170-177 Kidneys, suprarenal glands, ureter, CT, angiografie, inervace neurovasculature & lymphatics, CT, // angiography // Zadní stena brišní, pobrišnice, 178-181 retroperitoneum, nervové kmeny v brišní // dutine // Posterior abdominal wall, peritoneum, retroperitoneal space, neurovasculature of the abdomen // ORGÁNY PÁNVE, HRÁZ 183-233 // PELVIC VISCERA, PERINEUM // Sagitální rezy mužskou pánví 184-185 Rektum, anální kanál 186-187 // Mocový mechýr, prostata, semenné 188-190 // vácky // Sagittal sections through the male pelvis Rectum and the anal canal // Urinary bladder, prostate, seminal vessicles // Syntopie pánevních orgánu u muže 191-198 Pohlavní orgány a hráz u muže 199-205 Pohlavní orgány a hráz u ženy, gravidita 206-223 // Cévní a lymfatické zásobení pánevních 224-233 orgánu a jejich inervace // Syntopy of male pelvic organs Male genital organs and male perineum // Female genital organs and female perineum, pregnancy // Innervation, blood supply and lymphatic drainage of the pelvic organs // CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA 235-329 // CENTRAL NERVOUS SYSTEM // Základní clenení CNS 236-238 // Mícha, míšní nerv, obaly a cévy, páterní 239-247 // kanál,
MR rezy // Brain, overview // Spinal cord, spinal nerve, meninges, vertebral canal, MRI sections // Mozkový kmen a IV. komora, mikroskopické rezy 248-255 Brainstem and the fourth ventricle, microscopic sections // Mozecek 256-259 Cerebellum // Mezimozek 260-263 Diencephalon // Koncový mozek, mozková kura, gyrifikace, funkcní korové oblasti 264-269 Telencephalon, cerebral cortex, cerebral gyri, functional cortical areas // Basální ganglia 270-271 Basal nuclei // Archicortex a paleocortex 272-275 Archicortex and paleocortex // Nervové dráhy, traktografie 276-280 Pathways, tractography // Mozkové komory, mozkomíšní mok 281-282 Ventricles of the brain, cerebrospinal fluid // Frontální a transversální rezy mozkem v porovnání s MRI 283-295 Frontal and transversal sections of the brain in comparison with MRI // Obaly mozku, cévy mozku, angiografie 296-309 Meninges, brain vessels, angiography // Topografie mozku ve vztahu ke strukturám hlavy a krku, frontální a transversální rezy ve srovnání s MRI 310-329 Topography of the brain related to the structures of the head and neck, frontal and transversal sections in comparison with the MRI // SMYSLOVÉ ORGÁNY 331-363 SENSORY ORGANS // ZRAKOVÉ ÚSTROJÍ 332-349 EYE AND RELATED STRUCTURES // Vícka a spojivka, slzný aparát 332-333 Eyelids, conjunctiva, lacrimal apparatus // Ocní koule a její vrstvy 334 Eyeball and its layers // Cocka, duhovka, rasnaté teleso, cévnatka, komory 335-336 Lens, iris, ciliary body,
choroid, chambers of the eyeball // Cévy oka, vrstvy sítnice, ocní pozadí, optická koherentní tomografie, oftalmoskopie 337-341 Blood vessels of the eyeball, layers of the retina, optic fundus, optical coherence tomography (OCT), ophthalmoscopy // Okohybné svaly 342 Extraocular muscles // Topografie ocnice, CT rezy 343-345 Topography of the orbit, CT sections // Cévy a nervy ocnice 346-349 Neurovasculature of the orbit // SLUCHOVÉ A ROVNOVÁŽNÉ ÚSTROJÍ 350-363 ORGAN OF HEARING AND EQUILIBRIUM // Boltec, zevní zvukovod, bubínek, ossicula auditus, otoskopie 350-353 Auricle, external acoustic meatus, tympanic membrane, auditory ossicles, otoscopy // Cavum tympani, tuba auditiva, kanálky v os petrosum, CT rezy 354-359 Tympanic cavity, auditory tube, canals of the petrous bone // Vnitrní ucho - labyrinthus osseus et membranaceus a jeho inervace 360-363 The inner ear, osseous and membranous labyrinth, innervation // IX // Latinsko-anglicko-ceský slovník obecných 364-377 Latin-English-Czech dictionary of general // anatomických termínu terms of anatomy // Literatura 378 References // Rejstrík 379 Index // Souhrn 403 Summary // X
(OCoLC)1019627174
cnb002941557

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC