Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:4x 
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Portál, 2018
125 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1324-6 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 109-114, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001462158
Obsah // Poděkování...7 // Úvod...9 // 1. Diagnostická role učitelky materské školy...13 // 1.1 Základní pojmy pedagogické diagnostiky...15 // 1.2 Současné pojetí pedagogického diagnostikování v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání...17 // 1.3 Zrání versus učení...22 // 1.4 Sebepoznání učitelky a jeho vliv na úroveň pedagogické činnosti...24 // 2 Portfolio dítěte jako efektivní prostředek diagnostické činnosti učitelky v mateřské škole...29 // 2.1 Význam portfolia při diagnostické činnosti v mateřské škole ... 29 // 2.2 Diagnostické portfolio v mateřské škole a jeho funkce...30 // 2.3 Akční výzkum zaměřený na zavedení diagnostického portfolia do praxe mateřských škol...33 // 2.3.1 Průběh akčního výzkumu...35 // 2.3.2 Výsledky akčního výzkumu...37 // Shrnutí výsledků a závěr...56 // 3 Proces diagnostikování...61 // 3.1 Typy diagnostikování v mateřské škole...62 // 3.2 Etapy diagnostické činnosti...64 // 3.3 Metody pedagogické diagnostiky...66 // 3.3.1 Pozorování...66 // 3.3.2 Rozhovor...67 // 3.3.3 Další diagnostické metody...69 // 3.4 Nástroje pro pedagogické diagnostikování...70 // 3.4.1 Nástroje k diagnostice zrání...71 // 3.4.2 Nástroje k diagnostice učení...74 // 3.5 Využití pedagogického diagnostikování pro podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami...80 // 3.4.1 Společné vzdělávání...80 // 3.4.2 Školská poradenská zařízení...82 // 4 Prechod do základní školy...85 // 4.1 Co znamená školní připravenost...86 // 4.1.1 Kognitivní schopnosti...88 // 4.1.2 Emoční a sociální dovednosti...89 // 4.1.3 Pracovní vyspělost...89 // 4.2 Vyšetření školní připravenosti školským poradenským zařízením...91 // 4.2.1 Možnosti psychologického testování: Dynamické testování...92 //
4.3 Spolupráce s poradenskými zařízeními a rodiči...93 // 4.4 Přehled vývojových škál dítěte předškolního věku...94 // 4.5 Využití portfolia při přechodu do základní školy...102 // 4.5.1 Kvalita a názornost výsledků diagnostické činnosti . . . 103 // 4.5.2 Spolupráce mateřské a základní školy...103 // 7.3 Využití diagnostického portfolia v základní škole...104 // Závěr...107 // Literatura...109 // Věcný rejstřík...115 // Přílohy...117 // Příloha č. 1 Formulář pro záznam vstupního rozhovoru s rodiči . . 118 Příloha č. 2 Manuál pro vedení vstupního rozhovoru s rodiči. ... 119 Příloha č. 3 Zápis z konzultace (hovorové hodiny) pedagogů s rodiči...121 // Příloha č. 4 Ukázka dotazníku pro rodiče...122 // Summary...125
cnb002962553

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC