Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
První vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
415 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-271-0502-1 (brožováno)
Myslíme v...
Knihovna programátora
Obsahuje bibliografii na stranách 409-410 a rejstřík
001462421
Obsah // Předmluva...15 // 1 Než začneme...17 // 1.1 Počítač...17 // 1.1.1 Operační paměť...18 // 1.1.2 Soustava SI, bity a bajty...18 // 1.2 Datové typy a proměnné...18 // 1.3 Programy a programovací jazyky...19 // 1.3.1 Jazyk C++...20 // 1.3.2 Asembler...20 // 1.4 Operační systém...21 // 1.5 Program a algoritmus...21 // 1.5.1 Metoda shora dolů...22 // 1.5.2 Metoda zdola nahoru...23 // 1.6 Objekty a třídy...23 // 1.6.1 Zapouzdření...23 // 1.6.2 Dědění...26 // 1.6.3 Polymorfizmus...28 // 1.6.4 Objektové a neobjektové programování...29 // 1.6.5 Poznámka ? terminologii...29 // 1.7 Céčko se dvěma plusy...29 // 1.7.1 Vývoj C++...30 // 1.7.2 Dvě úrovně znalostí C++...30 // 1.7.3 Vývojové nástroje...31 // 1.7.4 Kde získat potřebné nástroje...31 // 1.7.5 Co budeme používat...32 // 2 První program...?? // 2.1 Bez použití vývojového prostředí...33 // 2.1.1 Zdrojový kód...33 // 2.1.2 Překlad a spuštění...34 // 2.1.3 Když se něco nezdaří...35 // 2.2 Používáme vývojové prostředí...36 // 2.2.1 Vytváříme projekt...36 // 2.2.2 Píšeme program...39 // 2.2.3 Překládáme program...39 // 2.2.4 Soubory projektu...39 // 2.2.5 Spouštíme program z IDE CB...40 // 2.3 Co jsme naprogramovali...40 // 2.3.1 Komentář...40 // 2.3.2 Hlavičkový soubor...41 // 2.3.3 Funkce main()...41 // 2.3.4 Hlavička funkce main()...42 // 2.3.5 Tělo funkce main()...42 // 2.3.6 Výstup textu...42 // Obsah 5 ? // 2.3.7 Výsledek funkce main()...43
// 2.3.8 Středník...43 // 2.3.9 Jméno a příjmení (jmenné prostory)...43 // 2.3.10 Jak zapisujeme zdrojový program...44 // 3 Složitější programy...46 // 3.1 Dvojnásobek zadaného čísla...46 // 3.1.1 Nástroje...46 // 3.1.2 Zdrojový kód programu...47 // 3.2 Větší ze dvou čísel...48 // 3.2.1 Co bude program dělat...48 // 3.2.2 Přiřazení...48 // 3.2.3 Rozhodování: které číslo je větší?...49 // 3.2.4 Operátor podmíněného výrazu...50 // 3.3 Počítáme faktoriál...50 // 3.3.1 Co bude program dělat...50 // 3.3.2 Zdrojový kód...51 // 3.3.3 Zkrácený zápis některých výpočtů...52 // 3.4 Samostatná funkce...53 // 3.4.1 Neopakujte se!...53 // 3.4.2 Funkce faktorialQ...54 // 3.4.3 Celý program...55 // 3.5 Deklarace a použití...55 // 3.5.1 Definice a volání funkce...56 // 3.5.2 Lokální a globální proměnné...56 // 3.6 Několik zdrojových souborů...58 // 3.6.1 Struktura programu...58 // 3.6.2 Obsah hlavičkového souboru...59 // 3.6.3 Překlad z příkazové řádky...60 // 3.6.4 Projekt v prostředí CB... 60 // 3.7 Testování programu...61 // 3.7.1 Nesmyslný vstup...61 // 3.7.2 Velká čísla...62 // 3.8 Rozmezí hodnot...64 // 3.8.1 Konjunkce dvou podmínek...64 // 3.8.2 Magická čísla...65 // 3.8.3 Pojmenované konstanty...65 // 3.8.4 Upravený program...65 // 3.9 Zpřehledňujeme program...66 // 3.9.1 Logické hodnoty (typ bool)...67 // 3.9.2 Vstup hodnoty od uživatele...67 // 3.9.3 Test rozmezí hodnot...67 // 3.9.4 Tisk
zprávy o chybě...68 // 3.9.5 Struktura programu...68 // 3.9.6 Funkce main()...68 // 3.10 Proč počítat spočítané...69 // 3.10.1 Rekurzivní výpočet faktoriálu...69 // 3.10.2 Jiná možnost...70 // ¦ 6 Programování v jazyce C++ // 3.11 Jmenný prostor pro naše funkce...71 // 3.11.1 Deklarace jmenného prostoru...72 // 3.11.2 Úprava programu...72 // 3.12 Program neumí pod Windows česky...73 // 3.12.1 Podivné znaky...73 // 3.12.2 Cos tím?...73 // 3.12.3 Nastavujeme kódovou stránku ručně...74 // 3.12.4 Nastavujeme kódovou stránku programově...74 // 4 Pokročilejší konstrukce a techniky...n // 4.1 První objektový program...77 // 4.1.1 Třída Napis...77 // 4.1.2 Vytvoření a použití instance...80 // 4.1.3 Přístup ke složkám instance...82 // 4.1.4 Sledujeme počet nápisů (statické složky)...83 // 4.2 Mnoho verzí téže funkce...85 // 4.2.1 Větší ze dvou čísel...85 // 4.2.2 Přetěžování funkcí...85 // 4.2.3 Šablona funkce...86 // 4.2.4 Program se šablonami...87 // 4.3 Mnoho verzí téže třídy...87 // 4.3.1 Deklarace šablony objektového typu...88 // 4.3.2 Šablony metod...88 // 4.3.3 Program se šablonami...89 // 4.4 Potřebujeme počítat...89 // 4.4.1 Třída vektor...89 // 4.4.2 Výchozí hodnoty parametrů...90 // 4.4.3 Přetěžování operátorů... 91 // 4.5 Ladění programu...93 // 4.5.1 Ždrojový kód...93 // 4.5.2 Příprava programu pro ladění v CB...94 // 4.5.3 Krokujeme program v CB...95 // 4.5.4 Skok na dané
místo programu...95 // 4.5.5 Zarážka...96 // 4.5.6 Zjišťujeme hodnotu proměnné...96 // 4.5.7 Testujeme opravený program...97 // 4.5.8 Další možnosti...97 // 5 Začínáme naostro...98 // 5.1 Jak budeme jazyk C++ popisovat...98 // 5.1.1 Pravidla popisu syntaxe...98 // 5.2 Základní pojmy...99 // 5.2.1 Komentář...99 // 5.2.2 Identifikátor...100 // 5.2.3 Klíčová slova...100 // 5.2.4 Zápis programu...101 // 5.2.5 L-hodnota a r-hodnota...102 // Obsdh 7 ¦ // 5.3 Organizace programu...102 // 5.3.1 Implementační a hlavičkové soubory...102 // 5.3.2 Standardní hlavičkové soubory...103 // 6 Základní datové typy...104 // 6.1 Celočíselné datové typy...?4 // 6.1.1 Typy se znaménkem a bez znaménka...105 // 6.1.2 Celočíselné literály...106 // 6.1.3 Mezní hodnoty celočíselných typů...107 // 6.1.4 Operace s celočíselnými typy...107 // 6.1.5 Přiřazování celočíselných hodnot...109 // 6.2 Znakové typy...no // 6.2.1 Znakové typy v C++...111 // 6.2.2 Znakové literály...112 // 6.2.3 Operace se znakovými typy...114 // 6.2.4 Znakové řetězce...114 // 6.3 Logické hodnoty...115 // 6.3.1 Automatické konverze...115 // 6.3.2 Operace s logickými hodnotami...115 // 6.4 Reálná čísla...117 // 6.4.1 Reálné literály...118 // 6.4.2 Informace o reálných typech...118 // 6.4.3 Operace s reálnými čísly...119 // 6.4.4 Matematické funkce...120 // 6.5 Neúplný typ void...122 // 7 Příkazy...123 // 7.1 Jednoduché příkazy...123 // 7.1.1 Výrazový
příkaz...123 // 7.1.2 Prázdný příkaz...124 // 7.1.3 Deklarace...125 // 7.2 Blok (složený příkaz)...125 // 7.2.1 Co je to blok...125 // 7.2.2 Blok, platnost a viditelnost deklarací...126 // 7.3 Rozhodování (větvení algoritmu)...126 // 7.3.1 Příkaz if...126 // 7.3.2 Příkaz switch...127 // 7.4 Cykly...130 // 7.4.1 Příkaz while...130 // 7.4.2 Příkaz do-while...181 // 7.4.3 Příkaz for (klasický)...132 // 7.4.4 Příkaz for pro kontejnery...133 // 7.5 Příkazy pro přenos řízen í...135 // 7.5.1 Příkaz return...135 // 7.5.2 Příkaz break...135 // 7.5.3 Příkaz continue...136 // 7.5.4 Příkaz goto a návěští...137 // ¦ 8 Programování v jazyce C++ // 7.6 Další příkazy...138 // 7.6.1 Deklarace asm...138 // 7.6.2 Příkaz static_assert...139 // 7.6.3 Příkazy pro práci s výjimkami...139 // 8 Pole...mo // 8.1 Jednorozměrné pole...?? // 8.1.1 Rozsah pole...140 // 8.1.2 Inicializace jednorozměrného pole...141 // 8.1.3 Operace s poli...142 // 8.1.4 Pole jako parametr funkce...143 // 8.1.5 Znakové řetězce ukončené nulou...147 // 8.1.6 Surové řetězcové literály...148 // 8.2 Vícerozměrná pole...150 // 8.2.1 Deklarace vícerozměrného pole...151 // 8.2.2 Uložení prvků v paměti...151 // 8.2.3 Inicializace vícerozměrného pole...151 // 8.2.4 Vícerozměrné pole jako parametr funkce...152 // 9 Práce s pamětí...153 // 9.1 Ukazatele...153 // 9.1.1 Doménový typ ukazatele...153 // 9.1.2 Deklarace proměnné typu ukazatel...153
// 9.1.3 Užití ukazatele ? nepřímému přístupu...’...154 // 9.1.4 Ukazatel bez doménového typu...156 // 9.1.5 Ukazatel nikam...156 // 9.1.6 Přiřazování ukazatelů...157 // 9.1.7 Relace mezi ukazateli...157 // 9.1.8 Funkce, které vracejí ukazatel...157 // 9.2 Vztah polia ukazatelů...158 // 9.2.1 Konverze pole na ukazatel...158 // 9.2.2 Funkce, které vracejí pole...159 // 9.2.3 Adresová aritmetika...160 // 9.2.4 Ukazatele a znakové řetězce...161 // 9.3 Dynamické proměnné...164 // 9.3.1 Paměť přidělená programu...164 // 9.3.2 Vytvoření dynamické proměnné...165 // 9.3.3 Když se alokace nepodaří...167 // 9.3.4 Zrušení dynamické proměnné...167 // 9.3.5 Běžné chyby...168 // 9.4 Reference...168 // 9.4.1 Reference na l-hodnotu...168 // 9.4.2 Reference na r-hodnotu...170 // 9.5 Program, který hádá zvířata...171 // 9.5.1 Jak bude program fungovat...171 // 9.5.2 Jak bude program hádat...172 // 9.5.3 Strom v programu...172 // Obsah 9 ¦ // 10 Výčtové typy, struktury a unie...179 // 10.1 Výčtové typy...179 // 10.1.1 Deklarace slabého výčtového typu...179 // 10.1.2 Operace se slabými výčtovými typy...181 // 10.1.3 Deklarace silného výčtového typu...182 // 10.1.4 Použití silného výčtového typu...182 // 10.2 Struktury...183 // 10.2.1 Deklarace struktury (datového typu)...183 // 10.2.2 Operace se strukturami...185 // 10.3 Unie...186 // 10.3.1 Deklarace unie...186 // 10.3.2 Operace s uniemi...187 // 10.3.3 Neúplná deklarace...190
// 11 Výrazy...191 // 11.1 Pořadí operací...191 // 11.1.1 Priorita operátorů...191 // 11.1.2 Asociativita operátorů...192 // 11.1.3 Příprava operandů před provedením operace...192 // 11.2 Přehled operátorů...193 // 11.2.1 Operátory, u nichž je určeno pořadí přípravy operandů..194 // 11.2.2 Některé další operátory...197 // 11.3 Typ výrazu...198 // 11.3.1 Konverze číselných typů...198 // 11.3.2 Automatické konverze ukazatelů...200 // 11.3.3 Typ výrazu...201 // 11.4 Konstantní výrazy...204 // 12 Deklarace a proměnné...205 // 12.1 Deklarace a definice...205 // 12.2 Paměťové třídy proměnných...205 // 12.2.1 Automatické proměnné...205 // 12.2.2 Registrové proměnné...206 // 12.2.3 Externí proměnné...206 // 12.2.4 Statické proměnné...207 // 12.3 Konstantní a nestálé proměnné...208 // 12.3.1 Konstanty (const)...208 // 12.3.2 Konstanty (constexpr)...209 // 12.3.3 Nestálé proměnné...209 // 12.4 Deklarace proměnné...209 // 12.4.1 Začínáme...209 // 12.4.2 Deklarace je odvozena od výrazu...210 // 12.4.3 Jak číst deklaraci...210 // 12.4.4 Deklarace proměnné bez uvedení typu...211 // 12.4.5 Inicializace...212 // ¦ 10 Programování v jazyce C++ // 12.5 Nové jméno existujícího typu...213 // 12.5.1 Deklarace typedef...213 // 12.5.2 Deklarace using...213 // 12.5.3 Označení typu...214 // 12.6 Platnost a viditelnost deklarace...215 // 12.6.1 Obor platnosti...215 // 12.6.2 Obor viditelnosti...216 // 12.7 Atributy...217
// 13 Funkce...218 // 13.1 Deklarace funkce...218 // 13.1.1 Hlavička funkce...218 // 13.1.2 Tělo funkce...220 // 13.1.3 Různé modifikátory...222 // 13.2 Parametry funkce...223 // 13.2.1 Předávání parametrů ...224 // 13.2.2 Proměnný počet parametrů...225 // 13.2.3 Nepojmenované parametry...228 // 13.3 Přetěžování funkcí...229 // 13.3.1 Kdy je vhodné přetěžovat funkce...229 // 13.3.2 Která funkce se zavolá?...230 // 13.3.3 Přetěžování a výchozí hodnoty parametrů...232 // 13.4 Ukazatele na funkce...232 // 13.4.1 Deklarace ukazatele na funkci...232 // 13.4.2 Operace s ukazateli na funkce...233 // 13.5 Lambda-výrazy...237 // 13.5.1 Zápis lambda-výrazu... 237 // 13.5.2 Použití lambda-výrazu s prázdným záchytem...238 // 13.5.3 Záchyt...239 // 14 Program a jeho běh...240 // 14.1 Vlastnosti funkci main()...240 // 14.1.1 Omezení kladená na funkci main()...240 // 14.1.2 Co vrací funkce main()...240 // 14.1.3 Parametry funkce main()...241 // 14.2 Systémové proměnné (proměnné prostředí)...242 // 14.2.1 Standardní přístup...242 // 14.2.2 Nestandardní přístup...243 // 14.3 Běh programu...244 // 14.3.1 Startovací a ukončovací kód...244 // 14.3.2 Operace po ukončení funkce main()...244 // 14.3.3 Předčasné ukončení programu...245 // 15 Preprocesor...247 // 15.1 Co dělá preprocesor...247 // 15.2 Direktivy preprocesoru...247 // Obsah 1 1 ¦ // 15.2.1 Syntaktická pravidla pro direktivy preprocesoru...247 // 15.2.2 Prázdná
direktiva #...248 // 15.2.3 Vložení souboru...248 // 15.2.4 Makra...248 // 15.2.5 Podmíněný překlad...253 // 15.2.6 Vyvolání chyby...255 // 15.2.7 Další direktivy...256 // 15.3 Samostatný preprocesor...256 // 16 Objektové typy...257 // 16.1 Deklarace objektového typu...257 // 16.1.1 Třída, struktura, unie...257 // 16.1.2 Tělo třídy...258 // 16.1.3 Přístup ke složkám...258 // 16.1.4 Metody...260 // 16.1.5 Datové typy deklarované ve třídě (vnořené typy)...261 // 16.2 Vytvoření a zánik instance...262 // 16.2.1 Konstruktor...262 // 16.2.2 Konstruktorý, shrnutí...268 // 16.2.3 Volání jiného konstruktoru téže třídy...271 // 16.2.4 Destruktor...271 // 16.3 Kopírování instancí...272 // 16.3.1 Vlastní kopírovací konstruktor...272 // 16.3.2 Vlastní přiřazovací operátor...274 // 16.4 Datové složky a metody třídy jako celku...277 // 16.4.1 Statické datové složky...277 // 16.4.2 Statické metody...278 // 16.5 Konstantní instance...279 // 17 Dědění...281 // 17.1 Odvozená třída...281 // 17.1.1 Deklarace odvozené třídy...281 // 17.1.2 Jak vypadá odvozená třída...283 // 17.2 Polymorfizmus...286 // 17.2.1 Přiřazování instancí různých typů...286 // 17.2.2 Virtuální metody...287 // 17.2.3 Pohled pod pokličku...289 // 17.2.4 Konstruktory,destruktory a virtuální metody...290 // 17.3 Abstraktní třídy a čistě virtuální metody...293 // 17.3.1 Deklarace čistě virtuální metody...293 // 17.3.2 Použití abstraktní
třídy...293 // 17.3.3 Finální třídy a finální metody...294 // 17.4 Dědění, nebo skládání?... 295 // ? 12 Programování v jazyce C++ // 18 Chyby za běhu programu...??? // 18.1 Aserce...306 // 18.1.1 Makro assert... 306 // 18.1.2 Odstranění aserce...307 // 18.2 Výjimky...308 // 18.2.1 Jak používáme výjimky...308 // 18.2.2 Vyvolání výjimky...309 // 18.2.3 Zachycení a obsluha výjimky...312 // 18.2.4 Co se děje v programu s výjimkami...314 // 18.2.5 Výjimky, konstruktory a destruktory...316 // 18.2.6 Specifikace výjimek v deklaraci funkce...318 // 18.2.7 Třídy pro práci s výjimkami...319 // 19 Vstupy a výstupy...320 // 19.1 Soubor a proud...320 // 19.1.1 Soubor v C++...320 // 19.1.2 Datový proud...320 // 19.1.3 Textové a binární soubory...320 // 19.2 Datové proudy v C++...321 // 19.2.1 Třídy datových proudů...321 // 19.2.2 Vstupní a výstupní proudy...322 // 19.2.3 Formátování výstupu...326 // 19.3 Nástroje zděděné od jazyka C...336 // 19.3.1 Datový proud a základní operace s ním...336 // 19.3.2 Další operace s datovými proudy...342 // 19.3.3 Formátovaný zápis...344 // 19.3.4 Formátované čtení...349 // 19.3.5 Některé další funkce...353 // 20 Příklad...355 // 20.1 Filtr sort, základní verze...355 // 20.1.1 Zadání...355 // 20.1.2 Kontejnery v C++...355 // 20.1.3 Razení...358 // 20.1.4 Čtení a zápis souboru...358 // 20.1.5 Implementace...359 // 20.1.6 Testujeme první verzi...360 // 20.1.7 Rozdělení
zodpovědnosti...361 // 20.1.8 Neobjektová implementace...362 // 20.2 Filtr sort s volbami...363 // 20.2.1 Zadání...363 // 20.2.2 Volby...363 // 20.2.3 Razení...366 // 20.2.4 Testujeme druhou verzi...367 // 20.3 Čeština pod Windows...367 // 20.3.1 Knihovna pro nastavení konzoly...367 // 20.3.2 Lokální nastavení...368 // 20.3.3 Překlad řetězce do požadované kódové stránky...369 // Obsah 13 ¦ // 20.4 Příprava na další volby...371 // 20.4.1 Odstraňujeme typ zvoleno...372 // 20.4.2 Určení komparátoru...373 // 20.4.3 Implementace...375 // 20.5 Abecední řazení...376 // 20.5.1 První implementace...377 // 20.6 Vlastní implementace abecedního řazení...377 // 20.7 Opačné řazení...382 // 20.7.1 První úvahy...383 // 20.7.2 Šablonové řešení...383 // 20.7.3 Testujeme opačné řazení...384 // 20.8 Jak snadno změnit pravidla abecedního řazení...384 // 20.8.1 Více složených písmen...384 // 20.8.2 Abecední řazení v různých jazycích...385 // 20.8.3 Obecný postup...385 // 20.8.4 Inicializační soubor...386 // 20.8.5 Reprezentace inicializačního souboru...386 // 20.8.6 Testujeme tuto verzi...393 // 20.9 Objektová implementace komparátorů...393 // 20.9.1 Volatelná instance objektového typu...393 // 20.9.2 Třídy komparátorů...393 // 20.9.3 Inicializační soubor...395 // 20.9.4 Třída volba...396 // 20.9.5 Razení...397 // 20.9.6 Opačné řazení...398 // 20.10 Komparátor na přání...401 // 20.10.1 Nejjednodušší implementace
tovární funkce...401 // 20.10.2 Implementace tabulkou...402 // 20.10.3 Třída volba...403 // 20.10.4 Třída tridic...404 // 20.10.5 Uvolnění komparátoru...404 // 20.11 Několik slov na závěr...405 // 21 O čem jsme nehovořili...406 // 21.1 Jazyk C++...406 // 21.2 Standardní knihovna...407 // Literatura...409 // Rejstřík...411 // ¦ 14 Programování v jazyce C++
cnb002962424

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC