Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017
284 stran : ilustrace ; 21 cm + errata (4 nečíslované strany)

objednat
ISBN 978-80-7394-638-8 (brožováno)
Episteme. Theoria
Obsahuje bibliografii na stranách 255-278, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně španělský text, anglické resumé
001462649
OBSAH // PODĚKOVÁNÍ...9 // 1. SLOVO ÚVODEM...? // 2. SLOVOSLED ŠPANĚLŠTINY A AKTUÁLNÍ ČLENĚNÍ OPTIKOU ČESKÉ HISPANISTIKY // 2.1 České hispanistické studie o slovosledu španělštiny...17 // 2.2 Pozorované rysy slovosledu španělštiny...28 // 2.2.1 Volnost slovosledu...29 // 2.2.2 Objektivní vs. subjektivní slovosled...31 // 2.2.3 Omezenost slovosledu...33 // 2.2.4 Inverze pozice podmětu a přísudku...38 // 2.2.5 Sémantická motivace slovosledu...42 // 2.2.6 Propojenost prostředků zvukových a slovosledných..46 // 2.3 Shrnutí...49 // 3. ČESKÉ TEORIE AKTUÁLNÍHO ČLENĚNÍ VE ŠPANĚLSKÉ // LINGVISTICE...51 // 3.1 Teoretické koncepce slovosledu ve španělské lingvistice.54 // 3.1.1 Syntakticky a generativně orientované přístupy...55 // 3.1.2 Sémanticky, pragmaticky a funkčně orientované // přístupy...57 // 3.1.3 Textově orientované přístupy...58 // 3.2 Recepce a kritika české koncepce aktuálního členění...59 // 3.3 Shrnutí...58 // 4. PŘEDPOKLADY A MODEL SROVNÁNÍ...71 // 4.1 Terminologická vymezení...75 // 4.2 Obecné principy aktuálního členění...87 // 4.2.1 Princip intencionality (O-i)...89 // 4.2.2 Princip základu (O-b)...93 // 4.2.3 Princip omezení (O-r)...100 // 4.3 (Kon)textový model popisu aktuálního členění...105 // 4.3.1 Faktor prozódie...Ill // 4.3.2 Faktor zapojenosti...114 // 4.4 Shrnutí: postup srovnání aktuálního členění...124 // 5. ŠPANĚLSKÝ SLOVOSLED: STRUKTURNÍ OMEZENÍ...127
// 5.1 Základní větné vzorce...127 // 5.2 Omezení základního slovosledu...132 // 5.2.1 Pozice slovesa...133 // 5.2.2 Pozice podmětu...138 // 5.2.3 Pozice podmětu v různých druzích vět...142 // 5.3 Počet členů predikace a jejich realizace...144 // 5.3.1 Rozvinutá syntagmata...144 // 5.3.2 Pronominalizace a klitizace...148 // 5.3.3 Souvýskyt doplnění sloves...150 // 5.4 Syntaktické operátory...154 // 5.5 Lexikální realizace (mikrostruktura věty)...156 // 5.6 Shrnutí...157 // 6. PRINCIPY AKTUÁLNÍHO ČLENĚNÍ VE ŠPANĚLŠTINĚ // (NA POZADÍ ČEŠTINY)...159 // 6.1 Škály výpovědní dynamičnosti...160 // 6.1.1 Prezentační slovesa...165 // 6.2 Tématická progrese...171 // 6.2.1 Kontinuita tématu/východiska...171 // 6.2.2 Jádro výpovědi ...178 // 6.2.3 Aktualizátory...185 // 6.2.4 „Známá" informace podle E Danese (1979)...189 // 6.3. Shrnutí...200 // 7. SROVNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČLENĚNÍ V ČEŠTINĚ // A VE ŠPANĚLŠTINĚ: ANALÝZA TEXTŮ...201 // 7.1 Postup analýzy...201 // 7.1.1 Materiál analýzy...206 // 7.2 Pozice slovesa...207 // 7.2.1 Sloveso jako jádro výpovědi...207 // 7.2.2 Sloveso jako přechod...211 // 7.2.3 Iniciální pozice slovesa v prezentačním kontextu.213 // 7.3 Pozice příslovečných určení...214 // 7.3.1 Příslovečná určení v iniciální pozici...215 // 7.3.2 Příslovečná určení mezi predikátem a předmětem...218 // 7.3.3 Změna pozice příslovečného určení v překladovém // textu...221
// 7.4 Frekvenční analýza...222 // 7.5 Konektory...233 // 7.6 Aktualizátory...235 // 7.7 Vybrané aspekty AČ ve španělštině...237 // SLOVO ZÁVĚREM...251 // BIBLIOGRAFIE...255 // RESUMÉ/SUMMARY...279 // JMENNÝ REJSTŘÍK...281
cnb002885738

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC