Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Portál, 2017
101 stran : formuláře ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1179-2 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 101
001462156
Obsah // Slovo na úvod ... 7 // 1. Pomáhající poradenství ... 8 // O co jde v pomáhajícím pedagogickém poradenství... 10 // Důvody pedagogického poradenství již v mateřské škole... 13 // Zaměření obsahu pedagogického poradenství ... 14 // Zodpovědnost učitele v poskytování rad a pomoci ... 17 // 2. Kompetence učitele jako pedagogického poradce... 19 // Sebereflexe učitele v roli pedagogického poradce ... 21 // Poradenská činnost učitele s dítětem ... 22 // Možné omyly v poradenské práci učitele... 24 // Etika poradenské práce učitele ... 26 // Rozhodování učitele pro poradenský proces ... 28 // 3 Metody poradenské práce učitele ... 31 // Krátké informování (se) učitele o dítěti... 33 // Konzultace jako forma poradenství učitele... 34 // Spolupráce učitele v poradenském týmu ... 36 // Spolupráce učitele s odborníky z poradenských zařízení ... 38 // Zvládání stresu v poradenských činnostech... 41 // 4. Některá specifika komunikace v poradenském procesu... 43 // Podstata metod v komunikaci poradce ... 45 // Připravenost učitele na problematickou komunikaci s klienty .. 49 // 5 Poradenské aktivity v mateřské škole ... 52 // Plán poradenských aktivit v mateřské škole... 54 // Návrhy poradenských aktivit ... 55 // PORADENSKÉ AKTIVITY // Návrhy poradenských aktivit učitele s rodiči dětí v mateřské škole 60 // Adaptace dětí v mateřské škole... 60 // Dotazník 1... 61 // Zdravá výživa a stravovací návyky dětí ... 62 //
Dotazník 2... 63 // 5 // Rozvoj řeči dětí v prevenci řečových poruch ... // Dotazník 3... // Řešení problémového chování dětí... // Dotazník 4... // Odměny a tresty ve výchově dětí ... // Dotazník 5... // Partnerský přístup ve výchově a vzdělávání dětí ... // Dotazník 6... // Školní připravenost dětí a její posuzování ... // Dotazník 7... // Dotazník 8... // Používání moderních hraček ve výchově a učení ... // Podpora pohybu a zdraví dětí v mateřské škole ... // Návrhy poradenských aktivit učitele s kolegy v mateřské škole___ // Přínosy týmové spolupráce v mateřské škole... // Dotazník 9... // Pedagogické řešení problémového chování dětí... // Dotazník 10... // Dobré mezilidské vztahy v kolektivu kolegů... // Dotazník 10... // Podpora počátečního zájmu dětí o čtení a psaní ... // Dotazník 11... // Děti se speciálními potřebami v mateřské škole... // Dotazník 12... // Prevence a řešení agresivity u dětí v mateřské škole ... // Dotazník 13... // Způsoby neformální spolupráce učitelů a rodičů... // Dotazník 14... // Metodika poradenství učitelů v mateřské škole ... // Dotazník 14... // Děti s odloženým začátkem školní docházky ... // Dotazník 15... // Dotazník 16... // Shrnující doporučení pro učitele-poradce ... // Otázky k zamyšlení o poradenství v mateřské škole... // Test pro ověření vědomostí učitele-poradce o poradenství v MŠ ... // Použitá literatura...
(OCoLC)989907098
cnb002883537

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC