Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Dokořán, 2017
263 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7363-872-6 (brožováno)
Bod
Obsahuje bibliografii na stranách 228-252, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001462447
Obsah // Předmluva...9 // Seznam zkratek...11 // Úvod...13 // 1 Metodologicképřístupy při zkoumání islámu // v České republice (Veronika Hásová a Jan Váné)...19 // 1.1 Úvodní představení analyzovaných monografií...21 // 1.2 Deskriptívni studie bez analytického základu...26 // 1.3 Obsahová, diskurzivní a tematická analýza...31 // 1.4 Dotazníková šetření...45 // 1.5 Rozhovory...51 // 1.6 Závěr...64 // 1.7 Příloha...67 // 2 Islamofobní diskurz v České republice a programová východiska českých politických stran v době „migrační krize“ // (Lukáš Zahradník a PřemyslRosůlek)...70 // 2.1 Úvod...70 // 2.2 Islamofobie - konceptualizace pojmu...71 // 2.3 Islamofobie - historický exkurz...72 // 2.4 Islamofobní diskurz v České republice...75 // 2.5 Závěr...106 // 3 Politizace tématu „Arabové v Teplicích“ // na místní úrovni (Veronika Kramáreková, Pavla Kostková, // Klárajirácková)...109 // 3.1 Úvod...109 // 3.2 Metodologie...110 // 3.3 Arabská komunita v Teplicích...111 // 3.4 Vyhláška o zahalování a zahrnutí tématu Arabů // do předvolební kampaně v roce 2014...114 // 3.5 „Apolitický“ protest venčením psů proti Arabům...122 // 3.6 Vyloučení Eman Ghaleb ze studia...129 // 3.7 Jak tepličtí Češi vnímají Araby v Teplicích?...132 // 3.8 Život Arabů v Teplicích v čase // medializovaných témat...137 // 3.9 Závěr...141 // 4 Mladí muslimové v České republice // {Klárajirácková,
Alexandra Kollárová, Veronika Kramáreková).143 // 4.1 Úvod...143 // 4.2 Konstrukce identit mladých českých muslimů...144 // 4.3 Mladí muslimové v odborné literatuře...146 // 4.4 Metody výzkumu...148 // 4.5 Vlastní výzkum...152 // 4.6 Závěr...169 // 5 Čeští zpěváci a kritika islámu na Facebooku (2015-2017) // {Přemysl Rosůlek)...172 // 5.1 Úvod...172 // 5.2 Teoretická východiska...173 // 5.3 Metodologický postup...175 // 5.4 Korpus zjištěných dat ? analýze...176 // 5.5 Analýza facebookových příspěvků...182 // 5.6 Závěr...:...211 // Závěrečné shrnutí...214 // Poznámky...221 // Resumé...225 // Seznam literatury...228 // Věcný a jmenný rejstřík...253 // Autorský kolektiv...258
cnb002983139

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC