Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.7) Půjčeno:17x 
BK
EB
2., doplněné a přepracované vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
424 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-271-0282-2 (vázáno)
ISBN 978-80-271-0922-7 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001462166
Předmluva ? 1. vydání ... XV // Předmluva ? 2. vydání ... XVII // Úvod ... XIX // 1 Vymezení oboru intenzivní medicína ... 1 // 1.1 Charakteristika intenzivní medicíny a typy jednotek intenzivní péče (Zdeněk Zadák) ... 1 // 1.1.1 Charakteristika oboru intenzivní medicína ... 1 // 1.1.2 Typy jednotek intenzivní péče ... 2 // 1.1.2.1 Multioborové jednotky intenzivní péče ... 2 // 1.1.2.2 Oborové a specializované jednotky intenzivní péče ... 3 // 1.2 Prostorové, přístrojové a personální zabezpečení jednotek intenzivní péče (Zdeněk Zadák) . 6 // 1.2.1 Plánování počtu lůžek ... 6 // 1.2.2 Základní principy uspořádání obecné interní jednotky intenzivní péče ... 6 // 1.2.3 Provozní a laboratorní prostory jednotek intenzivní péče ...;. 9 // 1.2.4 Personální zajištění jednotek intenzivní péče ... 9 // 1.3 Edukace a klinický výzkum na jednotkách intenzivní péče (Zdeněk Zadák) ... 11 // 1.3.1 Edukace personálu ... 11 // 1.3.2 Klinický výzkum v intenzivní medicíně ... 12 // 1.4 Klasifikace akutních stavů - skórovací systémy (Eduard Havel) ... 13 // 1.4.1 Skóre APACHE ... 15 // 1.4.2 Skóre APACHE II ... 15 // 1.4.3 Skóre SOFA ... 15 // 1.4.4 Skóre GCS ... 15 // 1.5 Dokumentace a protokoly na jednotkách intenzivní péče (Zdeněk Zadák, Eduard Havel) ... 17 // 1.5.1 Význam dokumentace na JIP ... 17 // 1.5.2 Protokoly a doporučené postupy na JIP ... 18 // 1.6 Obecné indikace ? léčbě na
jednotce intenzivní péče (Zdeněk Zadák, Eduard Havel) ... 19 // 1.7 Etické postoje a problémy v intenzivní péči, rozhodování v intenzivní péči (Eduard Havel) -- 20 // 1.7.1 Základní pojmy ... 20 // 1.7.2 Základní etická pravidla ... 20 // 1.7.3 Základní etické problémy intenzivní péče ... 23 // 1.7.3.1 Rozhodování o zahájení resuscitační péče ... 23 // 1.7.3.2 Rozhodování v situaci nedostatečné kapacity a finanční nouze ... 24 // 1.7.3.3 Komunikace s nemocným a příbuznými ... 25 // 1.7.3.4 Terminálni péče, eutanázie, vražda z útrpnosti, asistovaná sebevražda, // dystanazie ... 25 // 1.7.4 Duševní hygiena zdravotnických pracovníků ... 26 // 1.8 Hygienický a protiepidemický režim jednotky intenzivní péče (Eduard Havel) ... 26 // 1.8.1 Nozokomiální infekce na JIP ... 26 // 1.8.2 Hygienicky významné činnosti ... 27 // 1.9 latrogenní poškození na jednotce intenzivní péče (Zdeněk Zadák) ... 30 // 1.9.1 latrogenní poškození způsobené chybnou diagnózou ... 31 // 1.9.2 latrogenní poškození způsobené lékařským výkonem ... 31 // 1.9.3 latrogenní poškození způsobené léčbou ... 32 // 1.9.4 latrogenní poškození způsobené laboratorní chybou ... 32 // 1.9.5 latrogenní dekubitální vředy a rozpady ran ... 33 // 1.9.6 Pády a úrazy při transportu ... 33 // 1.10 Audit na jednotce intenzivní péče (Bohumil Bakalář) ... 34 // 1.10.1 Ustanovení auditorského týmu ... 34 // 1.10.2 Výběr
problému pro audit ... 34 // 1.10.3 Nastavení srovnávacích standardů ... 35 // 1.10.4 Výběr sledovaných dat ... 35 // 1.10.5 Metody sběru dat a j ej ich analýza ... 35 // 1.10.6 Interpretace výsledků, uvedení změn do praxe ... 35 // Doporučená literatura ... 36 // 2 Základní metody používané na jednotce intenzivní péče ... 41 // 2.1 Kanylace žilního systému a ošetřování kanyly (Zdeněk Zadák) ... 41 // 2.1.1 Příprava na kaný láci cévního systému ... 41 // 2.1.2 Typykatétrů ... 42 // 2.1.3 Materiál a technické vlastnosti katétrů ... 42 // 2.1.4 Přístupové cesty do centrálního žilního systému ... 45 // 2.1.5 Komplikace spojené se zaváděním a udržováním centrálního katétru ... 48 // 2.2 Monitorování na jednotce intenzivní péče ni #ave/j ... 51 // 2.2.1 Klinické monitorování ... 51 // 2.2.2 Přístrojové monitorování ... 52 // 2.3 Přístupy do dýchacích cest fEíiwaríi???/) ... 54 // 2.3.1 Neinvazivní přístupy do dýchacích cest ... 56 // 2.3.2 Invazivní přístupy do dýchacích cest ... 56 // 2.3.2.1 Tracheální intubace ... 56 // 2.3.2.2 Chirurgické přístupy otevření dýchacích cest na krku ... 58 // 2.3.3 Toaleta dýchacích cest u ventilovaných pacientů ... 60 // 2.4 Umělá plieni ventilace 60 // 2.4.1 Indikace ? umělé plieni ventilaci ... 61 // 2.4.2 Umělá plieni ventilace pozitivním tlakem ... 61 // 2.4.3 Prevence poškození plic způsobeného umělou plieni ventilací - strategie
// protektivní ventilace ... 62 // 2.4.4 Umělá plieni ventilace při ventilačním selhání ... 62 // 2.4.5 Umělá plieni ventilace při respiračním selhání ... 63 // 2.4.6 Základní ventilační režimy ... 64 // 2.4.7 Modifikace parametrů ventilace podle aktuálního stavu ... 67 // 2.4.8 Neinvazivní plieni ventilace ... 68 // 2.5 Mimotělní techniky náhrady funkce ledvin (Roman Šafránek, Sylvie Dusilová Sulková, // Eduard Havel) ... 68 // 2.5.1 Indikace ... 69 // 2.5.2 Principy mimotělního očišťování a volba metody ... 69 // 2.5.3 Dialyzační a substituční roztoky ... 71 // 2.5.4 Dialyzační dávka ... 73 // 2.5.5 Cévní přístup pro dialyzační léčbu ... 73 // 2.5.6 Antikoagulace mimotělního oběhu ... 74 // 2.5.7 Komplikace při provádění dialyzační léčby ... 75 // 2.5.8 Pravidelně dialyzovaný pacient na jednotce intenzivní péče ... 76 // 2.6 Hyperbarická oxygenoterapie z hlediska intenzivní péče (Michal Hájek) ... 77 // 2.6.1 Léčebná metoda hyperbarická oxygenoterapie a její základní aspekty ... 77 // 2.6.2 Hyperbarická oxygenoterapie ve vztahu ? intenzivní medicíně ... 78 // 2.6.3 Principy a mechanizmy účinku hyperbarická oxygenoterapie ... 78 // 2.6.4 Indikace ? hyperbarické oxygenoterapii ... 80 // 2.6.4.1 Obecné poznámky ? vývoji indikací ... 80 // 2.6.4.2 Evropský konsenzus indikací ? hyperbarické oxygenoterapii ... 80 // 2.6.4.3 Chronické indikace ... 82 // 2.6.4.4 Akutní (neodkladné) indikace
... 85 // 2.6.5 Kontraindikace hyperbarické oxygenoterapie ... 92 // 2.6.6 Úskalí a rizika hyperbarické oxygenoterapie ... 92 // 2.6.7 Ošetřovatelsko-léčebná činnost ... 93 // 2.6.7.1 Péče o kriticky nemocného během hyperbarické oxygenoterapie ... 93 // 2.6.12 Profesní rizika ošetřujícího personálu ... 94 // 2.6.8 Současný stav a postavení oboru v České republice ... 94 // 2.7 Laboratorní medicína v intenzivní péči (Pavel Živný) ... 95 // 2.7.1 Point-of-care testing ... 95 // 2.7.2 Klinická biochemie a medicína založená na důkazech ... 97 // 2.7.3 Význam laboratorních vyšetření v prognostických skórovacích systémech ... 97 // 2.7.4 Spektrum laboratorních vyšetření v intenzivní péči ... 97 // 2.7.5 Vývoj laboratorní medicíny v oblasti péče o kriticky nemocné ... 100 // 2.8 Mikrobiologické aspekty léčby závažných infekcí na jednotce intenzivní péče // (Pavla Páteřová, Eva Chmelařová, Věra Toršová) ... 100 // 2.8.1 Aktivní pátrání po zdroji infekce ... 100 // 2.8.2 Zásady léčby infekcí na jednotce intenzivní péče ... 104 // 2.8.3 Infekce spojené se zdravotní péčí na jednotce intenzivní péče ... 106 // 2.9 Rehabilitace v intenzivní péči (Vlasta Tošnerová, Eva Vaňásková, Svatava Urbancová, // Martina Nováková, Lucie Kožešníková, Zuzana Hamarová, Ondřej Němeček) ... 108 // 2.9.1 Léčebná rehabilitace ... 108 // 2.9.2 Fyzioterapie v intenzivní péči ... 109 // 2.10
Analgezie a sedace na jednotce intenzivní péče (Eduard Havel, Zdeněk Zadák) ... 113 // 2.10.1 Nefarmakologické aspekty sedace ... 113 // 2.10.2 Farmakologická analgezie a sedace ... 114 // 2.10.3 Monitorování léčby bolesti a sedace ... 117 // Doporučená literatura ... 118 // 3 Časté stavy a syndromy v intenzivní medicíně - diferenciální diagnostika a léčba ... 121 // 3.1 Komatózni stavy (Zdeněk Zadák) ... 121 // 3.1.1 Klinická diagnóza poruchy vědomí ... 122 // 3.1.2 Etiologické dělení komatózních stavů ... 123 // 3.2 HypotenzQ (EduardHavel) ... 129 // 3.2.1 Krevní tlak ... 131 // 3.2.2 Reakce organizmu na hypotenzi ... 131 // 3.2.3 Hypovolemie ... 132 // 3.3 Dusnost (EduardHavel) ... 133 // 3.4 Ikterus na jednotce intenzivní péče (Petr Hůlek, Tomáš Vaňásek) ... 134 // 3.4.1 Klasifikace ikteru ... 134 // 3.4.2 Postup při vyšetření nemocného s ikterem ... 135 // 3.5 Horečka na jednotce intenzivní péče v ... 137 // 3.5.1 Definice horečky ... 139 // 3.5.2 Fyziologie horečky ... 139 // 3.5.3 Význam horečky ... 140 // 3.5.4 Technika měření tělesné teploty ... 141 // 3.5.5 Příčiny horečky na jednotce intenzivní péče ... 141 // 3.5.6 Léčba horečky ... 144 // 3.6 Anemie (Jaroslav Malý) ... 144 // 3.6.1 Klasifikace anémií ... 144 // 3.6.2 Anemický syndrom ... 144 // 3.6.3 Laboratorní vyšetření u anémií ... 146 // 3.7 Biochemie a metabolizmus vodní a minerálové rovnováhy Jíróor, Áľtfzífaj ___ 146
// 3.7.1 Celková tělesná voda, intracelulámí a extracelulámí tekutina ... 146 // 3.7.2 Distribuce tekutin a iontů ... 148 // 3.7.3 Základní regulační mechanizmy, vztahy mezi vodou a ionty ... 149 // 3.7.4 Základní výpočty pro orientaci v poruchách vodního a iontového hospodářství ... 151 // 3.7.5 Poruchy vodního a iontového hospodářství ... 153 // 3.7.5.1 Sodný kationt ... 153 // 3.7.5.2 Draselný kationt ... 158 // 3.7.5.3 Hořečnatý kationt ... 162 // 3.7.5.4 Iontové složení vybraných tělesných tekutin ... 164 // 3.7.6 Klinické poznámky ? poruchám vodní a iontové rovnováhy (Zdeněk Zadák) ... 164 // 3.7.6.1 Poruchy iontové rovnováhy ... 164 // 3.7.6.2 Poruchy objemu a složení tělesných tekutin ... 164 // 3.8 Poruchy acidobazické rovnováhy (Antonín Kazda, Antonín Jabor) ... 168 // 3.8.1 Základní charakteristika acidobazických poruch ... 168 // 3.8.2 Definice základních ukazatelů ... 170 // 3.8.3 pH, pK a nárazníkové systémy ... 172 // 3.8.4 Metabolická acidóza ... 174 // 3.8.5 Metabolická alkalóza ... 176 // 3.8.6 Respirační acidóza ... 178 // 3.8.7 Respirační alkalóza ... 180 // 3.8.8 Smíšené poruchy ... 181 // 3.9 Malnutrice, poruchy výživy a jejich léčba - parenterální a enterální výživa (Zdeněk Zadák) _ 182 // 3.9.1 Diagnostika malnutrice a indikace umělé výživy ... 183 // 3.9.2 Poruchy výživy a jejich léčba ... 184 // 3.9.3 Složky parenterální výživy v intenzivní péči
... 186 // 3.9.3.1 Aminokyseliny ... 186 // 3.9.3.2 Cukry ... 189 // 3.9.3.3 Lipidy ... 189 // 3.9.3.4 Mikronutrienty - stopové prvky a vitaminy ... 191 // 3.9.4 Parenterální výživa formou all-in-one ... 194 // 3.9.5 Enterální výživa ... 195 // 3.9.5.1 Trávení a absorpce hlavních nutričních substrátů ... 195 // 3.9.5.2 Obecné vlastnosti enterálních přípravků ... 197 // 3.9.5.3 Obecné indikace a kontraindikace enterální výživy ... 197 // 3.9.5.4 Rozdělení enterálních výživ ... 198 // 3.9.5.5 Časná enterální výživa v intenzivní péči ... 199 // 3.9.5.6 Aplikační cesty enterální/luminální výživy ... 199 // Doporučená literatura ... 200 // 4 Častá systémová onemocnění v intenzivní péči ... 205 // 4.1 Šok a multiorgánové selhání (Jan Maňák) ... 205 // 4.1.1 Definice šoku ... 205 // 4.1.2 Patofyziologie šoku ... 206 // 4.1.2.1 Tkáňová hypoxie a její mechanizmy ... 206 // 4.1.2.2 Komplexní reakce organizmu na šok ... 206 // 4.1.2.3 Druhotné poškození vzdálených orgánů ... 209 // 4.1.3 Diagnóza šoku ... 211 // 4.1.3.1 Klinický obraz ... 211 // 4.1.3.2 Laboratorní nálezy ... 211 // 4.1.3.3 Hemodynamický obraz ... 212 // 4.1.4 Léčba šoku ... 212 // 4.1.4.1 Kauzální léčba ... 212 // 4.1.4.2 Patogenetická léčba ... 212 // 4.2 Akutní stavy v kardiológii (???/?? ... 216 // 4.2.1 Definice srdečního selhání ... 216 // 4.2.2 Epidemiologie srdečního selhání ... 216 // 4.2.3 Příčiny a patofyziologie
srdečního selhání ... 217 // 4.2.4 Klinický obraz srdečního selhání ... 218 // 4.2.5 Diagnostika srdečního selhání ... 218 // 4.2.6 Monitorace nemocných ... 220 // 4.2.7 Léčba akutního srdečního selhání ... 221 // 4.2.8 Akutní infarkt myokardu ... 223 // 4.2.8.1 Definice akutního infarktu myokardu ... 223 // 4.2.8.2 Epidemiologie infarktu myokardu s elevacemi úseků ST ... 224 // 4.2.8.3 Léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi úseků ST ... 224 // 4.2.8.4 Komplikace infarktu myokardu s elevacemi úseků ST ... 227 // 4.2.9 Disekce aorty ... 230 // 4.2.9.1 Definice a klasifikace ... 230 // 4.2.9.2 Epidemiologie ... 231 // 4.2.9.3 Klinický obraz a komplikace ... 231 // 4.2.9.4 Diagnostika aortální disekce ... 232 // 4.2.9.5 Léčba aortální disekce ... 234 // 4.2.9.6 Chronická disekce aorty ... 234 // 4.2.10 Plieni embolie ... 235 // 4.2.10.1 Epidemiologie a rizikové faktory ... 235 // 4.2.10.2 Klinické projevy ... 235 // 4.2.10.3 Diagnostika plieni embolie ... 236 // 4.2.10.4 Stanovení prognózy ... 240 // 4.2.10.5 Léčba plieni embolie ... 240 // 4.2.11 Poruchy srdečního rytmu (Zdeněk Zadák, Eduard Havel) ... 243 // 4.2.11.1 Diagnostika a léčba poruch srdečního rytmu v intenzivní péči ... 243 // 4.2.11.2 Nejčastější poruchy srdečního rytmu u nemocných na IIP ... 244 // 4.3 Akutní respirační selhání (Eduard Havel) ... 246 // 4.3.1 Respirační insuficience ... 246 // 4.3.2 Akutní selhání plic a syndrom akutní
dechové tísně ... 249 // 4.3.3 Nozokomiální pneumonic ... 251 // 4.4 Vybrané akutní stavy v gastroenterologii (Jan Bureš) ... 254 // 4.4.1 Krvácení do trávicího ústrojí ... 254 // 4.4.2 Akutní toxická dilatace tlustého střeva ... 260 // 4.4.3 Pseudomembranózní kolitida ... 262 // 4.4.4 Průjem ... 263 // 4.5 fatemi stihám (Tomáš Vaňásek, Petr Hůlek) ... 270 // 4.5.1 Akutní jatemí selhání ... 270 // 4.5.2 Vybraná onemocnění vyvolávající závažné jatemí poškození ... 276 // 4.5.2.1 Akutní jatemí léze způsobené virovými infekcemi ... 276 // 4.5.2.2 Akutní jatemí selhání z toxických příčin ... 277 // 4.5.2.3 Akutní jatemí selhání z cévních příčin ... 278 // 4.5.2.4 Akutní jatemí selhání při metabolických chorobách jater ... 278 // 4.5.2.5 Akutní alkoholická steatohepatitida a hepatitida ... 278 // 4.5.3 Jatemí selhání v těhotenství ... 279 // 4.5.4 Jatemí selhání u chronických hepatopatií ... 280 // 4.5.5 Krvácení při portální hypertenzi ... 281 // 4.5.5.1 Prevence krvácení ... 281 // 4.5.5.2 Léčba akutního krvácení z varixů či gastropatie ... 282 // 4.5.5.3 Léčba refraktemího krvácení ... 283 // 4.5.6 Ascites ... 284 // 4.5.7 Jatemí encefalopatie ... 285 // 4.5.8 Hepatorenální syndrom ... 287 // 4.6 Akutní pankreatitida (Zdeněk Zadák, Eduard Havel) ... 287 // 4.6.1 Patofyziologie ... 287 // 4.6.2 Etiologie ... 287 // 4.6.3 Diagnostika ... 288 // 4.6.4 Diferenciální diagnostika
... 290 // 4.6.5 Klasifikace akutní pankreatitidy ... 290 // 4.6.6 Klinický postup diagnostiky a léčby akutní pankreatitidy ... 292 // 4.7 Akutní poškození ledvin (Roman Šafránek, Sylvie Dusilová Sulková) ... 298 // 4.7.1 Hodnocení rizika akutního poškození ledvin a primární prevence ... 298 // 4.7.2 Etiologie akutního poškození ledvin ... 299 // 4.7.3 Vyšetření pacienta s akutním poškozením ledvin ... 299 // 4.7.4 Akutní poškození ledvin z prerenálních příčin ... 300 // 4.7.5 Akutní poškození ledvin z renálních příčin ... 300 // 4.7.5.1 Kontrastní látkou indukované akutní poškození ledvin ... 301 // 4.7.6 Akutní poškození ledvin z postrenálních příčin ... 303 // 4.7.7 Léčba akutního poškození ledvin ... 303 // 4.7.7.1 Léčba specifických stavů na jednotkách intenzivní péče ... 305 // 4.8 Náhlé stavy v endokrinológii (Jiří Horáček) ... 306 // 4.8.1 Adenohypofýza ... 306 // 4.8.2 Neurohypofýza ... 307 // 4.8.3 Štítná žláza ... 310 // 4.8.4 Příštítná tělíska ... 312 // 4.8.5 Kůra nadledvin ... 313 // 4.8.6 Dřeň nadledvin ... 314 // 4.8.7 Gastroenteropankreatický endokrinní systém ... 315 // 4.8.8 Ektopická sekrece hormonů ... 316 // 4.9 Akutní stavy v diabetológii iSma/je/ovd,) ... 318 // 4.9.1 Akutní metabolické dekompenzace diabetů ... 318 // 4.9.1.1 Akutní hyperglykemické stavy ... 318 // 4.9.1.2 Zvláštnosti laktátové acidózy u diabetů ... 322 // 4.9.1.3 Prognóza akutních
metabolických rozvratů u diabetiků ... 323 // 4.9.2 Hypoglykemie ... 323 // 4.9.3 Diferenciální diagnóza akutních stavů v diabetológii ... 325 // 4.10 Akutní stavy v hematologii (Jaroslav Malý, Pavel Žák, Vladimír Maisnar, // Ladislav Jebavý) ... 326 // 4.10.1 Diseminovaná intravaskulámí koagulace fl/aro /av 326 // 4.10.2 Trombotická trombocytopenická puq ura (1/aro.s/av ??/j ... 329 // 4.10.3 Heparinem indukovaná trombocytopenie (Jaros/av Ma/ý,) ... 332 // 4.10.4 Akutní promyelocytámí leukemie (Jaroslav Malý, Ladislav Jebavý) ... 334 // 4.10.5 Komplikace transplantace kostní dřeně (Jaroslav Malý, Pavel Žák) ... 335 // 4.10.6 Reakce na léčbu krevními deriváty a její komplikace (Jaroslav Malý, // Vladimír Maisnar) ... 336 // 4.11 Imunosuprese v intenzivní péči (Alžběta Zavřelová) ... 337 // 4.11.1 Imunosupresiva ... 337 // 4.11.2 Zvláštnosti imunosuprimovaných pacientů ... 338 // 4.12 InÍQkLni ??? (Stanislav Plíšek, Václav Dostál) ... 340 // 4.12.1 Intenzivní péče v infektologii ... 340 // 4.12.2 Meningokokové nákazy ... 340 // 4.12.3 Stafylokokové nákazy ... 342 // 4.12.4 Syndrom toxického šoku ... 344 // 4.12.5 Pneumokokové nákazy ... 345 // 4.12.6 Listerióza ... 346 // 4.12.7 Herpetická encefalitida ... 347 // 4.12.8 Bioterorizmus ... 348 // 4.12.9 Antrax ... 349 // 4.13 (Jaroslav German) ... 350 // 4.13.1 Terminologie ... 350 // 4.13.2 Epidemiologie a mortalita ... 351 // 4.13.3 Patofyziologie sepse ... 351
// 4.13.4 Diagnostika sepse ... 352 // 4.13.5 Syndrom multiorgánového selhání u sepse ... 353 // 4.13.6 Hlavní zásady léčby sepse ... 355 // 4.14 Polyneuropatie a myopatie kriticky nemocných (Jan Maňák) ... 358 // 4.14.1 Polyneuropatie kriticky nemocných ... 359 // 4.14.2 Myopatie kriticky nemocných ... 360 // 4.14.3 Ostatní myopatické poruchy ... 361 // 4.14.4 Význam neuromuskulámích poruch kriticky nemocných ... 361 // 4.14.5 Prevence a léčba ... 362 // 4.15 Oixdi\\y (Roman Mottl, Irena Novotná) ... 362 // 4.15.1 Základní přístup ? intoxikovánému pacientovi ... 363 // 4.15.2 Diagnostika otrav ... 363 // 4.15.3 Léčba otrav ... 365 // 4.15.4 Přehled nej častějších druhů otrav ... 367 // 4.15.4.1 Otrava opiáty ... 367 // 4.15.4.2 Otrava benzodiazepiny ... 369 // 4.15.4.3 Otrava barbituráty ... 369 // 4.15.4.4 Otrava antidepresivy ... 369 // 4.15.4.5 Otrava anticholinergiky ... 371 // 4.15.4.6 Otrava neuroleptiky ... 371 // 4.15.4.7 Otrava beta-blokátory ... 373 // 4.15.4.8 Otrava blokátory vápníkových kanálů ... 374 // 4.15.4.9 Otrava salicyláty ... 375 // 4.15.4.10 Otrava paracetamolem ... 376 // 4.15.4.11 Otrava etylalkoholem (etanolem) ... 377 // 4.15.4.12 Otrava etylenglykolem ... 378 // 4.15.4.13 Otrava metylalkoholem (metanolem) ... 379 // 4.15.4.14 Otravy houbami ... 380 // 4.15.4.15 Otrava oxidem uhelnatým ... 381 // 4.15.4.16 Otrava kyanidy ... 382 // 4.15.4.17 Otrava paraquatem a diquatem ... 383 // 4.15.4.18 Otrava metamfetaminem
... 383 // 4.15.4.19 Otrava kokainem ... 384 // 4.15.4.20 Otrava kanabinoidy ... 384 // Doporučená literatura ... 385 // 5 Pasti intenzivní medicíny - jak rozpoznat a řešit některé situace v intenzivní medicíně // (Zdeněk Zadák, Eduard Havel) ... 389 // Přílohy ... 395 // Příloha A: Požadavky pro akreditaci v oboru intenzivní medicína ... 397 // Příloha B: Doporučené hodnoty tlaku pro implantované přístroje ... 398 // Příloha C: Aktuální přehled léčebných center hyperbarické medicíny v České republice // ? 1.7. 2016 ... 399 // O autorech ... 403 // Přehled použitých zkratek ... 405 // Rejstřík ... 415 // Souhrn ... 425 // Summary ... 427 // \",
(OCoLC)1022796216
cnb002942190

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC