Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Jubilejní sborník
Praha : Mladá fronta, 2017
515 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm 2

objednat
ISBN 978-80-204-4669-5 (vázáno)
Pod názvem: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Jan Evangelista Purkyně patří ve světě k nejznámějším Čechům a jeho objevy ovlivnily řadu lékařských oborů. V závěru života se pak jako vlastenec podílel významnou měrou na vzniku moderní české společnosti. Publikace je připravena téměř 40 autory z řad historiků, lékařů zabývajících se dlouhodobě osobností Jana Evangelisty Purkyně a známých představitelů nejvýznamnějších lékařských oborů. Nakladatelská anotace. Kráceno..
Kniha byla vydána k připomenutí 230. výročí narození slavného českého lékaře a vědce Jana Evangelisty Purkyně (18. prosince 1787 Libochovice - 28. července 1869 Praha)..
001462352
OBSAH // JAN EVANGELISTA PURKYNĚ...13 // Úvod...14 // Jan Evangelista Purkyně - biografická data // doc. MUDr Otakar Brázda, CSc...17 // Podrobnosti ze života Jana Evangelisty Purkyně očima jeho potomka // MUDr. Ivan Fišer, Ph.D...33 // Jan Evangelista Purkyně a Časopis lékařů českých v boji o vznik české lékařské fakulty // doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc...56 // PURKYŇOVSKÁ TRADICE...65 // Mládí a dospívání Jana Evangelisty Purkyně // prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., FCMA...66 // Purkyňovská tradice na Blatné // prof. MUDr. Václav Mandys, CSc., Jana Germenisová-Hildprandtová...72 // Tradice udělování Purkyňových cen v ČLS JEP // prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., FCMA...79 // Osobní vyznání ? jednomu z Purkyňových varovných farmakoterapeutických odkazů (několik myšlenek z projevu při převzetí Ceny J. E. Purkyně v roce 2017) // prof RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c., FCMA...93 // PURKYŇOVY ZÁSLUHY, OBJEVY A DNEŠEK...97 // Purkyňova Živa a vědecká komunita v českých zemích // doc. Jan Janko, CSc...98 // Jan Evangelista Purkyně a Časopis lékařů českých // MUDr. Petr Sucharda, CSc...108 // Odkaz J. E. Purkyně pro dějiny a filozofii přírodních věd // Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D...115 // Jméno Purkyně a botanika // prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., Mgr. Lucie Čermáková, Ph.D...124 // Odkaz Jana Evangelisty Purkyně současné medicíně // prof MUDr. Otomar Kittnar, CSc...136
Purkyňovy stopy v lékových oborech // prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c., FCMA // prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc...142 // Purkyňova koncepce výuky fyziologie // prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc...147 // Jan Evangelista Purkyně a mozeček tehdy a dnes // doc. MUDr. František Vožeh, CSc...155 // Purkyňovy objevy jako základ moderního neurovědního výzkumu // prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc...164 // Jan Evangelista Purkyně a převodní systém srdce // prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc...180 // Purkyňovy studie rovnovážné funkce a sluchu // prof MUDr. Josef Syká, DrSc., dr.h.c...193 // Vědecká práce J. E. Purkyně a jeho žáků s použitím mikroskopických technik // doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D...203 // Jan Evangelista Purkyně a patologie // prof MUDr. Ivo Šteiner, CSc...209 // Jan Evangelista Purkyně a historie české experimentální kardiológie // prof. MUDr. Bohuslav Oštádal, DrSc., FCMA...218 // J. E. Purkyně - zakladatel vědecké kinematografie // prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc...226 // Jan Evangelista Purkyně a pohybová aktivita // MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D...236 // Jan Evangelista Purkyně ve sbírkách Národní lékařské knihovny a jejího Zdravotnického muzea // Mgr. Šimon Krýsl, PhDr. Veronika Lôblová...242 // J. E. Purkyně a medaile v numismatické sbírce Zdravotnického muzea Národní lékařské knihovny // Mgr. Michaela Lindová...259 // Pár slov
o Purkyňových potomcích // prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., FCMA...277 // Zrakové výzkumy J. E. Purkyně // f MUDr. Vilém Kuthan, CSc., MUDr. Pavel Kuthan...283 // Kouzelná skříňka // Jan Kulka...314 // J. E. PURKYNĚ A PERSPEKTIVY JEDNOTLIVÝCH LÉKAŘSKÝCH OBORŮ...323 // Současný výzkum ve fyziologických a patofýziologických ústavech lékařských fakult v České republice - Purkyňův odkaz // prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA...324 // Malé zamyšlení nad biologickou elektronovou mikroskopií (a nejen nad ní) // doc. RNDr. František Weyda, CSc...339 // Robotická abdominální chirurgie - vývoj a očekávaný přínos // prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., FCMA...355 // Budúcnosť urologie // dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA...368 // Role interny na začátku třetího tisíciletí // prof MUDr. Richard Češka, CSc...375 // Neurologie a její perspektivy // prof MUDr. PetrMarusič, Ph.D. ...385 // Výsledky české onkologie podle dostupných národních a mezinárodních dat // doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA ...391 // Budoucnost a možnosti rozvoje anesteziologie a intenzivní medicíny // prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA...406 // Kochleární implantace v Česku - historie a perspektivy // MUDr. Jiří Skřivan, CSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA, MUDr. Jan Kluh, // MUDr. Jan Bouček, Ph.D., MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D., prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA, // MUDr. Libor Černý, Ph.D., dr. Ing. Jan
Vokřál, prof. MUDr. Josef Syká, DrSc., MUDr. Petr Myška, // Ing. Tomáš Tichý...414 // Od ftizeologie k respirační medicíně // prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc...425 // Budoucnost revmatologie // prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., FCMA...433 // Současnost a budoucnost orgánových transplantací // MUDr. Pavel Trunečka, CSc...442 // Opatrná prognóza vývoje současné ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí // prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc...455 // Proč usilovat o reformu psychiatrické péče // doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D...465 // Česká geriatrie - minulost, současnost a budoucnost // doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D...476 // Budoucnost lékařské genetiky // MUDr. David Stejskal...484 // Artroskopická operativa velkých kloubů // prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA...496 // Výzvy geriatrické paliativní péče // MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D...509

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC