Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie: prvé
Banská Bystrica : Belianum, 2017
139 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-557-1319-9 (brožováno)
Filozofická fakulta UMB
Nad názvem: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra etiky a aplikovanej etiky
Obsahuje bibliografii na stranách 125-139 a bibliografické odkazy
001462438
OBSAH // NAMIESTO ÚVODU...4 // 1 AKTUÁLNY TEORETICKÝ DISKURZ // V APLIKOVANEJ ETIKE...7 // 1.1 Súčasná diskusia o principializme a univerzalizme v aplikovanej etike.10 // 1.2 Interdisciplinárny prístup v aplikovanej etike...13 // 1.3 Význam etického postfundacionalizmu a koherentizmu v súčasnom // diskurze...17 // 1.4 Metóda prípadovosti a jej úloha v súčasnej aplikovanej etike.24 // 2 OD TEÓRIE K PRAXI APLIKOVANEJ ETIKY...33 // 2.1 Teória a prax aplikovanej etiky...38 // 2.2 Performance - výzva pre humanitné a spoločenské vedy ...44 // 2.3 Performatívna odbornosť a performance v etike...50 // 2.4 Performance a morálna prax...53 // 3 TEORETICKÉ TRENDY V PODNIKATEĽSKEJ ETIKE...66 // 3.1 Genéza a súčasné profilovanie podnikateľskej etiky...66 // 3.2 Aktuálny teoretický diskurz v podnikateľskej etike...70 // 3.3 Pluralizmus a partikularizmus - teoretický spor v súčasnej // podnikateľskej etike...76 // 3.4 Diskusia o normatívnej a deskriptívnej zložke v podnikateľskej etike.80 // 3.5 Najnovšie teoretické podnety pre podnikateľskú etiku...81 // 3.6 Postfundacionálna paradigma v podnikateľskej etike...85 // 3.7 Nová stratégia vo vzdelávaní podnikateľskej etiky...88 // 4 PODNIKATEĽSKÁ ETIKA AKO AKTUÁLNA // SPOLOČENSKÁ VÝZVA...92 // 4.1 Význam stratégií a vízií pre rozvoj podnikateľskej etiky...92 // 4.2 Inovatívny potenciál podnikateľskej etiky...96 // 4.3 Otázka globálnej podnikateľskej etiky...98 // 4.4 Podnikateľská
etika ako výzva pre východnú a strednú Európu...100 // 5 INŠTITUCIONALIZÁCIA ETIKY DO // PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU...108 // 5.1 Podnikateľská etika na Slovensku - akademická perspektíva...111 // 5.2 Akademické iniciatívy v podnikateľskej etike na Slovensku...113 // 5.3 Postfundacionalizmus - inšpirácia vzdelávania v podnikateľskej etike ... 116 // 5.4 Perspektívy vo vyučovaní podnikateľskej etiky... 120 // LITERATÚRA...125

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC