Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Filosofia, 2017
410 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7007-486-2 (vázáno)
Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích ; svazek 15
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR
001462176
Obsah // Politické myslení Egona Bondyho / Petr Kužel... 13 // PRACOVNÍ ANALÝZA // Pro čtenáře... 63 // I // Pařížská komuna... 67 // Od imperialismu ke státnímu kapitalismu ... 68 // Imperialismus a národní osvobození... 70 // Změna hlavní fronty třídního boje // a národněosvobozenecký boj... 71 // Integrace světa v současné epoše... 74 // Koncepce imperialistické integrace... 74 // Důsledky eventuální likvidace třídního boje... 84 // ? dialektice pohybu lidské společnosti... 85 // Ohrožení, které lidstvu přináší imperialistická integrace ... 88 // II // Proměna charakteru SSSR ... 96 // Akutní potřeba analyzovat případ SSSR... 98 // Otázka dosažení vítězství socialistické revoluce // (svržení staré vládnoucí třídy) ... 100 // Nedostatková ekonomika jako základní problém // socialistické společnosti a její důsledky... 101 // Odtud vyplývající vnitřní dialektika socialismu... 104 // Nepřetržitě revoluční charakter socialismu ... 105 // Základní nebezpečí poruchy socialistického // charakteru společnosti ... 106 // Dialektika „chybného“ a „správného“... 109 // Základní rozpor socialistické společnosti... 110 // Třídní boj za socialismu... Ill // Řídicí skupina. Její praxe a její tendence ? emancipaci ... 113 // Uchování socialistické samosprávy. Dvě zkušenosti... 116 // Konkrétní vývoj v SSSR... 118 // Bolševická strana po revoluci a lid... 120 // Aparát a
manipulace ... 124 // Frakční boj Stalin - Trockij ... 127 // Kolektivizace... 128 // Ekonomicko-technický management... 132 // Morální a materiální stimulace... 136 // Společenské a individuální vědomí... 138 // Důsledky vytvoření sovětského ekonomicko-technického managementu ... 140 // Nová poloha dialektických rozporů v sovětské společnosti obecně. Rozpory mezi řídicími elitami zvláště ... 142 // Ústřední vedení a řídicí elity... 144 // Metodologické otázky marxistické analýzy ... 147 // Sovětská společnost na přelomu třicátých let ... 150 // Procesy ... 153 // Některé specifické případy třídního boje ... 156 // Třídní boj v SSSR a jeho rezultát - vznik nové // vládnoucí třídy ... 157 // Pohyb uvnitř sovětské společnosti od poloviny // třicátých let ... 166 // Po druhé světové válce ... 170 // Vládnoucí třída státního kapitalismu... 174 // O apologetice kapitalismu a o konci třídní společnosti ... 176 // Třídní zájem sovětské vládnoucí třídy a její chování ... 178 // SSSR a východoevropské země ... 179 // Sovětská vládnoucí třída - generalizace a rekapitulace ... 181 // Jedinečnost sovětského případu ... 190 // Třídní boj za socialismu - generalizace a rekapitulace... 192 // ? otázce „stalinismu“ ... 193 // Dosud trvající vývojový předstih SSSR... 195 // III // Je státní kapitalismus nevyhnutelný? ... 197 // „Stržení silným gravitačním polem“
... 200 // Marxistické závěry z této skutečnosti ... 204 // „Rentuje se“ socialistická revoluce? // Otázka tzv. předčasnosti... 206 // Otázky třídní struktury socialistické společnosti... 211 // Otázky organizační struktury socialistické společnosti... 217 // Nutnost rozdílnosti v jednotě... 221 // Podmínky v Evropě... 223 // Ekonomický aspekt socialistické společenské samosprávy . . . 224 // Omyly syndikalistické koncepce... 226 // Ekonomická samospráva v podmínkách vysoce // vyspělé ekonomiky... 228 // Přímá demokracie a buržoázni demokracie ... 232 // Ještě ? uplatňování ekonomické samosprávy... 234 // Politický aspekt socialistické společenské samosprávy... 237 // Revoluční organizace. Její struktura... 238 // Revoluční organizace. Její funkce a způsob práce... 256 // Revoluční organizace v období ozbrojeného boje // 257 // Revoluční organizace jako nositel ideologického boje... 260 // Život socialistické společnosti... 271 // Některé obecné závěry. ? otázce demokracie... 279 // Socialismus nelze obejít ... 282 // IV // Potřeba socialistické revoluce v Evropě... 284 // Specifika evropské situace a Nová levice... 285 // Nutnost integrace evropské levice ... 287 // Revoluční hnutí ve východní Evropě. Jeho příprava // na lidovou válku... 289 // Národněosvobozenecký boj ve východní Evropě... 290 // Evropské revoluční hnutí jako součást světového hnutí. // Impuls Komunistické
strany Cíny ... 292 // O liberalistické opozici ve východní Evropě... 299 // Vývoj postojů lidových mas ve východní Evropě... 300 // Nedávné zkušenosti v ČSSR ... 301 // Moderní sdělovací technika do rukou evropské levice ... 303 // Nutnost schůzky evropské levice. Jak se integrovat? ... 305 // Konkrétní úkoly a taktika ve východní Evropě... 307 // Význam příkladu ČLR pro východní Evropu ... 312 // Ke komu se obracet? ... 316 // Třídní a sociální struktura současných vyspělých zemí... 317 // Dělnictvo kdysi a nyní ... 319 // Stav třídního uvědomění v současném proletariátu... 320 // Mýtus „střední třídy“ ... 322 // Ideologické rozbíjení jednoty současného proletariátu ... 324 // Specifická situace současného dělnictva ... 324 // Revoluční hnutí dnes nereprezentuje jenom zájmy // dělníků ... 326 // Dialektika třídních zájmů v dějinách. Vztah konkrétních zájmů a ideologie ... 327 // Třídní zájmy, požadavky a ideové postuláty původního proletariátu jakožto pouze dělnické třídy... 331 // Program socialistické demokracie... 335 // Organické předpoklady postulátu moderní socialistické demokracie - a inteligence jako složka proletářské třídy... 337 // O sebeiluzích inteligence ... 340 // Intelektuálové. Podporu revolučním intelektuálům ... 342 // Aktuální otázky cesty ? integraci evropské levice... 343 // Společná fronta pro marxisty i revoluční // křesťanskou
levici... 344 // Význam teorie a filosofie... 345 // JINÉ TEXTY // Marxismus u ??? Ce-tunga ... 351 // Co chce a co hlásá Rudi Dutschke... 359 // Prohlášení a výzva ... 364 // Dělnické samosprávy a revoluční strana... 366 // Stanovisko ... 384 // Ediční poznámka... 395 // Summary ... 399 // Jmenný rejstřík ... 407
(OCoLC)1022790239
cnb002955663

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC