Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: první
Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017
258 stran : barevné ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-978-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografie
001462361
Obsah // Úvod ...7 // 1. Estetický postoj ke vzdělávacímu a výchovnému prostředí jako stav mysli // účastníků vzdělávání...12 // 2. Projekt, projekce, projektant, jejich role a úskalí nejen ve vizuálním myšlení // a projektování...28 // 2.1 Projekt jako pojem, mentální dílo a obraz bez rámu i s rámem...28 // 2.1.1 Proicere (proicio, proicei, proiectum) jako „praznak“...31 // 2.1.2 Slovní znak projekt a jeho pojmové obsahy...34 // 2.1.3 Jak je to s projekcí, s projektanty a projektováním...37 // 2.1.4 Projekce v artefiletických interpretacích...37 // 2.1.5 Projektanti na poli projektování a možnosti estetických zážitků z nich...47 // 2.2 Ještě jednou o projektování, o mentálním díle, mentální rotaci a „vnitřním // jednání“...48 // 2.3 Interpretace mentálních neverbálních obrazů a skrytých obsahů jejich // významových sítí...63 // 3. Učitel v roli projektanta, projekty jako doklady kvalit součinného myšlení učitele.76 // 3.1 Profil absolventa oboru učitelství jako očekávaný obraz, cíl nebo jedna z funkcí // problému přípravy podmínek vzdělávacího a výchovného prostředí, jeho výsledků, efektivity a atmosféry...78 // 4. Myšlení jako nástroj řešení problémů, jako podmínka a prostředek projektování.96 // 4.1 Problémy, problémová pole, jejich mentální obrazy v nekonečnu vidění i vědění // v různých vztazích, podobách a možnostech vyjádření...99 // 4.1.1 Problém
jako nerozřešená otázka, otázka jako podmínka a prostředek řešení // problémů...99 // 4.1.2 Problém jako jádro problémové situace...99 // 4.1.3 Problém jako základní otázka projektu a projektování...100 // 4. i .4 Slovo problém jako slovní základ a jádro slov příbuzných...101 // 4.1.5 Adjektivum problematický v dalších významových souvislostech...103 // 4.2 Myšlení s důrazem na vizuální myšlení, funkce mozkových hemisfér a role // imaginativních aktivit při projektování... 106 // 4.2.1 Myšlení, řešení problémů a vědomí...106 // 4.3 Činnost mozkových hemisfér, jejich úloha v myšlení (ve vizuálním myšlení) // a projektování... 111 // 4.3.1 Problém a úloha mozku, mozkových hemisfér a mozkové kůry...112 // 4.3.2 Funkce mozkových hemisfér a jejich role v projektování...115 // 4.4 Vizuální myšlení...126 // 4.5 Inteligence, synergic mozku a funkce paměti v projektivním myšlení...134 // 4.5.1 ? obecnější formě inteligence s širším záběrem patří Moudrost...135 // 4.5.2 Chyby v myšlení nejen při řešení projektů...140 // 5. Mentální obrazy, vědění a vidění, paměť a její funkce v rozvoji vizuálního // myšlení...146 // 5.1 Obrazotvornost a projektování...150 // 5.2 Se svými představami můžeme manipulovat, rotovat nebo se jimi procházet. // Můžeme si je v mysli prohlížet... 151 // 6. Úloha paměti ve vztahu ? vidění a vědění...156 // 6.1 Paměť v definicích...157
// 6.1.1 Typy paměti a jejich klasifikace...158 // 6.2 Paměť a její funkce v myšlení, druhy paměti a jejich součinné funkce v myšlení... 158 // 6.3 Překážky v pohledu, nadhledu, podhledu i vhledu ve viditelném světě a utváření // estetického postoje ? němu... 168 // 7. Jak se rodí spolutvorba na poli odborné komunikace v umělecko-pedagogickém // prostředí vzdělávání učitelů v realitě a ve vznikajících doprovodných dokumentech...172 // 7.1 Otázky po pramenech jedinečnosti a efektivnosti projektování v podmínkách // vzdělávání budoucích učitelů (nejen výtvarné výchovy)...173 // 7.2 Otázky z okruhu kompetencí učitele výtvarného oboru na pedagogické fakultě připravující budoucí učitele výtvarného oboru jsou v podobě vnějších // podmínek řešeny...175 // 7.3 Sociálně-estetický rozměr institucionálního projektování předpokládá // součinnost vnitřních a vnějších podmínek vzdělávání učitelů...178 // 7.3.1 Sociálně-estetický rozměr ve vzdělávání si žádá odpovídající estetický postoj.180 // 7.4 Výhled na celek konkrétních podmínek projektování vzdělávací situace...191 // 7.5 Světy možné jsou světy myšlené také v psychodidaktických souvislostech...195 // 7.5.1 Příprava učitele na vzdělávací situaci jako projekt rámcových vzdělávacích // programů...195 // 8. Strategické myšlení a rozhodování řešitelů projektu, mentální vůdcovství // a management...211
// 8.1 Fenomén kompetence, styl vůdcovství, management a projektování // vzdělávacích situací...212 // 8.2 Individuální, skupinová nebo týmová role projektantů, disponovanost jako // funkce řešitelů projektů z oblasti vzdělávání a výchovy...215 // 9. Kdo chce duhu, musí chtít i déšť (Den, 1948, s. 29)...223 // 9.1 Vzdělávací projekt v podobě verbálního i neverbálního sdělení, jejich spojeni, // propojení a průniku jako věc, obraz, výraz, znak, model...223 // 9.2 Projektová strategie, rozhodování a řízení nevystačí s představami...226 // 9.3 Každý obraz je médium, včetně projektové dokumentace...231 // 9.3.1 Nahlédneme do možností dílčích obsahových struktur a vztahů vzdělávání // učitelů ve výtvarném oboru, ve výtvarné výchově...238 // Závěr publikace...243 // Souhrn použité a doporučené literatury základní i rozšiřující:...244 // Poznámky...252

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC