Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Academia, 2018
453 stran ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2797-9 (brožováno)
Historie
Obsahuje bibliografii na stranách 421-448, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001462445
OBSAH // Poděkování ...9 // lÚvod ...11 // 1.1 Proč se zajímat o německou zahraniční kulturní // politiku? ...11 // 1.2 Německá zahraniční kulturní politika // jako předmět bádání v této knize .. .25 // 1.3 Co je zahraniční kulturní politika? .. .38 1.3-1 Politika ...38 // 1-3-2 Kultura ...41 // 1.3.3 Zahraniční kulturní politika .. .44 // 1.4 Současný stav poznání německé zahraniční kulturní politiky .. .51 // 1 SITUAČNÍ RÁMEC ...83 // 2 Historické kořeny německé zahraniční kulturní // politiky ...85 // 2.1 Zahraniční kulturní politika německého císařství ...85 // 2.2 Zahraniční kulturní politika výmarské republiky .. .90 // 2.3 Zahraniční kulturní politika třetí říše ...96 // 2.4 Počátky zahraniční kulturní politiky // Spolkové republiky Německo ... 104 // 2.4.1 Organizační uspořádání ...105 // 2.4.2 Cíle a obsahová náplň ...117 // 3 Spolková republika Německo v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století ...126 // 3-1 Vnitropolitický vývoj ...126 // 3.2 Neklidná společnost ...133 // 3.3 Kultura a školství ... 140 // 3-4 Zahraniční politika Spolkové republiky Německo v trojím světě ...147 // 3-5 Možnosti a limity zahraniční kulturní politiky ...158 // II PRINCIPIÁLNÍ ZMĚNY A JEJICH INICIÁTOŘI ...167 // 4 Principiální změny západoněmecké zahraniční kulturní politiky v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století ...169 // 4.1 Třetí pilíř zahraniční
politiky, nebo páté kolo u vozu? ...3 // 4.2 Nabídka pro všechny ...185 // 4.3 Interakce a sebekritika ... 192 // 4.4 Změnily se priority? .. .202 // 5 Hlavní iniciátoři principiálních změn západoněmecké zahraniční kulturní politiky .. .216 // 5.1 Spolkový sněm ...217 // 5.2 Ministerstvo zahraničí ...225 // 5.3 Další státní úřady ...236 // 5.4 Parlamentní politické strany .. .246 // 5.5 Zprostředkující organizace .. .253 // 5.6 Mimořádně angažovaní jednotlivci ...258 // III HODNOCENÍ ZMĚN V ŠIRŠÍM KONTEXTU ...271 // 6 Soupeření mezi západním a východním Německem ...273 // 6.1 Rozdílné přístupy německých států ? zahraniční // kulturní politice ... 274 // 6.2 Vliv soupeření s NDR na západoněmeckou reformu // zahraniční kulturní politiky .. .285 // 6.3 Reakce NDR na změny v západoněmecké zahraniční // kulturní politice ... 299 // 7 Srovnání se západní Evropou a Spojenými státy americkými ...315 // 7.1 Spolková republika Německo a její „auswärtige // Kulturpolitik“ ...317 // 7.2 Francie a její „action culturelle extérieure“ .. .321 // 7.3 Spojené státy americké a jejich // „cultural diplomacy“ ...327 // 7.4 Velká Británie a její „cultural diplomacy“ .. .335 // 7.5 Itálie a její „politica culturale estera“ ...341 // 7-6 Rakousko a jeho „Auslandskulturpolitik“ ...346 // 7.7 Srovnání ...350 // 8 Následující vývoj: Od přátelství ? partnerství ...355 // 8.1 Koncepce
z roku 1977: „Přispívat ? vzájemnému // porozumění“ ...357 // Exkurz 1: Limitované kulturní vztahy Československa a západního Německa .. .361 // 8.2 Koncepce z roku 2000: // „Dialog mezi lidmi a kulturami“ .. .364 Exkurz 2: Oživení česko-německých kulturních vztahů po pádu železné opony .. .375 // 8.3 Koncepce z roku 2011: // „Získávat partnery, zastupovat zájmy“ .. .378 Exkurz 3: Současné česko-německé kulturní vztahy ...385 // 8.4 Co přetrvalo? ...390 // 9 Závěr ...395 // Summary ...409 S eznam zkratek ... 417 Seznam pramenů a literatury ...421 Jmenný rejstřík ...449
(OCoLC)1028197538
cnb002931133

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC