Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
2. aktualizované vydání
Brno : Barrister & Principal Publishing, 2018
292 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7485-150-6 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 253-284, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001462371
Obsah // Seznam tabulek a schémat 8 // Předmluva ? prvnímu vydání 10 // Předmluva ? druhému aktualizovanému vydání 14 // 1. Teorie a praxe moderních demokracií a diktatur 15 // Definice demokracie a demokratické koncepty 15 // Rozvinuté procedurální varianty demokratických režimů aneb co tvoří základy // liberální demokracie 19 // Střetávání teorie a praxe demokracie a potřeba demokratické střídmosti 24 // Demokratický minimalismus očima jeho zastánců 27 // Vlny demokratizace, jejich pojímání a význam 29 // Historický zrod moderních demokracií v rámci první demokratizační vlny 34 // Moderní nedemokratické režimy 37 // Linzova koncepce nedemokratických režimů 40 // Byrokraticko-militaristické autoritativní režimy 44 // Srovnání polských byrokraticko-militaristických režimů 46 // Posttotalitní a sultanistické režimy 50 // Přechody ? demokracii a demokratická konsolidace 53 // Vývoj charakteru režimů zrozených ve třetí vlně demokratizace 56 // Politickéh režimy na začátku 21. století a případy Argentiny, Indie a Ruska 58 // Konceptualizace nových autoritativních režimů 64 // 2. Velké institucionální teorie demokracie: // Arend Lijphart a alternativní pojetí 69 // Úskalí Lijphartových demokratických modelů 72 // Centripetální versus decentralizovaná demokracie 75 // 3. Klasifikace politických systémů dle institucionální // dělby moci 79 // Parlamentní a prezidentský systém 80
// Parlamentní systém 82 // Politický systém Spojeného království jako modelový příklad premiérského pari amentari srnu 85 // Prezidentský systém a Spojené státy americké jako jeho modelový příklad 88 // Parlamentarismus versus prezidencialismus: je některý z nich „lepší“? 91 // Semiprezidentský systém 94 // Francie jako modelový příklad semiprezidentského systému 99 // Přímá volba prezidenta a její neautomatický význam pro reálné postavení // hlavy státu 101 // Formální versus faktický semiprezidencialismus 106 // Alternativní řešení otázky existence semiprezidentského systému 110 // Superprezidencialismus aneb potlačení ústavního rámce nedemokratickým // obsahem 111 // Švýcarsko jako politický systém sui generis 112 // Závěrečné zamyšlení nad demokratickými politickými systémy 112 // 4. Exekutiva 117 // Struktura a funkce výkonné moci 117 // Vlády a jej ich předsedové 119 // Modely koaličního vládnutí 125 // Vliv charakteru stran na koaliční vládnutí 127 // Efektivita vládnutí 129 // Od vlády ? vládnutí? 131 // 5. Legislativa 133 // Tradice parlamentarismu 133 // Funkce legislativních orgánů 135 // Struktura soudobých parlamentů: unikameralismus a bikameralismus 138 // Úpadek moci parlamentů v současných demokraciích? 144 // 6. Ústavní soudnictví a kontrola ústavnosti 149 // Kdo posuzuje ústavnost aneb koncentrované a rozptýlené ústavní soudnictví 150 // Kdy posuzovat
ústavnost aneb preventivní a následné ústavní soudnictví 154 // Judicializace politiky jako nový trend? 157 // 7. Volební systémy a politický systém 161 // Vztah volebních a politických systémů podle Reina Taagepery // a Matthewa Shugarta 162 // Základní rozdělení volebních systémů 163 // Většinové volební systémy 164 // Systém prvního v cíli 164 // Dvoukolový většinový systém 168 // Ostatní většinové systémy 170 // Poměrné volební systémy 172 // Semiproporční volební systémy 179 // Smíšené volební systémy 180 // 8. Aktéři reprezentace zájmů a politické mobilizace 187 // Aktéři procesu zprostředkování zájmů: zájmové skupiny, politické strany // a sociální hnutí 188 // Hájení organizovaných zájmů 191 // Politické strany: tradice a nové trendy 194 // Znechucení politikou, videodemokracie a profesionalizace 197 // Staré fenomény v nové době: politický Populismus a klientelismus 201 // Konfliktní linie, politické strany a stranické systémy 203 // Stranické systémy současných demokracií 208 // 9. Federalismi , decentralizace a víceúrovňové // VLÁDNUTÍ V SOUČASNÉ EVROPĚ 217 // Uvedení do problematiky 217 // Federalismus v současné politice 218 // Regionalismus v unitárních státech 227 // Srovnání regionalismu v Itálii, Velké Británii a Francii 229 // Víceúrovňové vládnutí v mezinárodním prostředí 232 // Evropeizace politických systémů 235 // 10. Liberální
demokracie a současné výzvy 245 // Politická kultura a politické instituce 246 // Rizika současných rozvinutých liberálních demokracií 248 // Literatura a prameny 253 // Seznam zkratek 285 // Summary 286 // O autorech 287 // Rejstřík 288
(OCoLC)1022785731
cnb002962997

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC