Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., rozšířené a přepracované vydání
Brno : Paido, 2006
404 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7315-120-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
001462180
Obsah // Úvod // Obecné otázky // Vliv současných změn v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přípravu učitelů Miroslava Bartoňová, Marie Vítková // Podmínky integrativního/inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Miroslava Bartoňová, Marie Vítková // Rodina s dítětem se zdravotním postižením Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková // Pedagogicko-psychologické poradenské služby Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková // Speciálněpedagogická diagnostika Dagmar Pnnosilová // Vymezení, dimenze a měření kvality života Pavel Miihlpachr, Helena Vaďurová // Speciálněpedagogická otázky // Uvedení do speciální pedagogiky Jarmila Pipeková // Logopedie Jifína Klenková // Systém poskytování logopedické intervence v ČR Ilona Bytešníková // Uvedení do surdopedie Radka Horáková // Specifické poruchy učení Miroslava Bartoňová // Somatopedie // Klasifikace pohybových vad Marie Vítková // 7 // 9 // 11 // 23 // 39 // 47 // 57 // 85 // 93 // 95 // 103 // 117 // 127 // 143 // 167 // 5 // Epilepsie - současná klasifikace, diagnostika a léčba // Jiří Vítek // Specifika edukace détí a žáků s epilepsií Ilona Fialová // Edukacejedinců s tělesným postižením a chronickým onemocněním // Marie Vítková // Význam edukace pro pracovní uplatnění jedinců se zdravotním postižením Dana Zámečníková // Oftalmopedie Zita Nováková // Edukace, předprofesní
a profesní příprava osob se zrakovým postižením Petra Hamadová // Psychopedie // Barbora Bazalová // Osoby s mentálním postižením vjednotlivých obdobích života Jarmila Pipeková // Pracovní uplatnění osob s mentálním postižením Jarmila Pipeková // Ústavy sociální péče pro osoby s mentálním postižením Jarmila Pipeková // Výchova a vzdělávání dětí a žáků s autismem Dagmar Opatřilová // Vzdělávání a terapie žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami Marie Vítková // Kapitoly ze základů etopedie Věra Vojtová // Podmínky edukace dětí s poruchami emocí nebo chování // Věra Vojtová // Internetové adresy - postižení a internet Petr Kachlík // Seznam obrázků a tabulek Jmenný rejstřík Věcný rejstřík // 181 // 189 // 199 // 219 // 229 // 249 // 269 // 287 // 293 // 299 // 309 // 329 // 353 // 365 // 371 // 389 // 391 // 395 // 6
(OCoLC)85702468
cnb001647590

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC