Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.07.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. přepracované vydání
Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2016
320 stran : ilustrace, portréty ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-01-05942-5 (brožováno)
Dotisk 2017
Obsahuje bibliografii na straně 255, bibliografické odkazy a rejstřík
001462597
Obsah // Předmluva // 1 Vazby v pevných látkách // 1.1 Vznik kondenzované fáze... // 1.2 Iontová (heteropolární) vazba... // 1.3 Kovalentní (homeopolární) vazba... // 1.4 Kovová vazba... // 1.5 Vazba van der Waalsova... // 1.6 Vazba vodíkovými můstky... // 1.7 Smíšené vazby ... // 2 Struktura a vlastnosti krystalů // 2.1 Makroskopická souměrnost krystalů ... // 2.2 Krystalová mřížka... // 2.3 Reciproká mřížka... // 2.4 Souměrnost krystalových struktur ... // 2.5 Základní pojmy z fyziky a chemie krystalů... // 2.6 Kapalné krystaly... // 2.7 Kvazikrystaly, parakrystaly... // 2.8 Obsah pojmů nanokrystal. nanostruktura, kvantová tečka a nanotechnologie // 2.A Metody určování krystalové struktury... // 2.? Vznik a růst krystalů... // 2.C Příklady využití rentgenové difrakce... // 2.D Rentgenová tomografie... // 2. E Elektronová a neutronová difrakce ... // 3 Poruchy krystalové struktury // 3.1 Příčiny vzniku ... // 3.2 Klasifikace... // 3. A Parakrystaly ... // 3.B Makromolekulární látky... // 3.C Vliv teploty... // 3.D Povrchy a rozhraní... // 3.E Vznik defektů... // 3.F Defekty jako nositelé energie... // 3.G Jak strukturní poruchy ovlivňují mechanické vlastnosti... // 9 // 11 // 11 // 14 // 17 // 18 // 20 // 21 // 22 // 25 // 27 // 35 // 44 // 45 // 46 // 60 // 63 // 64 // 67 // 78 // 86 // 89 // 92 // 95 // 95 // 98 // 104 // 105 // 107 // 109 // 110 // 110 // 112 // 5 // 6 // Obsah // 4 Difúze v pevných látkách
117 // 4.1 Definice...117 // 4.2 Mechanismy difúze...118 // 4.A Geometrie difúze...121 // 4. ? Mechanika difúze...128 // 5 Mechanické vlastnosti pevných látek 135 // 5.1 Základní pojmy...135 // 5.2 Úloha dislokací...139 // 5.3 Mechanická pevnost...146 // 5. A Lomová mechanika...151 // 5.? Plastická deformace a lom...154 // 5.C Únava...155 // 5.D Tváření a rekrystalizace...159 // 5.E Anelasticita...161 // 5. F Hnací síla trhliny...162 // 6 Tuhé roztoky a tepelné zpracování 165 // 6.1 Homogenní a heterogenní slitiny ...165 // 6.2 Precipitace ...171 // 6. A Termodynamika ...177 // 6.B Kinetika...184 // 6. C Termodynamické potenciály a fázové diagramy...188 // 7 Elektrony v pevných látkách 195 // 7.1 Drudeho (klasický) model volných elektronů v kovech (1900)... 195 // 7.2 Sommerfeldův (kvantový) model volných elektronů v kovech (1928) ... 197 // 7.3 Pásový model elektronové struktury pevných látek...203 // 7.4 Hallův jev...210 // 7.5 Barva kovů...211 // 7.6 Elektrické vlastnosti kovů...212 // 7. A Supravodivost...214 // 8 Tepelné vlastnosti pevných látek 219 // 8.1 Tepelná kapacita...219 // 8.2 Klasický (Dulongův-Petitův) model tepelné kapacity...219 // 8.3 Kvantové teorie tepelné kapacity...220 // 8.4 Tepelná roztažnost...224 // 8.5 Tepelná vodivost kovů...226 // 9 Magnetické vlastnosti pevných látek 229 // 9.1 Základní pojmy...229 // 9.2 Mikroskopický výklad magnetických vlastností látek...232 // 10 Dielektrika
239 // 10.1 Izolant a dielektrikum...239 // 10.2 Vodič a dielektrikum v elektrickém poli ...239 // 10.3 Speciální dielektrika...243 // 10. A Lasery...245 // Obsah // 7 // Literatura doporučená k dalšímu studiu 255 // Přírodovědci, kteří se zasloužili o rozvoj fyziky pevných látek 257 // 1 Pierre Louis Dulong...257 // 2 Alexis Thérese Petit...258 // 3 August Bravais...259 // 4 Rudolf Julius Emanuel Clausius...260 // 5 Johannes Diderik van der Waals ...261 // 6 Josiah Willard Gibbs...263 // 7 Ludwig Eduard Boltzmann...265 // 8 Hendrik Antoon Lorentz...267 // 9 Heike Kamerlingh Onnes...269 // 10 Edwin Herbert Hall ...271 // 11 Friedrich Reinitzer...272 // 12 Pierre Curie...273 // 13 William Henry a William Lawrence Braggové...274 // 14 Paul Karl Ludwig Drude...277 // 15 Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld...278 // 16 Max Theodor Felix von Lane...279 // 17 Heinrich Georg Barkhausen...282 // 18 Peter Joseph William Debye...284 // 19 Niels Henrik David Bohr...286 // 20 Walter Hans Schottky...289 // 21 Paul Peter Ewald...291 // 22 Louis de Broglie ...293 // 23 Wolfgang Ernst Pauli ...294 // 24 Enrico Fermi ...297 // 25 Paul Adrien Maurice Dirac ...300 // 26 Lev Davidovič Landau...302 // 27 William Bradford Shockley ...305 // 28 Walter Houser Brattain...306 // 29 John Bardeen...307 // 30 Charles Hard Townes...308 // 31 Alexandr Michajlovič Prochorov a Nikolaj Gennadijevič Basov ...309 // 32 Jack St. Clair Kilby ...311 // 33 Andrej Konstantinovič Geim ...312 // 34
Konstantin Sergejevič Novoselov ...313 // Rejstřík 315
(OCoLC)953516696
cnb002800149

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC