Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2009
82 stran : ilustrace, 1 mapa ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7248-558-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografii
001462509
1 VYMEZENÍ POJMU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A LOKÁLNÍ POLITIKA, -- 1.1 Definice veřejné správy -- 1.2 Územní samospráva v České republice -- 1.2.1 Základní územní samosprávné celky (obce) -- 1.2.2 Vyšší územní samosprávné celky -- 1.3 Co je to veřejná politika? -- 1.4 Lokální politika -- 1.4.1 Politická strana -- 1.4.2 Politické hnutí -- 1.4.3 Občanské sdružení -- 1.4.4 Nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů -- 1.4.5 Místní referendum -- 1.4.6 Petice -- 2 ÚZEMNÍ SPRÁVA V 19. A 20. STOLETÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH -- 2.1 Období Rakousko-Uherska -- 2.1.1 Samospráva, nový pojem v řízení státu -- 2.1.2 Vznik obecního zřízení -- 2.1.3 Volební právo a kompetence samosprávy -- 2.2 Meziválečné období a protektorát -- 2.2.1 Období první republiky -- 2.2.2 Období 2. světové války -- 2.3 Vývoj samosprávy po 2. světové válce -- 2.3.1 Období 1945 až 1948 -- 2.3.2 Období od roku 1948 až 1960 -- 2.3.3 Veřejná správa po roce 1960 až 1989 -- 2.4 Vývoj veřejné správy po roce 1989 -- 3 RADA EVROPY. KONGRES MÍSTNÍCH A REGIONÁLNÍCH SAMOSPRÁV EVROPY, VÝBOR REGIONŮ, PRINCIP SUBSIDIARITY -- 3.1 Rada Evropy -- 3.1.1 Místní a regionální demokracie -- 3.1.2 Jak organizace pracuje -- 3.1.3 Důležitá data z historie -- 3.2 Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy (CLRAE), -- 3.2.1 Co je to Kongres? -- 3.2.2 Jak Kongres pracuje? -- 3.2.3 Vybrané úmluvy a charty vztahující se k lokální
politice -- 3.2.4 Členské státy a jejich zastoupení v CLRAE -- 3.3 Výbor regionů (VR) -- 3.3.1 Působnost a kompetence VR -- 3.3.2 Jak Výbor regionů pracuje -- 3.3.3 Členské státy a jejich zastoupení ve VR -- 3.4 Princip subsidiarity -- 4 EVROPSKÁ CHARTA MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVY., -- 4.1 Evropská charta místní samosprávy -- 4.1.1 Preambule -- 4.1.2 Ústavní a zákonné základy místní samosprávy -- 4.1.3 Správní struktury místních společenství -- 4.1.4 Zdroje k plnění úkolů místních společenství -- 4.1.5 Právo sdružovat se a obracet se na soud -- 4.2 Osud Charty regionální samosprávy -- 4.2.1 Proč dosud nebyla přijata? -- 4.2.2 Úvaha nad regiony v Evropě -- 5 REGIONÁLNÍ POLITIKA -- 5.1 Pojem regionu a jeho význam -- 5.2 Příčiny vzniku regionální politiky -- 5.3 Definice regionální politiky -- 5.4 Historický vývoj regionální politiky -- 5.5 Motivy existence regionální politiky -- 5.6 Nástroje regionální politiky -- 5.6.1 Makroekonomické nástroje -- 5.6.2 Mikroekonomické nástroje -- 5.7 Současné období regionální politiky -- 6 POLITICKÝ MARKETING. VOLEBNÍ KAMPAŇ -- 6.1 Co to je marketing -- 6.2 Marketingový mix -- 6.3 Marketingová komunikace -- 6.3.1 Funkce komunikačních nástrojů -- 6.3.2 Propagace promotion -- 6.3.3 Komunikační proces -- 6.3.4 Cíl komunikace AIDA -- 6.3.5 Komunikační mix -- 6.3.6 Hlavní cíl marketingové komunikace -- 6.4 Politický marketing na internetu -- 6.5 Praktické
příklady pro politický marketing -- 7 OBČANSKÁ SPOLEČNOST A LOKÁLNÍ POLITIKA -- 7.1 Definice některých pojmů -- 7.2 Státoprávní, mezinárodní a ústavněprávní základy výkonu veřejné moci občany -- 7.3 Zákonný rámec výkonu veřejné moci občany v České republice, -- 7.4 Význam občanské společnosti pro lokální demokracii -- 7.5 Zákon o místním referendu -- 7.5.1 Kdo a o čem může hlasovat -- 7.5.2 Kdy a jak se referendum uskuteční -- 7.5.3 Výsledky referenda a jejich platnost -- 7.6 Zákon o svobodném přístupu k informacím -- 7.6.1 Povinnost poskytovat informace -- 7.6.2 Poskytování informací -- 7.6.3 Hrazení nákladů, výroční zpráva -- 8 VOLBY DO OBECNÍCH A KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV -- 8.1 Volební systém -- 8.2 Zákon o volbách do zastupitelstev obcí -- 8.2.1 Obecná ustanovení -- 8.2.2 Volební strana -- 8.2.3 Kandidátní listiny -- 8.2.4 Hlasovací lístky -- 8.2.5 Volební kampaň -- 8.2.6 Zásady hlasování -- 8.2.7 Zjišťování výsledků voleb do zastupitelstev obcí -- 8.2.8 Počty podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty -- 8.3 Volby do zastupitelstva krajů -- 8.3.1 Základní ustanovení -- 8.3.2 Kandidátní listiny -- 8.3.3 Hlasovací lístky a hlasování -- 8.3.4 Zjišťování výsledku voleb v kraji -- 9 KOMPETENCE A ORGÁNY OBECNÍ A KRAJSKÉ SAMOSPRÁVY -- 9.1 Působnost krajů a obcí -- 9.1.1 Samostatná působnost krajů a obcí -- 9.1.2 Přenesená působnost krajů a obcí -- 9.1.3
Orgány obcí a krajů jejich ustanovování, působnost a pravomoci -- 9.1.4 Druhy právních předpisů vydávaných v působnosti krajů a obcí -- 9.2 Právní základ krajské reformy -- 9.3 Kraj a jeho kompetence -- 9.4 Obec a její kompetence
(OCoLC)551400651
cnb002025931

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC