Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
AKVIZICE
Filosofia, 2016.


ISBN 978-80-7007-451-0
001462483
übsah // Krzysztof Bracha - Martin Nodl // Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku. Úvodní zamyšleni 7 // Zdeněk Uhlíř // Počátky reformního kazatelství v českých zemích ve třetí čtvrtině 14. století 11 Krzysztof Bracha // Sermo de die indicii Jana Milicza z Kromierzyža w polskich rtjkopisach z XV w. i jego adaptacja 19 // Zuzana Lukšová // Synodální statuta a kázání jako obraz problémů pražské arcidiecéze // na počátku 15. století 31 // Pavel Soukup // Poznámky ke kazatelskému dílu mistrů Marika Rvačky a Štěpána z Pálče 43 // Pawel Kras // Pastor bonus ei lupi rapaces. The Polemic against Hussite Doctrine // in the Writings of Stanislaw of Skarbimierz 63 // Anna Zajchowska // Coram episcopo. Dwa kazania dominikanina Pawla Meysnera z rukopisu Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrodawiu 1.Q.386 81 // Jan Stejskal // Vybraná kázání Jana Jeronýma z Prahy (Jana Silvana) v kontextu jeho italského působeni 87 // Jerzy Kaliszuk // Kolekcje kaznodziejskie Jana Hieronima Sylwana z Pragi w przedwojennych zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie 99 // Ota Halama // Nad staročeskými svátečními postilami v husitství a utrakvismu 119 // Mieczyslaw Mejor // Fastnachtspredigten (De carnisprivio) 125 // Tadeusz M. Trajdos // Mikolaj Czech - dobroczyňca dominikanów we Lwowie // na przelomie XIV i XV w. 131 // Summary 143 // Jmenný rejstřík 147

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC