Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
4. vydání
Praha : Olympia, 2012
331 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7376-326-8 (brožováno)
Místo vydání je chybné, správně má být: Velké Přílepy
Obsahuje bibliografii na stranách 320-331
001462257
OBSAH // 1. Úvod /DOVALIL/... 5 // 2. Sport a trénink na počátku 21. století // /CHOUTKA, DOVALIL, POTMĚŠIL, SVOBODA/... 7 // 3. Sportovní výkon a jeho struktura jako východisko racionálního // tréninku /DOVALIL, CHOUTKA/... 11 // 3.1. Sportovní výkon v lidské motorice... 12 // 3.2. Genese sportovního výkonu... 14 // 3.3. Struktura sportovního výkonu... 15 // 3.3.1. Somatické faktory ... 19 // 3.3.2. Kondiční faktory... 22 // 3.3.3. Faktory techniky... 34 // 3.3.4. Faktory taktiky... 38 // 3.3.5. Psychické faktory /hošek/... 40 // 3.4. Fyziologické funkce a energetické zabezpečení výkonu // /VRÁNOVÁ, DOVALIL, BUNC/ ... 46 // 3.4.1. Nervosvalový systém... 46 // 3.4.2. Srdečně-cévní systém... 48 // 3.4.3. Dýchací systém ... 50 // 3.4.4. Centrální nervový systém... 52 // 3.4.5. Metabolismus, energetické zajištění sportovního výkonu... 54 // 3.5. Možnosti zkoumání struktury sportovního výkonu /dovalil, choutka/ . . 59 // 4. Exogénni faktory ovlivňující sportovní výkonnost // /DOVALIL, VRÁNOVÁ/... 61 // 4.1. Výživa a pitný režim ... 62 // 4.2. Farmakologické a fyziologické prostředky, doping ... 67 // 4.3. Psychologické podpůrné prostředky... 69 // 4.4. Vlivy mechanické a biomechanické ... 69 // 5. Teoretická interpretace sportovního tréninku /dovalil, choutka/ 70 // 5.1. Sportovní trénink jako proces morfologicko-funkční adaptace // /dovalil/... 70 // 5.2. Sportovní trénink jako proces motorického
učení /choutka/ 73 // 5.3. Sportovní trénink jako proces psychosociální interakce // /dovalil, choutka, svoboda/... 76 // 79 // 82 // 83 // 84 // 85 // 87 // 87 // 91 // 92 // 92 // 95 // 96 // 96 // 97 // 102 // 107 // 108 // 127 // 138 // 161 // 163 // 171 // 172 // 174 // 176 // 181 // 182 // 184 // 185 // 187 // 189 // 191 // 191 // 193 // 194 // Systémové pojetí sportovního tréninku /dovalil, choutka/ // Zatížení /DOVALIL/... // Klasifikace cvičení jako adaptačních podnětů... // Míra specifičnosti cvičení... // Intenzita cvičení... // Objem zatížení... // Velikost zatížení... // Funkce zatížení ... // Zatěžování... // Frekvence podnětů... // Variabilita zátěžových podnětů ... // Zotavení a regenerace /dovalil/... // Únava a zotavné procesy... // Regenerace... // Efekt tréninku: trénovanost, sportovní forma, přepětí, přetrénování /dovalil/ ... // Kondiční příprava /dovalil/ ... // Stimulace silových schopností... // Stimulace rychlostních schopností ... // Stimulace vytrvalostních schopností ... // Stimulace koordinačních schopností... // Pohyblivost a její ovlivňování ... // Technická příprava /choutka/... // Typologie techniky, uzavřené a otevřené dovednosti . . // Proces osvojování sportovních dovedností... // Fáze technické přípravy... // Metody a postupy v technické přípravě ... // Celkové schéma technické přípravy... // Taktická příprava /perič/... // Strategie, taktika...
// Fáze taktického jednání... // Soutěžní situace... // Taktické dovednosti a jejich nácvik... // Vnímání, myšlení a rozhodování... // Taktické znalosti a zkušenosti ... // Role techniky, psychiky a kondice... // 194 // 196 // 199 // 200 // 201 // 204 // 206 // 207 // 207 // 209 // 213 // 213 // 214 // 218 // 222 // 225 // 226 // 227 // 230 // 231 // 233 // 236 // 237 // 238 // 239 // 240 // 242 // 245 // 246 // 248 // 250 // 250 // 251 // 252 // 253 // 255 // 255 // 256 // Nácvik taktických znalostí a dovedností... // Řešení soutěžních situací ... // Psychologická příprava /hošek/... // Modelovaný trénink... // Regulace aktuálních psychických stavů ... // Regulace motivační struktury... // Regulace meziosobních vztahů... // Individualizace přípravy z psychologického hlediska... // Odpovědnost za psychologickou přípravu sportovců... // Duševní hygiena sportu... // Psychologická péče o sportovce... // Výchova /svoboda/... // Fair play ... // Výchova osobnosti ve sportu, sport jako prostředek výchovy Poklesky sportovců a možnosti jejich řešení... // Řízení sportovního tréninku /dovalil, svoboda, choutka/ . . . // Informace a rozhodování... // Interakce... // Role trenéra ... // Technologie řízení... // Plánování... // Evidence tréninku... // Kontrola trénovanosti ... // Vyhodnocování tréninku... // Realizační tým... // Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku /dovalil/ Vývojové zákonitosti
žákovského a dorosteneckého věku . . // Mladší školní věk (6-11 let) ... // Starší školní věk (11 -15 let)... // Dorostový věk (15 - 18 let)... // Etapy sportovního tréninku... // Etapa základního tréninku ... // Etapa specializovaného tréninku... // Etapa vrcholového tréninku ... // Počátek a délka jednotlivých etap... // Tréninkové cykly /dovalil/... // Druhy tréninkových cyklů ... // Roční tréninkový cyklus... // 17.2.1. Přípravné období ...258 // 17.2.2. Předzávodní období...259 // 17.2.3. Závodní období...260 // 17.2.4. Přechodné období...262 // 17.3. Mezocykly...263 // 17.4. Mikrocykly...263 // 17.5 Tréninková jednotka ...267 // 18. Sportovní soutěže a příprava к nim /choutka/...271 // 18.1. Systémy soutěží...273 // 18.2. Soutěže a tréninkový proces...274 // 18.3. Příprava к soutěžím ...276 // 19. Základy výběru talentů /perič, hošek, bunc/ ...278 // 19.1. Talent...278 // 19.2. Teoretický koncept výběru ...281 // 19.2.1. Vymezení talentu ...281 // 19.2.2. Vyhledávání talentu...282 // 19.2.3. Výběr talentů...283 // 19.3. Psychologické aspekty výběru...286 // 19.4. Organizace výběru...287 // 20. Sportovní příprava dětí /perič/...291 // 20.1. Obecné charakteristiky ...292 // 20.2. Zvláštnosti složek tréninku...296 // 21. Zvláštnosti tréninku žen /bunc, dovalil/...301 // 22. Sport a trénink zdravotně postižených /potměšil/...304 // 22.1. Sportovní soutěže...304
// 22.2. Sportovní výkon ...306 // 22.3. Sportovní trénink ...307 // 22.3.1. Složky tréninku...308 // 22.3.2. Zatížení a zatěžování...309 // 22.3.3. Stavba tréninku ...310 // 22.3.4. Řízení tréninku...310 // 23. Aklimatizace /dovalil, potměšil, bunc/ ...311 // 2.3.1. Aklimatizace na výšku a vysokohorský trénink ...311 // 2.3.2. Časová aklimatizace...318 // Literatura...320
(OCoLC)829662886
cnb002441201

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC