Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Ostrava : Ostravská univerzita, 2017
167 stran : ilustrace : 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-957-8 (brožováno)
200 výtisků
Nad názvem: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 160-164, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečný slovenský text, české a anglické resumé
001462270
ÚVOD...6 // 1. PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA JAKO FENOMÉN DNEŠNÍ DOBY...M...11 // 1.1 TEORETICKÁ A HISTORIOGRAFICKÁ VÝCHODISKA...17 // 1.2 KLASIFIKACE A DESKRIPCE PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA...21 // 1.3 CHARAKTERISTICKÉ PROJEVY, DEFICITY, CHOVÁNÍ...36 // 1.3.1 Specifické projevy...36 // 1.3.2 Nespecifické projevy...43 // 1.3.3 Problémové chování...43 // 1.4 TEORIE PŘÍČIN VZNIKU PAS VE SVĚTLE VĚDECKÝCH POZNATKŮ...46 // 1.4.1 Abnormality mozku...47 // 1.4.2 Genetické dispozice...48 // 1.4.3 Kognitivní teorie...49 // 1.4.4 Metabolické poruchy...50 // 1.4.5 Neurobiologické teorie...50 // 1.4.6 munoexcitotoxicita...51 // 1.4.7 MMR - Vakcinace...51 // 1.4.8 Současné pojetí...52 // 1.5 DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA ...53 // 1.5.1 Vývoj v jednotlivých věkových obdobích života...54 // 1.5.2 Fáze diagnostického procesu...57 // 1.5.3 Stručná charakteristika vybraných screeningových a diagnostických nástrojů.58 // 1.6 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA...62 // 2. SKÚSENOSTI SO VZDELÁVANÍM DETÍ S PAS NA SLOVENSKU PO ROKU 1990 CEZ PRIZMU // VÝSKUMNÝCH ŠETRENÍ...67 // 2.1 POČIATKY A VÝVOJ EDUKAČNÝCH A PODPORNÝCH SLUŽIEB...68 // 2.1.1 Podmienky experimentálneho overovania vzdelávania...72 // 2.2 STAV VZDELÁVANIA AUTISTOV V R. 2000 - 2007...76 // 2.3 ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ VZDELÁVANIA DETÍ A ŽIAKOV S AUTIZMOM A PAS V PODMIENKACH // BEŽNEJ ZŠ...79 // 2.3.1 Základné východiská integrácie a inklúzie v základných školách...79
// 2.3.2 Integrácia a inklúzia žiakov s autizmom v bežných typoch základných škôl...81 // 2.3.3 Vzdelávací program pre žiakov s PAS a inými pervazívnymi vývinovými poruchami.83 // 2.4 ŠPECIFICKÉ OBLASTI VZDELÁVANIA DETÍ A ŽIAKOV S AUTIZMOM V PODMIENKACH // BEŽNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY...87 // 2.4.1 Všeobecné metódy a metodické postupy uplatňované vo vzdelávaní žiakov // s PAS v bežných základných školách...87 // 2.4.2 Špecifické metódy a metodické postupy uplatňované vo vzdelávaní žiakov s PAS // v bežných základných školách...88 // 2.4.3 Nácvik primeraného sociálneho správania sa...89 // 2.4.4 Nácvik komunikačných zručností...91 // 3. VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S PORUCHOU AUTISTISTICKÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE // PO ROCE 1990...95 // 3.1 POČÁTKY PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ O OSOBY S AUTISMEM V ČESKÉ REPUBLICE...95 // 3.2 SOUČASNÝ PLATNÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S PAS...102 // 3.3 SOCIÁLNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY PRO OSOBY S PAS...105 // 3.3.1 Poradenství v předškolním a školním věku...106 // 3.3.2 Poradenství v adolescenci, dospělosti a v seniorském věku...107 // 3.4 SOUČASNÉ MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PAS V ČR ...108 // 3.5 VYBRANÉ INTERVENČNÍ PŘÍSTUPY, METODY A STRATEGIE UŽÍVANÉ V PROSTŘEDÍ // ČESKÉ ŠKOLY...112 // 3.5.1 Strukturované učení...113 // 3.5.2 Vizuální komunikační strategie...114 // 3.5.3 Strategie řešení problémů v chování...116 // 3.5.4
Zásady komunikace s lidmi s autismem...119 // 3.6 INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PAS V KONTEXTU PŘIPRAVENOSTI PEDAGOGICKÝCH // PRACOVNÍKŮ...121 // 4. MULTIDISCIPLINARITA V MODERNÝCH INTERVENČNÝCH PRÍSTUPOCH PRE OSOBY S PAS...127 // 4.1 PEDAGOGICKÁ INTERVENČNÁ FORMA...127 // 4.1.1 Sociálne správanie...128 // 4.1.2 Komunikácia...129 // 4.1.3 Emocionalita...130 // 4.1.4 Predstavivosť...131 // 4.2 INTEGRÁCIA ŽIAKOV DO ŠKOLSKÉHO PROSTREDIA...133 // 4.3 VČASNÁ INTERVENCIA...I37 // 4.4 METODIKA ŠTRUKTÚROVANÉHO UČENIA...140 // 4.5 OBLASTI PODPORY INTERVENCIÍ...148 // 4.6 ODPORÚČANIE PRE PRAX...152 // ZÁVĚR...157 // SUMMARY...159 // LITERATURA...160 // SEZNAM TABULEK...164 // SEZNAM GRAFŮ...165 // SEZNAM OBRÁZKŮ...165 // JMENNÝ REJSTŘÍK...166
cnb002987583

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC