Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
255 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-271-0689-9 (brožováno)
Expert
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001462462
O autorech // 8 // Úvodní slovo ... 9 // 1. Zadání případové studie...11 // 2. Nákladová funkce...17 // 2.1 Náklady...18 // 2.1.1 Rozšíření znalostí o fixních nákladech ...23 // 2.2 Nákladová funkce ...25 // 2.2.1 Příklady nákladových funkcí ...26 // 2.2.2 Metody stanovení nákladových funkcí...28 // 3. Vztahy mezi základními ekonomickými veličinami ...43 // 3.1 Výnosy...44 // 3.2 Zisk ...46 // 3.3 Zisk a bod zvratu ...49 // 3.3.1 Bod zvratu - různé situace ...52 // 3.3.2 Bod zvratu - nelineární průběh nákladů ...54 // 3.3.3 Provozní páka...58 // 3.3.4 Globální nákladová funkce a bod zvratu...61 // 3.4 Optimální nákladová varianta...67 // 4. Řízení nákladů...79 // 4.1 Struktura nákladů a její dopad na řízení nákladů v podniku...80 // 4.2 Podstata a význam kalkulací ...81 // 4.3 Základní druhy kalkulací...84 // 4.4 Kalkulace úplných nákladů ...86 // 4.4.1 Prostá kalkulace dělením...86 // 4.4.2 Stupňovitá kalkulace dělením...89 // 4.4.3 Kalkulace dělením s poměrovými čísly...90 // 4.4.4 Kalkulace přirážková...91 // 4.4.5 Kalkulace ve sdružené výrobě...94 // 4.5 Kalkulace neúplných nákladů ...95 // 5. Cashflow...103 // 5.1 Podstata cash flow...104 // 5.2 Nepřímá metoda cash flow...105 // 5.3 Cash flow a možnosti jeho zvyšování...Ill // 6. Financování podniku - běžné financování ...117 // 6.1 Financování podniku ...118 // 6.2 Běžné financování podniku...119 // 6.2.1
Pracovní kapitál ...123 // 6.2.2 Bilanční pravidla...129 // 7. Nástroje finanční analýzy...137 // 7.1 Význam finanční analýzy...138 // 7.2 Vertikální a horizontální analýza ...139 // 7.3 Poměrové ukazatele...142 // 7.3.1 Ukazatele aktivity...142 // 7.3.2 Ukazatele likvidity ...143 // 7.3.3 Ukazatele rentability...144 // 7.3.4 Ukazatele zadluženosti...146 // 8. Investiční činnost podniku ...157 // 8.1 Investiční činnost podniku...158 // 8.2 Metody hodnocení investic ...161 // 8.2.1 Jednoduché metody vícekriteriálního hodnocení...161 // 8.2.2 Metoda hodnocení podle nákladových kritérií...164 // 8.2.3 Statické metody hodnocení investic ...168 // 8.2.4 Dynamické metody hodnocení investic ...170 // 9. Nákup jako klíčový zdroj tvorby nákladů podniku ...181 // 9.1 Role nákupu v podniku ...182 // 9.2 Management nákupu ...187 // 9.3 Vybrané činnosti strategického nákupu...190 // 9.3.1 Poznání potřeb a situační analýza ...191 // 9.3.2 Tvorba nákupních cílů a konceptu strategického plánu nákupu ... 192 // 9.3.3 Analýza nákupního trhu, dodavatelů a dodavatelské strategie ... 194 // 9.3.4 Hodnocení dodavatelů a analýzy obratů...198 // 9.3.5 Analýza spotřeb a význam řízení zásob...201 // 9.3.6 Optimalizace zásob a moderní způsoby řízení zásob...203 // 9.3.7 Moderní způsoby řízení zásob ...205 // 10. Další oblasti podnikových činností...209 // 10.1 Další podnikové činnosti...210 // 10.2 Úvod
do controllingu a interního auditu podniku...212 // 10.3 Inovační činnost ...218 // 10.4 Řízení projektové činnosti ...224 // 11. Podnikání v globálním prostředí ...231 // 11.1 Nejčastější příklady aktivit, outsourcing ...232 // 11.1.1 Franchising - běžný případ kooperace...237 // 12. Shrnutí případové studie ...245 // Seznam obrázků a tabulek...248 // Seznam obrázků...248 // Seznam tabulek...249 // Přehled použitých zkratek...251 // Shrnutí...252 // Summary...253 // Rejstřík...254
(OCoLC)1028228700
cnb002961611

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC