Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání čtvrté
Praha : Portál, 2016
221 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1079-5 (brožováno)
angličtina
Obsahuje bibliografii na stranách 219-221
001462374
PODKOVANÍ PAeoMiuvA . // 9 // Kapitola prvnI // Dáváme ze svého nitra... 15 // Podstata nenásilné komunikace---15 // Úvod... -5 // Jak zamířit pozornost...—...17 // Proces nenásilné komunikace...20 // Uplatnéní nenásilné komunikace v iivoté a ve svété...21 // Kapitola ??? // Komunikace, která bráni vdténl... 31 // Moralizováni___ -„..31 // Srovnáváni... 34 // Odmítání odpovídnosti... 35 // Dali! formy odcizu|ícl komunikace... 38 // Kapitola tAitI // Pozorujeme, aniž bychom hodnotili... 43 // Ne|vy«f forma lidské inteligence... 46 // Odlisujeme pozorováni od hodnocení...—...-48 // Pozorování, nebo hodnoceni?...51 // Kapitola čtvrtA // Rozpoznáváme a vyjadřujeme pocity... 55 // Význam nevyjádřených pocitů...55 // Pocity versus ne-pocity...59 // Rozšiřujeme si slovní zásobu pro podty...61 // Vyjadřujeme pocity...64 // Kapitola pátá // Přijímáme odpovědnost za své pocity...67 // Přijetí negativní zprávy: čtyři možnosti...67 // Potřeby jsou kořeny pocitů...71 // Vyjádření našich potřeb versus nevyjádření našich potřeb.74 // Z emočního otroctví ? emočnímu osvobození...76 // Uvědomujeme si své pocity...84 // Kapitola šestá // Prosba, která nám obohatí život...87 // Formulujeme pozitivně...87 // Žádáme uvědoměle...92 // Žádáme o zpětnou vazbu...95 // Žádáme o upřímnost...97 // Žádáme skupinu lidí...98 // Prosba versus rozkaz...100 // Vymezení cíle...102 // Vyjadřujeme
prosbu...109 // Kapitola sedmá // Empaticky přijímáme...111 // Přítomnost: Prostě nic nedělejte, jen tam buďte...111 // Nasloucháme pocitům a potřebám...114 // Parafrázování...116 // Podporujeme empatii...122 // Bolest snižuje naši schopnost být empatičtí...124 // Rozlišujeme mezi empatickým a neempatickým přijetím...128 // Kapitola osmá // Síla empatie...131 // Empatie, která léčí...131 // Empatie a schopnost být zranitelný...133 // Používáme empatii, abychom se vyhnuli nebezpečí...135 // Empatie, když slyšíme něčí „Ne!"...139 // Empatie pro oživení nezáživné konverzace...140 // Empaticky se vciťujeme do ticha...142 // Kapitola devátá // Navazujeme spojení se sebou samými...147 // Připomínáme si svou jedinečnost...147 // Hodnocení sebe samých, když nejsme zcela dokonalí...148 // Měníme vnitřní souzení a rozkazování...150 // Litujeme v nenásilné komunikaci...151 // Sami sobě odpouštíme...152 // Poučení z puntíkovaného obleku...153 // „Nedělejte nic, co vás netěší“...154 // Zaměňme „musím“ za „chci"...155 // Rozvíjíme své povědomí o energii, // která se za našimi činy skrývá...157 // Kapitola desátá // Plně vyjadřujeme vztek...161 // Odlišujeme podněty od příčin...162 // Kladná stránka vzteku...164 // Podněty versus příčiny: praktické důsledky...166 // Čtyři kroky, jak vyjádřit vztek...170 // Nejdříve poskytneme empatii...171 // Poskytujeme si čas...174
// Kapitola jedenáctá // Ochranné použití síly...183 // Kdy je použití síly nevyhnutelné...183 // Myšlení v pozadí užití síly...183 // Typy trestající síly...184 // Cena trestu...186 // Dvě otázky, které ukazují hranice trestu...187 // Ochranné použití síly ve školách...188 // Kapitola dvanáctá // Osvobození sebe samého a rady druhým...193 // Osvobozujeme se od starých pravidel ...193 // Řešení vnitřních konfliktů...194 // Péče o náš vnitřní život...196 // Nenásilná komunikace nahrazuje diagnózu...198 // Kapitola třináctá // Oceňování v nenásilné komunikaci...207 // Záměr v pozadí ocenění...207 // Tři součásti ocenění...208 // Přijímání ocenění...210 // Touha po ocenění...212 // Překonání neochoty vyjádřit ocenění...213 // Epilog...215 // Literatura // 219
(OCoLC)951553719
cnb002784974

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC