Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017
183 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7553-511-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 170-179, bibliografické odkazy a rejstřík
001462636
Obsah // Předmluva...7 // Úvod: Je matematika královnou věd?...8 // I. Kapitola: Antika a středověk...15 // Antika...15 // § 1 Antické (aristotelské) pojetí vědy...16 // §1.1 Kdo je teoretik?...18 // §1.2 Jak teoretik hovoří?...21 // § 2 Jakou podobu či povahu by matematika měla mít?...27 // § 3 Patří matematika skutečně mezi teoretické vědy?...32 // § 3.1 Je matematik teoretikem?...33 // §3.2 Mluví matematik jako teoretik?...36 // § 3.3 Problémy Proklova řešení...42 // Středověk...43 // § 1 Raný středověk...45 // §2 Vrcholný středověk...48 // § 2.1 Tomáš Akvinský a vědecký status matematiky...51 // § 3 Diskuse o matematice v pozdním středověku a raném novověku...62 // II. Kapitola: Novověk...76 // § 1 René Descartes...77 // §1.1 Descartova kritika jeho předchůdců...79 // § 1.2 Požadavky na novou metodu...82 // § 1.3 Descartes jako objevitel tajné matematiky...85 // § 1.4 Descartova rekonstrukce tajné matematiky...88 // §1.5 Status algebry...91 // § 1.6 René Descartes a Tomáš Akvinský: pokus o srovnání...95 // § 2 Problémy algebraického přístupu a jejich nové řešení...99 // § 2.1 Obtíže Descartova obratu ? mathesis universalis...99 // §2.2 Berkeleyova filosofie matematiky...106 // §3 Srovnání Berkeleyho a jeho předchůdců...113 // III. Kapitola: Od 19. století až po současnost... // Slovo na úvod... // § 1 Formalismus a Strukturalismus: pokus o jejich vymezení... // §2 Cambridgeští
algebraici jako první formalisté... // § 3 David Hilbert a formalismus...129 // § 3.1 Východiska a kontext vzniku Hilbertovy koncepce...12g // §3.2 Hilbertovo hledání pevných základů...132 // § 3.2.1 Cantor a Kronecker: dva Hilbertovi předchůdci...133 // §3.3 Hilbertovo řešení...139 // §3.3.1 Hilbertůvfinitismus...140 // § 3.3.2 Hilbertův přechod ? transfinitní oblasti...142 // § 3.3.3 Hilbertův obrat ke strukturalismu...146 // § 3.4 Shrnutí Hilbertova řešení problematiky základů matematiky // asporuojgnorabimus"...151 // § 4 Další osudy strukturalismu a formalismu ve 20. stol...153 // §4.1 Quinův holistický naturalismus...154 // § 4.2 Wittgensteinův sémantický pluralismus: teorie řečových her...163 // §5 Závěr...167 // Prameny a literatura... // Jmenný rejstřík...180 // Věcný rejstřík...18 
(OCoLC)1028232153
cnb002965491

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC