Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie druhé, rozšírené a prepracované
Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2018
398 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-87500-94-1 (vázáno)
Na obálce nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Obsahuje bibliografii na stranách 374-379
Historický vývoj reklamy a marketingové komunikace..
001462393
OBSAH // ÚVOD...3 // ČASŤ PRVÁ: // REKLAMA // TEORETICKÉ ASPEKTY REKLAMY A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE // 1. REKLAMA, PROPAGÁCIA, MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA...10 // 1.1 PROPAGÁCIA A REKLAMA... 12 // 1.2 REKLAMA, PROPAGÁCIA, // ČI MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA, ALEBO ČO // S VÝRAZOM PROMOTION?... 25 // 1.3 REKLAMA A JEJ // PRÍBUZNÉ AKTIVITY...37 // 1.4 REKLAMA // A PUBLIC RELATIONS..52 // 1.5 REKLAMA // A ŽURNALISTIKA...56 // 1.6 REKLAMA A UMENIE...58 // 1.7 PRINCÍPY // A FUNKCIE REKLAMY...60 // 1.8 REKLAMA AKO DRUH // KOMUNIKÁCIE...72 // 1.9 POSTAVENIE REKLAMY // V BUDÚCNOSTI...85 // 1.10 SOCIÁLNA REKLAMA AKTUÁLNEJŠIA // AKO AKTUÁLNA...98 // 1.11 TYPOLÓGIA ČLENENIA // NÁSTROJOV MK...105 // 1.12 QUO VADIS ADVERTISING... 113 // 2. REKLAMA // A TRADIČNÉ MÉDIÁ...119 // 2.1 KOMUNIKÁCIA, // MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA, MÉDIÁ.120 // 2.2 REKLAMA // V PERIODICKEJ TLAČI.121 // 2.3 REKLAMA V ROZHLASOVOM // VYSIELANÍ...136 // 2.4 AUDIOVIZUÁLNE PROPAGAČNÉ // PROSTRIEDKY...145 // ČASŤ DRUHÁ: // REKLAMA // HISTORICKÉ ASPEKTY REKLAMY A MARKETINGOVÚ KOMUNIKÁCIE // 1. REKLAMA V RETROSPEKTÍVE // HISTÓRIE...161 // 1.1 ODRAZ REKLAMY // V EPOCHÁCH ĽUDSTVA.161 // 1.2 HISTÓRIA AMERICKEJ // REKLAMY...170 // 1.3 REKLAMA V RUSKU...181 // 2. HISTÓRIA REKLAMY NA ÚZEMÍ // ČESKOSLOVENSKA...188 // 2.1 „PRAVEK REKLAMY“ // NA NAŠOM ÚZEMÍ...188 // 2.2 OD STREDOVEKU K VZNIKU // ČESKOSLOVENSKA...190 // 2.3 ČESKOSLOVENSKÁ REKLAMA // V ROKOCH 1918 - 1948.191
2.4 REKLAMA A PROPAGÁCIA // V ČESKOSLOVENSKU // V ROKOCH 1948 - 1989.195 // 2.5 ZNOVUZRODENIE // ČESKOSLOVENSKEJ REKLAMY POROKU 1989...201 // 3. FESTIVALY REKLAMNEJ // TVORBY...215 // 3.1 ČESKOSLOVENSKÉ // FESTIVALY REKLAMNEJ TVORBY...216 // 3.2 MEDZINÁRODNÉ // FESTIVALY REKLAMNEJ TVORBY...219 // ČASŤ TRETIA: // REKLAMA // ETICKÉ ASPEKTY REKLAMY A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE // 1. ETIKA V OBLASTI // PODNIKANIA, MARKETINGU A REKLAMY...227 // 1.1 Z HISTÓRIE ETIKY..228 // 1.2 ETIKA A MORÁLKA...230 // 1.3 ETIKA A PRÁVO...231 // 1.4 ETIKA A PODNIKANIE.232 // 1.5 ETIKA A MARKETING..232 // 1.6 ETIKA A REKLAMA...234 // 1.7 ETICKÝ ROZMER PROCESU // SAMOREGULÁCIE...236 // 1.8 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY // ETIKY Z POHĽADU ETICKÝCH KÓDEXOV.236 // 1.9 ETICKÉ ZÁSADY // REKLAMY APR...239 // 1.10 ĎALŠIE OBLASTI // MK A ETIKA...241 // 2. RADA PRE REKLAMU...244 // 2.1 VZNIK A CHARAKTERISTIKA // RADY PRE REKLAMU...244 // 2.2 ZÁKLADNÁ NÁPLŇ ČINNOSTI // RADY PRE REKLAMU...245 // 2.3 ORGÁNY RADY // PRE REKLAMU...246 // 2.4 ARBITRÁŽNA KOMISIA // RADY PRE REKLAMU...248 // 3. ETICKÉ // ZÁSADY REKLAMNEJ PRAXE V ČR A SR..249 // 3.1 ÚVODNÉ USTANOVENIA.250 // 3.2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY // REKLAMNEJ PRAXE...255 // 3.3 OSOBITNÉ POŽIADAVKY // NA REKLAMU...272 // 3.4 PROBLÉMOVÉ PRODUKTY ...285 // 4. UNITED COLORS OF BENETTON ALEBO // CAUSA BENETTON...304 // 4.1 ZROD LEGENDY...304 // 4.2 OD UNITED COLORS PO TROJUHOLNÍK // OF BENETTON...306 // 4.3 VERDIKT...311 // ČASŤ ŠTVRTÁ:
// REKLAMA // KREATÍVNE ASPEKTY TVORBY REKLAMNÝCH TITULKOV, SLOGANOV, NÁZVOV... // 1. ZÁKLADNÁ // CHARAKTERISTIKA // KREATIVITY...321 // 1.1 POJEM A DEFINÍCIA // KREATIVITY...321 // 1.2 ZÁKLADNÉ RYSY // KREATIVITY...324 // 2. DRUHY A OBLASTI // KREATIVITY...332 // 2.1 ZÁKLADNÉ SFÉRY // KREATIVITY...332 // 2.2 DRUHY KREATIVITY...336 // 3. TVORBA REKLAMNÝCH TITULKOV, SLOGANOV, NÁZVOV...340 // 3.1 KREATÍVNE POSTUPY...340 // 3.2 TITULKY - SLOGANY // -NÁZVY...344 // ZOZNAM BIOGRAFICKÝCH ODKAZOV...375 // ČASŤ PIATA/FAREBNÁ PRÍLOHA: // REKLAMA - ADVERTRIKY // TRIKY V REKLAME // A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII.382

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC