Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017
269 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-246-3587-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 241-246, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001462264
OBSAH // Úvod ... 7 // 1 Organizace znalostí - staré téma v novém kontextu ... 15 // 1.1 Historičtí předchůdci oboru organizace znalostí... 17 // 1.2 Problémy a paradigmata organizace znalostí... 21 // 1.2.1 Konstantní problémy organizace znalostí ... 23 // 1.2.2 Nová paradigmata pro 21. století... 26 // 1.3 Organizace znalostí jako obor ... 38 // 1.4 Pojmová základna a pojmová mapa organizace znalostí... 46 // 1.5 Přístup ? organizaci znalostí v tuzemském kontextu - // poznámky (nejen) ? české terminologii ... 51 // 1.6 Shrnutí... 55 // 2 Systémový přístup ? organizaci znalostí: // cíl, prvky, procesy, kontext... 57 // 2.1 Cíl organizace znalostí - proč se organizuje?... 58 // 2.2 Kontext organizace znalostí - kdo, kdy, kde organizuje? ... 64 // 2.3 Prvky organizace znalostí - co se organizuje?... 69 // 2.3.1 Jednotky organizace znalostí: dokument - informační zdroj - kolekce .. 70 // 2.3.2 Znalosti? Informace? Data? ... 77 // 2.3.3 Filozofický přístup ? vymezení jednotky organizace znalostí... 86 // 2.3.4 Vymezení jednotky organizace znalostí... 92 // 2.4 Procesy organizace znalostí - co se děje při organizování? ... 94 // 2.4.1 Proces organizace znalostí... 96 // 2.4.2 Proces přístupu ke znalostem... 98 // 2.5 Shrnutí... 103 // 3 Principy organizace znalostí... 105 // 3.1 Principy intelektuální organizace znalostí... 107 // 3.1.1 Ekvivalence a identifikace... 108 // 3.1.2 Kategorizace a klasifikace... 115 // 3.1.3
Analýza a její principy... 120 // 3.1.4 Vícekriteriální analýza aneb fasety... 128 // 3.1.5 Definování... 132 // 3.1.6 Řazení ... 135 // 3.2 Technologické postupy v průběhu organizace znalostí ... 137 // 3.2.1 Obecné techniky organizace - umístění a označení ... 138 // 3.2.2 Metafory technik organizace - seznam, kartotéka, index ... 146 // 3.2.3 Techniky přístupu ke zdrojům - navigace, množinový přístup a // přístup prostřednictvím indexu ... 148 // 3.3 Empirické principy a pravidla organizace znalostí ... 150 // 3.3.1 Pravidla slovníkového katalogu Charlese A. Cuttera // a Mezinárodní principy katalogizace ... 151 // 3.3.2 Sayersovy kánony klasifikace... 153 // 3.3.3 Principy klasifikace pro knihovny Henryho E. Blisse... 154 // 3.3.4 Zákony, kánony, principy a postuláty Shiyali R. Ranganathana...155 // 3.3.5 Gruberova kritéria návrhu ontologií... 159 // 3.4 Shrnutí... 160 // 4 Vztahy v organizaci znalostí... 163 // 4.1 Formální vlastnosti vztahů...164 // 4.2 Způsoby vyjádření a implementace vztahů... 167 // 4.2.1 Možnosti vyjádření vztahů... 168 // 4.2.2 Vztahy v datových strukturách ... 170 // 4.3 Vztahy v jazyce ... 175 // 4.3.1 Paradigmatické a syntagmatické vztahy... 175 // 4.3.2 Vztahy významu pojmů a slov... 178 // 4.4 Přístup informační vědy ...184 // 4.5 Vztahy v systémech organizace znalostí ... 191 // 4.5.1 Vztahy v Mezinárodním desetinném třídění ... 191 // 4.5.2 Vztahy v tezaurech podle
standardu ISO 25964 ... 197 // 4.6 Shrnutí... 198 // 5 Sémantická problematika organizace znalostí...201 // 5.1 Teoretická východiska sémantické problematiky organizace znalostí...202 // 5.2 Problematika označování obsahu informačních zdrojů ... 211 // 5.2.1 Pojem aboutness v logice... 212 // 5.2.2 Pojem aboutness v informační vědě... 216 // 5.2.3 Model aboutness založený na principu neomezené semiózy... 223 // 5.3 Shrnutí...730 // Závěr ... 731 // Příloha 1 : Notace UML používaná v diagramech... 735 // Literatura... 741 // Summary... 747 // Věcný rejstřík... 748 // Jmenný rejstřík... 767
cnb002964627

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC