Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
AKVIZICE
Skriptorium, 2015.


ISBN 9788088013099
001462486
OBSAH // Poděkování...7 // ÚVOD // Roudnická kanonie a její místo v duchovní kultuře středověkých Čech // [Zdeňka Hledíková]...11 // Ubi est finis... [Lucie Doležalová - Michal Dragoun - Adéla Ebersonová). . . 19 // I. KNIHOVNA // Signatury a vlastnické záznamy rukopisů klášterů v Roudnici a v Sadské // [Michal Dragoun]...27 // Knihovny kanonii v Roudnici a v Sadské: dochované rukopisy a jejich obsah // [Adéla Ebersonová]...61 // Roudnické a sadské rukopisy v dalších pramenech a ve světle svých textových // vztahů [Michal Dragoun]...89 // II. LITERÁRNÍ ČINNOST // Literární činnost roudnických kanovníků [Lucie Doležalová - Michal Dragoun // - Adéla Ebersonová]...109 // Dopis Petra Clarificatora kartuziánu Michalovi [Petra Mutlová]...113 // Sborníky Matouše Berana |Lucie Doležalová]...126 // Herbář Matouše Berana [Dana Stehlíková]...141 // Spis De animalibus v rukopise Národní knihovny I F 35 a jeho inspirační // zdroje [Hana Sedinová]...147 // Lapidář Matouše Berana v rukopise Národní knihovny I F 35 [Hana Sedinová] . 156 // Prenosticaciones temporum ve sborníku Matouše Berana (Národní knihovna // I F 35) [Barbora Kocánová]...165 // Tractatus de urinis Matouše Berana v kodexu Národní knihovny I F 35 // [Hana Florianová]...177 // III. VARIA , // Roudnická statuta [Adéla Ebersonová - Alice Klima]...187 // České texty v roudnických rukopisech - Mastičkára Kočovník [Jakub Sichálek] 206 Hebrejské
zlomky a přípisky v roudnických rukopisech [Tamás Visi] . . . . 230 Roudnické iluminované rukopisy druhé třetiny 14. století [Tomáš Gaudek] . . 234 // Notované hymny oficia v Roudnickém žaltáři pražské kapitulní knihovny // Cim 7 [Veronika Mráčková]...249 // Lipnická bible (Museum of the Bible, Oklahoma City, Green Collection MS 486) // [Lucie Doležalová]...262 // Tomáš z Cantimpré, ??? universale de apibus (Knihovna Národního // muzea XII F 3) [Julia Burkhardt]...268 // Pařížský univerzitní traktát v rukopisu Národní knihovny III D 16. Okolnosti vzniku textu a jeho druhý život v českém prostředí [Iva Adámková] . . . 277 // Puncti festorum v českých rukopisech [Michal Dragoun]...286 // Computus orbicularis ? výpočtu novoluní v rukopise pražské Národní // knihovny XIX ? 3 [Alena Hadravová - Petr Hadrava]...296 // Formulář průvodního listu poutníka do Říma nebo Svaté země z rukopisu // MZK Brno Mk 24 [Jaroslav Svátek]...302 // Střípky ? exilovým pobytům českých augustiniánských kanovníku // [Lucie Doležalová-Michal Dragoun]... • // Paběrky z roudnických a sadských rukopisů [Michal Dragouni . // IV. SOUPIS RUKOPISŮ // Soupis roudnických a sadských rukopisů [Michal Dragoun za spolupráce // Adély Ebersonové]... // Rukopisy z roudnické klášterní knihovny . . • • • • • • ’ ’ // Rukopisy napsané alespoň zčásti roudnickými nebo sadskymi kanovníky // bez doložení vazby téchto
kodexů ke klášterní knihovně... // Rukopisy s možnou vazbou na knihovnu roudnické kanonie ... Rukopisy spojované s roudnickým klášterem neoprávněně . . • // Bibliografie... // Summary... // Seznam zkratek... // Seznam obrázků... // Rejstřík písařů... // Rejstřík incipitů autorsky neurčených, neúplných nebo v soupisech // neobsažených děl... // Rejstřík citovaných rukopisů... // Rejstřík jmenný a věcný...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC