Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015-2018
2 svazky : ilustrace ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF - 1 díl. 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF - 2 díl. 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-2937-7 (díl 1 ; vázáno)
ISBN 978-80-246-3623-8 (díl 2 ; vázáno)
ISBN 9788024629575 (ebook)
ISBN 8024629577 (ebook)
ISBN 9788024636467 (ebook)
ISBN 8024636468 (ebook)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
I. 2015. 356 stran -- II. 2018. 373 stran
První díl moderní dvoudílné učebnice kvantové teorie představuje ucelený a samostatný úvod do nerelativistické kvantové teorie, který čtenáře dovede od formální stavby teorie k archetypálním úlohám, teorii symetrie kvantových systémů a pohybu spinu ve vnějších polích. Připojen je úvod do relativistické teorie elektronu v pojetí určeném pro studium atomárních systémů. Text uzavírají doplňky o matematickém aparátu kvantové mechaniky psané na hraně mezi „fyzikální“ a matematickou přesností. Vykládanou teorii ilustruje kvantověmechanický popis řady problémů s ukázkou odpovídajících experimentů. Kniha je určena studentům magisterského i doktorandského studia, kteří pracují – ať již teoreticky, nebo experimentálně – v oblasti atomových systémů a fyziky pevných látek. Autoři při psaní těžili z mnohaletých zkušeností s přednášením kvantové teorie na Univerzitě Karlově v Praze, Masarykově univerzitě v Brně, na Akademii věd a také v zahraničí. Druhý díl učebnice je věnovaný především mnohočásticové teorii atomárních soustav.
Popsáno podle tištěné verze
001462604
OBSAH // Část první: Formální stavba kvantové mechaniky... 13 // I. Matematický aparát a principy kvantové mechaniky... 15 // I. I Úvod ... 15 // 1.2 Reprezentace stavů a fyzikálních veličin... 16 // 1.3 Matematické prostředky kvantové mechaniky... 19 // 1.3.1 Hilbertův prostor. Ket vektory a bra vektory... 19 // 1.3.2 Operátory. Vlastní vektory a vlastní čísla... 21 // 1.4 Abstraktní Hilbertův prostor a Hilbertův prostor // konkrétního systému... 25 // 1.4.1 Systémy s klasickou analogií: kartézské souřadnice... 27 // 1.4.2 Obecnější pohled na kanonické kvantování... 31 // 1.4.3 Kvantování neklasických stupňů volnosti... 34 // 1.4.4 Složené systémy; entanglement... 35 // 1.5 Měření... 39 // 1.5.1 Střední hodnoty... 40 // 1.5.2 Projekční postulát... 42 // 1.6 Teorie reprezentací... 46 // 1.6.1 Maticová kvantová mechanika... 46 // 1.6.2 Souřadnicová a impulsová reprezentace... 48 // 1.7 Harmonický oscilátor... 51 // 1.7.1 Oscilátor: systém mnoha tváří... 51 // 1.7.2 Oscilátor v abstraktním Hilbertově prostoru... 52 // 1.7.3 Energetická reprezentace... 54 // 1.7.4 Oscilátor v souřadnicové a impulsové reprezentaci... 55 // 1.8 Časová evoluce... 58 // 1.8.1 Schrödingerova rovnice. Evoluce středních hodnot. // Zákony zachování... 58 // 1.8.2 Hamiltonián nezávislý na čase... 64 // 1.8.3 Evoluční operátor... 66 // 1.8.4 Schrodingerův a Heisenbergův obraz... 74 // 1.9 Smíšené stavy a matice hustoty... 79 // 1.9.1 Smíšené stavy izolovaného systému... 79 // 1.9.2 Matice hustoty (stavový operátor)... 81 // 1.9.3 Čisté a smíšené stavy... 83 // 1.9.4 Unitární evoluce a redukce stavu měřením pro matice hustoty 84 // 1.9.5 Matice hustoty a formální schéma kvantové teorie... 88 // 1.9.6 Zákony zachování, stacionární stavy... 90 // 1.9.7 Entropie, kvantová statistika... 97 //
1.9.8 Matice hustoty podsystému. Dekoherence... 104 // 1.10 Soustavy mnoha částic... 107 // 1. 10.1 Princip totožnosti mikročástic... 107 // 1. 10.2 Reprezentace obsazovacích čísel... 110 // 2. Relace neurčitosti... 117 // 2.1 Robertsonův vztah... 118 // 2.2 Heisenbergovy relace Дх ■ Др a ti... 120 // 2.3 Relace neurčitosti pro moment hybnosti... 127 // 2.4 Fáze kvantového oscilátoru a relace neurčitosti... 129 // Část druhá: Jednoduché systémy, symetrie a spin... 139 // 3. Volná částice... 141 // 3.1 Stacionární a nestacionární řešení. Rozplývání klubka... 141 // 3.2 Svazek volných částic jako vstupní stav pro experiment... 154 // 3.3 Volná částice v neproměnném magnetickém poli... 171 // 3.4 Aharonovův-Bohmův jev... 179 // 4. Pohyb v centrálním poli a moment hybnosti... 185 // 4.1 Úvod ... 185 // 4.2 Moment hybnosti v kvantové mechanice... 189 // 4.3 Maticová reprezentace momentu hybnosti... 192 // 4.4 Souřadnicová reprezentace momentu hybnosti... 194 // 4.5 Jednoduché systémy se sférickou symetrií - radiální pohyb... 196 // 4.6 Atom vodíku...201 // 4.6.1 Energetické hladiny a spektrum...201 // 4.6.2 Význam Keplerovy úlohy v kvantové teorii...209 // 4.6.3 Atom vodíku v magnetickém poli...21S // 5. Symetrie ...219 // 5.1 Zákony zachování...219 // 5.2 Homogenita času...222 // 5.3 Homogenita prostoru...223 // 5.4 Izotropie prostoru...228 // 5.5 Grupa rotací...233 // 5.6 Skládání momentů hybnosti I...235 // 5.7 Grupa symetrie Schrödingerovy rovnice...240 // 6. Spin ...245 // 6.1 Spinová hypotéza...245 // 6.2 Spinový formalismus...247 // 6.3 Spin ve vnějším poli. Spinová rezonance...249 // 6.4 Rotace spinové funkce...254 // 6.5 Skládání momentů hybnosti II...258 // 6.6 Korelace singletního dvouspinového stavu...261 // 6.6.1 EPR paradox...261 // 6.6.2 Bellova nerovnost...264 // 7. Diracova rovnice...269 //
7.1 Úvod ...270 // 7.2 Volná částice...272 // 7.3 Elektron ve vnějším poli. Pauliho rovnice...275 // 7.4 Korekce řádu (v/c)2...278 // 7.5 Rovnice kontinuity a její nerelativistická limita...284 // 7.6 Hyperjemná interakce...289 // Dodatek A: Atomové jednotky...295 // Dodatek B: Distribuce...298 // ВI Tři zavedení б-funkce...298 // B2 Nevlastní vlastní funkce...299 // B3 Definice distribuce...301 // B4 Základní vlastnosti temperovaných distribucí...303 // B5 Struktura prostoru temperovaných distribucí...305 // B6 б-funkce - shrnutí...308 // Dodatek C: Lineární prostory kvantové mechaniky...311 // СI Vlnové funkce, stavové vektory,matice...311 // C2 Unitární a Hilbertovy prostory...312 // C3 Duální prostory, Diracova symbolika...317 // C4 Lineární ohraničené operátory...318 // C5 Spektrální teorie operátorů v konečné dimenzi...323 // C6 Zvláštnosti nekonečné dimenze. Neohraničené operátory...327 // C7 Diskrétní a spojité spektrum...331 // C8 Možnosti přesného zavedení vlastních funkcí ve spojitém spektru...333 // Dodatek D: Operátorová algebra...339 // DI Lineární operátory na unitárních prostorech jako celek...339 // D2 Funkce operátoru...340 // D3 Komutující operátory...342 // D4 Komutátor a antikomutátor... 344 // D5 Stopa operátoru...345 // D6 Formule Bakerova-Cambellova-Hausdorffova...349 // Literatura ...352 // Rejstřík ...353
(OCoLC)944186464
(OCoLC)1035471678
(OCoLC)946292142
cnb002987479

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC