Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2017
239 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1174-7 (brožováno)
Spektrum ; 105
angličtina
Obsahuje bibliografii na stranách 233-239 a bibliografické odkazy
001462433
Obsah // Předmluva // 9 // I // Cesta... // Stadia a období . . . Jungova životní stadia // Celý svět je jevištěm, a sice jevištěm života // Cesta životem... // Řeka života ... // Řeka - pramen, tok a zánik... // Pramen ... // Tok... // Překročení řeky ... // Řeka a moře... // Být na cestě - způsob bytí... // Hermés a cesta: být na cestě ... // Dozadu a dopředu... // Trvalost a přechodnost, silnice a patníky Výstup na Olymp, sestup do hádu . . . // Křižovatky... // Patologie cesty ... // • 17 . 18 . 22 . 28 // • 35 // • 42 // • 43 // • 45 // • 47 // • SO // • 51 // • 53 // • 53 // • 56 // • 58 // • 59 // • 63 // • 65 // II Dítě ... 71 // Dítě v zrcadle... 71 // Dítě v blízkosti nevědomí ... 75 // Psychoterapie a dětství ... 76 // Archetypové dítě a osobní stín ... 79 // Božské dítě - přebývání ve vodách oceánu ...80 // Eros - božské dítě ...84 // Od božského ? lidskému...84 // Erós, Psýché a slast...89 // Božské dítě ve snech... 91 // Chaos a zánik... 97 // Venku z propasti...102 // Opuštění...106 // Patologie ...112 // III Puer a puella...117 // Mezi studem a strachem...117 // Víno, duch a oheň ...121 // Hrdina a nositel pochodně ...123 // Hrdina...124 // Prométheus - přemýšlivý zloděj ...125 // Puer - patologie ...133 // Narcismus...134 // Tristia a hilaria ...138 // IV Dospělý...143 // Jako pohybované ? hybateli...143 // Král na zemi ...144 // Hranice reality
...146 // Nebeský Jeruzalém - pozemský Jeruzalém...148 // Athéna a já řemeslníka ...150 // Já mezi patosem a logem ...156 // Císařovy nové šaty ...159 // Otec a jeho stíny...164 // Král, který odmítá zemřít...166 // Vyprahlá země...170 // Kulhajícíjá...172 // Prázdná skořápka...173 // V Senex ...179 // Osud a úděl...180 // Hořící pole ...183 // Co bylo shromážděno, bude rozptýleno ...187 // Tía Miseria ...191 // VI Pocta Sofokleovi...199 // Z Théb na Kolón ...199 // Znovu na křižovatce ...204 // Posvátný háj na Kolonu... // 208 // Vina, osud a úděl...211 // Zúrodňování země...214 // VII Poslední kapitola: bytostné Já a smysl...217 // Kořeny předků ...217 // Dub a žalud...221 // Cožpak nejsme všichni žebráci? ...225 // Kniha v pořádku ...228 // Poděkování ... 231 // Literatura // 233
(OCoLC)982106449
cnb002864287

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC