Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Brno - Líšeň : Statutární město Brno - Městská část Brno-Líšeň, 2012
207 stran, 40 nečíslovaných stran obrových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, hudba, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-260-2618-1 (vázáno)
Historie a kultura Líšně ; sv. 2
300 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 180-189, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001462378
Obsah // Úvodní slovo starosty: Mgr. Břetislav Štefan...9 // Moravy nebylo a Líšeň už tu byla (Pavel Kraß)...11 // I. PŘEHLED BÁDÁNÍ // 1.1. Knižní monografické práce o Líšni (Pavel Kraß)... 17 // 1.2. Výběrová bibliografie knižních publikací к dějinám Líšně // (Pavel Kraß)... 21 // I. Edice pramenů a sbírky lidové slovesnosti (21). - II. Příležitostné dobové tisky, knižní umělecké performance (22). - III. Knižní monografické práce o Líšni, kolektivní díla, publikované archivní pomůcky, popularizační brožury (23). // II. DNY VŠEDNÍ I SVÁTEČNÍ // 11.1. „Kostelíček“ Panny Marie Pomocné v Líšni v zrcadle barokního pramene (Jiří Mihola)... 27 // I. Úvodní stať (27). - II. Edice pramene (29). - III. Překlad pramene (31). // 11.2. Lidové obyčeje v Líšni na konci 19. století. Nepublikované záznamy Cyrilla Mašíčka (Eva Večerková)... 33 // I. Úvod (33). - II. Texty (34): II.l. Rodina (34): Narození dítěte. Křtiny-„Hóvodke" (34). - Úmrtia pohřeb (36). - II.2. Celoroční obyčeje (38): Nový rok (38). - Sv. Tří králů (38). - „Vostatke“ (39). - Smrtná neděle (39). -„Pašijové tédeň" (39). - Zelený čtvrtek (39). - Velký pátek (39). - Bílá sobota (40). - Neděle velkonoční (40). - Pondělí velkonoční (40). - Úterý velkonoční (40). - 1. duben (41). - 1. května (41). - Sv. Jana Nepom. (16. května) (41). // - Nejsv. Trojice (41). - Božího Těla (41). - Císařské
hody (41). - Dušiček (42). // - Sv. Martina (42). - Sv. Mikuláše (42). - Štědrý den (43). - Narození Páně (43). - Sv. Štěpána (43). - Pouti (43). - II-3- Různé obyčeje (45): Kříž (45). // - Vzájemná úcta: Pozdravy (45). - Některé obyčeje dle čtvera ročních počasí // (46): První vonička (46). - Legrutýrka (46). - Déšt a bouřka (46). - Dožinky // (47). - Vinobraní (47). - Rukování (47). - Draní peří (48). - Přástky (48). // П.З. Strava obyvatel Líšně (Jarmila Pechová)... 49 // П.4. Líšeň a Vánoční strom republiky (Hana Kraflová)... 55 // I. Úvod. Literatura a prameny (55). - II. Tradice charitativní sbírky pod vánočním stromem v Československu (57). - III. Brněnský Vánoční strom republiky roku 1927 darem z Líšně (58). - IV. Strom na líšeňském náměstí (1935-1938, 1945-1949) (63). // П.5. Obchod a živnosti v Líšni do poloviny 20. století (Jarmila Pechová) 67 // 11.6. Historie kolejové dopravy z Brna do Líšně (Tomáš Кастет)... 88 // I. Úvod (88). - II. Kolejová doprava (89). - III. Katalog vozidel (92): Parní lokomotiva řada 400.9 (92). - Osobní železniční vozy (93). - Elektrické lokomotivy č. 1-4 (93). - Motorové tramvajové vozy série evid. č. 56-58 (94). - Motorové tramvajové vozy série evid. č. 59-73 (95). - Vlečné tramvajové vozy série evid. č. 201-210 (95). - Motorové tramvajové vozy série evid. č. 74-141. Motorové tramvajové vozy série evid. 142-149,
400-405 (96). - Vlečné tramvajové vozy série evid. č. 211-260 (97). - Motorové tramvajové vozy série evid. č. 117-146 (98). - Vlečné tramvajové vozy série evid. č. 297-326 (99). // 11.7. Líšeňský budovatel. Počátky závodního časopisu (1950-1952) // s malým skácelovským přesahem (Hana Kraflová)... 100 // I. Podnikové časopisy v Brně (100). - II. Líšeňský budovatel 1950-1952 (101). - III. Přispěvatel a redaktor Jan Skácel (1952-1953) (107). - IV. Závěr (110). // III. OBYVATELÉ LÍŠNĚ. LÍŠEŇSKÉ OSOBNOSTI // 111.1. Líšňané v Brně na úsvitu pozdního středověku. Sonda // do brněnských městských knih (Pavel Krafl)... 113 // 111.2. Soukromá korespondence a soupisy výdajů Martina Kříže. // Pramenná edice (Oldřiška Prokopová)... 116 // I. Úvodní stať (116): 1.1. Osobnost Martina Kříže (116). - 1.2. Dopisy Martina Kříže adresované rodinným příslušníkům (118). - 1.3. Shrnutí (119). - // II. Ediční úvod (120). - III. Edice (121): III.l. Dopisy (121). - 111.2. Soupisy předpokládaných ročních výdajů (146). // III.3. Jindřich Breitcetl — smrt ve vlnách Biskajského zálivu (Jan Přečká) 150 // III.4. Josef Otisk - odvážný vítězí (Jan Břečka)... 156 // IV. PŘÍRODOPIS LÍŠNĚ // IV.l. Mechorosty v údolí Říčky a na Hádech (Svatava Kubešová)... 167 // I. Mechorosty na různých stanovištích (167). - 11. Játrovky a mechy v Přírodní rezervaci Velký Hornek (168). - III. Růžoprutník
ontarijský (169). - IV. Síto-zubka zdrojovkovitá (170). // Soupis obrazových příloh... 173 // Použité zkratky... 177 // Seznam pramenů a literatury... 180 // Rejstřík osobní a místní... 190 // English summary... 198 // Seznam autorů... 203 // Ediční poznámka... 206 // 6
(OCoLC)829660791
cnb002387329

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC