Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
Praha : Academia, 2010
345 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1846-5 (vázáno)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
001462199
1 Luminiscence neuspořádaných polovodičů -- 1.1 Hustoty stavů v pásech -- 1.2 Teplotní závislost luminiscence -- 1.3 Distribuce dob života luminiscence -- 1.4 Spektrální tvar emisního pásu -- 1.5 Některé další vlastnosti luminiscence neuspořádaných polovodičů -- 1.5.1 Korelační efekty -- 1.5.2 Nezářivá rekombinace -- 1.5.3 Luminiscence příměsí a defektů -- 1.5.4 Luminiscenční „únava" -- Cvičení -- Literatura -- 2 Stimulovaná emise -- 2.1 Spontánní versus stimulovaná emise. Optický zisk -- 2.2 Optický zisk v polovodičích -- 2.3 Spektrální tvar optického zisku -- 2.4 Stimulovaná emise v nepřímém polovodiči -- 2.5 Účast excitonů ve stimulované emisi -- 2.6 Experimentální metody měření optického zisku -- 2.6.1 Metoda proužku s proměnnou délkou (VSL) -- 2.6.2 Metoda optické sondy (P & P) -- Cvičení -- Literatura -- 3 Elektroluminiscence -- 3.1 Historické ohlédnutí -- 3.2 Elektroluminiscence ve vysokých polích -- 3.2.1 Experimentální úvahy -- 3.2.2 Mechanismy elektroluminiscence ve vysokých polích -- 3.2.3 Intenzitní, spektrální a časové charakteristiky -- 3.3 Injekční elektroluminiscence -- 3.3.1 Elektrické vlastnosti p-n přechodu -- 3.3.2 Intenzitní, spektrální a časové charakteristiky LED -- 3.4 Elektroluminiscence p-n přechodu v závěrném směru -- Cvičení -- Literatura -- 4 Elektronová struktura a luminiscence nízkodimenzionálních polovodičů -- 4.1 Rozdělení nízkodimenzonálních polovodičů //
4.1.1 Polovodičové heterostruktury -- 4.1.2 Základní typy heterostrukturních kvantových jam -- 4.2 Hustota stavů v nízkodimenzonálních polovodičích -- 4.3 Kvantové jámy (vrstvy) dvoudimenzionální polovodiče -- 4.3.1 Jednoduchá kvantová jáma s nekonečnou bariérou -- 4.3.2 Kvantová jáma s konečnou bariérou -- 4.3.3 Excitony v kvantové jámě -- 4.3.4 Optické přechody v kvantové jámě -- 4.3.5 Luminiscence kvantových jam -- 4.4 Kvantové drátky -- 4.5 Kvantové tečky nanokrystaly -- 4.5.1 Kvantová tečka se sféricky symetrickým potenciálem -- 4.5.2 Rozdělení kvantových teček podle významu kvantově-rozměrového jevu -- 4.5.3 Luminiscence kvantových teček -- 4.6 Exciton-fononová interakce. Fononové „úzké hrdlo" -- 4.7 Některé speciální efekty -- Cvičení -- Literatura -- 5 Efekty silného buzení v nízkodimenzionálních strukturách -- 5.1 Excitonová molekula (biexciton) v kvantové jámě -- 5.2 Triony v kvantové jámě -- 5.3 Srážky volných excitonů v kvantové jámě -- 5.4 Elektron-děrové plazma (EHP) a elektron-děrová kapalina (EHL) v 2D strukturách -- 5.5 Biexcitony, EHP a EHL v kvantových drátech -- 5.6 Efekty silného buzení v kvantových tečkách (nanokrystalech) -- Cvičení -- Literatura -- 6 Stimulovaná emise a laserování v nízkodimenzionálních strukturách -- 6.1 Stimulovaná emise v kvantových jámách -- 6.1.1 Lokalizované excitony -- 6.1.2 Zářivý rozpad excitonu s emisí LO-fononu (X-LO) //
6.1.3 Stimulovaná emise elektron-děrového plazmatu (EHP) -- 6.2 Stimulovaná emise v kvantových drátech -- 6.3 Stimulovaná emise v nanokrystalech -- 6.3.1 Nanokrystaly rozptýlené v matrici -- 6.3.2 Heterostruktury s uspořádanými kvantovými tečkami -- 6.4 Nahodilé laserování -- Cvičení -- Literatura -- 7 Křemíková nanofotonika -- 7.1 Křemíkové nanokry staly -- 7.2 Optický zisk v křemíkových nanokry stalech -- 7.3 Aktivní planární vlnovody z křemíkových nanokrystalů -- 7.4 Elektroluminiscence křemíkových nanokry stalů -- 7.5 Křemíkové nanokry staly v kombinaci s ionty Er3+ -- 7.6 Biologické aplikace křemíkových nanokrystalů -- Cvičení -- Literatura -- 8 Fotonické struktury -- 8.1 Fotonické krystaly -- 8.1.1 Spontánní emise -- 8.1.2 Stimulovaná emise -- 8.2 Mikrorezonátory -- 8.3 Mikrodutiny -- 8.4 Zdroje jednotlivých fotonů -- Cvičení -- Literatura -- 9 Spektroskopie jednotlivých polovodičových nanokrystalů -- 9.1 Základní principy -- 9.2 Experimentální techniky -- 9.2.1 Mikrospektroskopie širokého pole -- 9.2.2 Rastrovací techniky -- 9.3 Příprava vzorků -- 9.3.1 Elektronová a iontová litografie -- 9.3.2 Koloidní disperze -- 9.4 Experimentální pozorování luminiscence jednotlivých nanokrystalů -- 9.4.1 Skrytá spektrální struktura -- 9.4.2 Spektrální proměny přeskoky, posuny, blikání -- 9.4.3 Stárkův jev -- 9.4.4 Polarizace luminiscence -- 9.4.5 Luminiscenční intermitence blikání //
9.5 Nanokrystaly jako zdroje neklasického fotonového toku -- 9.5.1 Měření fotonové statistiky -- 9.5.2 Experimentální projevy neklasického světla v emisi jednoho nanokrystalů -- Cvičení -- Literatura -- Dodatky -- I Emisní pás při silné elektron-fononové interakci -- Literatura -- II Fitování tvaru křivky optického zisku v modelu relaxace vektoru k -- Literatura -- III Reabsopce luminiscence v polovodičích -- Literatura -- IV Síla oscilátoru -- Literatura -- V Fitování dvěma exponenciálami (Kočkovy součty) -- VI Absolutní kvantový výtěžek luminiscenčních materiálů -- Literatura -- VII Základy popisu statistky světla z klasických a neklasických zdrojů -- Literatura
(OCoLC)641500944
cnb002087291

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC