Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Ostrava : Ostravská univerzita, 2017
119 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-961-5 (brožováno)
Nad názvem: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
200 výtisků
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Částečný anglický text, anglická resumé
001462232
Obsah // ÚVOD...5 // 1 ASPEKTY DIAGNOSTIKY JAZYKOVÉHO VÝVOJE U DĚTÍ V RANÉM VĚKU...7 // 1.1 ÚVOD...7 // 1.2 VÝVOJ ŘEČI A JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ...7 // 1.3 Diagnostika deficitů ve vývoji komunikační schopnosti...12 // 1.4 Pohledy logopedů na problematiku diagnostiky vývoje řeči a jazykových schopností v raném věku - závěry // VÝZKUMU... 15 // 1.5 Literatura...20 // 2 ÚSPĚŠNOST V POROZUMĚNÍ GRAMATICE, TOKEN TESTU A POROZUMĚNÍ VĚTÁM U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO // VĚKU S VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ A TYPICKÝM JAZYKOVÝM VÝVOJEM...22 // 2.1 ÚVOD...22 // 2.2 Vymezení klíčových pojmů...22 // 2.3 VÝZKUM VYBRANÝCH PARAMETRŮ PRODUKCE A PERCEPCE HLASU, ŘEČI A JAZYKA... 24 // 2.4 VÝSLEDKY VÝZKUMNÝCH DAT... 28 // 2.5 Literatura...35 // 3 POZNATKY ? PROBLEMATICE AUDITIVNÍ PERCEPCE - TEORIE, VÝZKUM, DISKUSE...37 // 3.1 Úvod...37 // 3.2 Vymezení klíčových pojmů...38 // 3.3 Slyšení a centrální zpracování řečových signálů...39 // 3.4 Vybrané testové materiály pro vyšetření sluchové percepce...43 // 3.5 VÝZKUM SLUCHOVÉHO ROZLIŠOVÁNÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU...47 // 3.6 Literatura...58 // 4 KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP ? ROZVOJI KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI ŽÁKYŇ A ŽÁKŮ S TĚLESNÝM A // KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM...66 // 4.1 ÚVOD...66 // 4.2 Vymezení klíčových pojmů...66 // 4.3 Terapeutické přístupy...74 // 4.4 Komplexní přístup ve spolkové zemi Baden-Württemberg - výzkumné šetření...78 // 4.5 Literatura
// 86 // 5 LOGOPEDICKÁ INTERVENCE VE ŠKOLSTVÍ V KONTEXTU PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI ŽÁKU // S PORUCHAMI VÝVOJE ŘEČOVÉ KOMUNIKACE...91 // 5.1 Úvod... // 5.2 Vymezení klíčových pojmů...92 // 5.3 Výzkumná šetření...98 // 5.4 Doporučení pro pedagogickou praxi...103 // 5.5 Literatura...106 // ZÁVĚR...109 // SUMMARY... HO // SEZNAM OBRÁZKŮ...? // SEZNAM TABULEK...112 // JMENNÝ REJSTŘÍK... // VĚCNÝ REJSTŘÍK... // MEDAILONKY AUTORU MONOGRAFIE // 117

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC