Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Filosofia, 2017
360 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7007-504-3 (vázáno)
Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích ; svazek 16
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Český text, částečně německý a latinský text, anglické resumé
Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
001462525
Obsah // Lexicon // Lenka Řezníková - Vladimír Urbánek // Slova a věci. Komenského Lexicon realepansophicum jako pramen // 13 // Philologia Jiří Beneš // Philologus - quid sibi vult? Martin Steiner septuagenarius // 33 // Adagium Karel Kučera // Komenského Moudrost starých Čechů a dnešní česká přísloví // 43 // Ars // Lucie Urbánková // Jan Amos Komenský a dobová teorie umění // 59 // Censura Lenka Řezníková // Eruditi censores, salvete per Christum! J. A. Komenský a raně novověká literární regulace // 77 // Coelum // Anežka Baďurová // Coelum non quiescere, sed moveri asserimus. Názorná kosmologická pomůcka v díle Orbis pictus J. A. Komenského // 103 // Gesticulatio // Markéta Klosová // Komenského představa gestikulace v jeho dramatických dílech. Realismus, nebo stylizace? // Homo Pavel Floss // Komenského pojetí člověka a jeho patristické a renesanční zdroje // 147 // Humanitas Andreas Fritsch // Zum Begriff der humanitas bei Comenius // Matrimonium Lucie Storchová // Bezženství kněské? Polemika o manželství kněží mezi Adamem Klementem Plzeňským a Vojtěchem Scipionem Berličkou (1615-1617) 181 // Musica // Marcela Slavíková Komenského myšlenky o hudbě // Narratio Tomáš Havelka // Jan Amos Komenský jako vypravěč // 211 // 233 // Prudentia Kateřina Šoková // Prudentia - virtus cardinalis. Uvážlivost jako základ Morálního světa // 253 // Textus Martin Bažil // Textus a metafora textu jako
tkaniny/tkaní v antice a u Komenského // Trinitas Petr Pavlas // Trojnost jako řád i metoda. Příspěvek ? triadologické komeniologii // Trinus Karel Floss // Triertium catholicum. Tnnitární spekulace v bádání o J. A. Komenském v širším duchovně-filosofickém kontextu // Sapientia Vojtěch Balík // ? pojmu sapientia v Komenského filosofických textech // Fdiční poznámka Seznam zkratek Seznam reprodukcí Summary O autorech ’menný rejstřík // 301 // 321 // 335 // 337 // 339 // 341 // 349 // 355
(OCoLC)1031045411
cnb002979551

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC