Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.08.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bibliografie
Biografie
Vydání první
Praha : Scriptorium, 2015
675 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-88013-09-9 (vázáno)
300 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 567-575, bibliografické odkazy a rejstřík
Český a částečně latinský text, anglické resumé
001462486
OBSAH // Poděkování...7 // ÚVOD // Roudnická kanonie a její místo v duchovní kultuře středověkých Čech [Zdeňka Hledíková]...11 // Ubi est finis... [Lucie Doležalová - Michal Dragoun - Adéla Ebersonová)... 19 // I. KNIHOVNA // Signatury a vlastnické záznamy rukopisů klášterů v Roudnici a v Sadské [Michal Dragoun]...27 // Knihovny kanonii v Roudnici a v Sadské: dochované rukopisy a jejich obsah [Adéla Ebersonová]...61 // Roudnické a sadské rukopisy v dalších pramenech a ve světle svých textových vztahů [Michal Dragoun]...89 // II. LITERÁRNÍ ČINNOST // Literární činnost roudnických kanovníků [Lucie Doležalová - Michal Dragoun // - Adéla Ebersonová]...109 // Dopis Petra Clarificatora kartuziánu Michalovi [Petra Mutlová]...113 // Sborníky Matouše Berana [Lucie Doležalová]...126 // Herbář Matouše Berana [Dana Stehlíková]...141 // Spis De animalibus v rukopise Národní knihovny I F 35 a jeho inspirační zdroje [Hana Sedinová]...147 // Lapidář Matouše Berana v rukopise Národní knihovny I F 35 [Hana Sedinová] . 156 // Prenosticaciones temporum ve sborníku Matouše Berana (Národní knihovna I F 35) [Barbora Kocánová]...165 // Tractatus de urinis Matouše Berana v kodexu Národní knihovny I F 35 [Hana Florianová]...177 // III. VARIA , // Roudnická statuta [Adéla Ebersonová - Alice Klima]...187 // České texty v roudnických rukopisech - Mastičkára Kočovník [Jakub Sichálek] 206 Hebrejské zlomky a přípisky v roudnických rukopisech [Tamás Visi] . . . . 230 Roudnické iluminované rukopisy druhé třetiny 14. století [Tomáš Gaudek] . . 234 // Notované hymny oficia v Roudnickém žaltáři pražské kapitulní knihovny Cim 7 [Veronika Mráčková]...249 // Lipnická bible (Museum of the Bible, Oklahoma City, Green Collection MS 486) // [Lucie Doležalová]...262 //
Tomáš z Cantimpré, Bonum universale de apibus (Knihovna Národního muzea XII F 3) [Julia Burkhardt]...268 // Pařížský univerzitní traktát v rukopisu Národní knihovny III D 16. Okolnosti vzniku textu a jeho druhý život v českém prostředí [Iva Adámková] . . . 277 // Puncti festorum v českých rukopisech [Michal Dragoun]...286 // Computus orbicularis k výpočtu novoluní v rukopise pražské Národní knihovny XIX B 3 [Alena Hadravová - Petr Hadrava]...296 // Formulář průvodního listu poutníka do Říma nebo Svaté země z rukopisu MZK Brno Mk 24 [Jaroslav Svátek]...302 // Střípky k exilovým pobytům českých augustiniánských kanovníku [Lucie Doležalová-Michal Dragoun]...306 // Paběrky z roudnických a sadských rukopisů [Michal Dragouni ... 315// IV. SOUPIS RUKOPISŮ // Soupis roudnických a sadských rukopisů [Michal Dragoun za spolupráce Adély Ebersonové]... 331// Rukopisy z roudnické klášterní knihovny... 338// Rukopisy napsané alespoň zčásti roudnickými nebo sadskymi kanovníky bez doložení vazby téchto kodexů ke klášterní knihovně... 524// Rukopisy s možnou vazbou na knihovnu roudnické kanonie ... 559//Rukopisy spojované s roudnickým klášterem neoprávněně ... 565// Bibliografie... 567// Summary... 576// Seznam zkratek... 579// Seznam obrázků... 580// Rejstřík písařů... 582// Rejstřík incipitů autorsky neurčených, neúplných nebo v soupisech neobsažených děl... 584// Rejstřík citovaných rukopisů... 605// Rejstřík jmenný a věcný...614
(OCoLC)923586400
cnb002725420

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC