Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2017
599 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7412-283-5 (vázáno)
Prameny spirituality ; XLVI.
angličtina
Obsahuje bibliografii na stranách 551-585, bibliografické odkazy a rejstřík
Vydavatel: Centrum Aletti
001462664
Obsah // Předmluva...5 // Kapitola I. Úvod...7 // Třinácté století — Čtrnácté století v protikladu ke třináctému století — Filosofie renesance — Oživení scholastiky // Část L Čtrnácté století // Kapitola II. Durandus a Petrus Aureoli...37 // Jakub z Mét — Durandus — Petrus Aureoli — Jindřich z Harclay — Vztah téchto myslitelů k ockhamismu // Kapitola III. Ockham 1...62 // Život — Dílo — Jednota myslení // Kapitola IV. Ockham II...69 // Ockham a metafyzika esencí — Petrus Hispanus a terministická logika — Ockhamova logika a teorie o univerzáliích — Reálná a racionální věda — Nutné pravdy a prokázání // Kapitola V. Ockham III...86 // Intuitivní poznání — Boží moc způsobuje intuitivní poznání neexistujícího objektu — Nahodilost světového řádu — Vztahy — Kauzalita — Pohyb a čas — Závěr // Kapitola VI. Ockham IV...105 // Podstata metafyziky — Jednoznačné pojetí bytí — Existence Boha — // Nose poznání Boží přirozenosti — Boží ideje — Boží poznání budoucích nahodilých událostí — Boží vůle a vsemohoucnost // Kapitola VII. Ockham V...130 // 596 // Obsah // Filosoficky nelze prokázat, ze nemateriálni a nepomíjející duse je formou těla — Pluralita reálně odlišných forem v člověku — Rozumová duse nevlastní zádně reálně odlišně mohutnosti — Lidská osoba — Svoboda — Ockhamova etická teorie // Kapitola Vili. Ockham VI...149 // Disputace
o evangelní chudobě a teorie o přirozených právech — Politická suverenita není odvozena z duchovní moci — Vztah lidu k panovníkovi —Jak dalece byly Ockhamovy politické ideje novátorské ěi revoluční? — Papežova pozice v církvi // Kapitola IX. Ockhamovské hnutí: // Jan z Mirecourtu a Mikuláš z Autrecourtu...162 // Ockhamovské nebo nominalistické hnutí—Jan z Mirecourtu — Mikuláš z Autrecourtu — Nominalismus na univerzitách — Závěrečné poznámky // Kapitola X. Vědecké hnutí...200 // Fyzika ve třináctém a čtrnáctém století — Problém pohybu; impetus a gravitace — Mikuláš Oresme; hypotéza o zemské rotaci — Možnost jiných světu — Některé vědecké implikace nominalismu a teorie o implikacích impetu // Kapitola XI. Marsilius z Padovy...217 // Církev a stát, teorie a praxe—Život Marsilia — Odpor vůči papežským nárokům — Podstata státu a zákona — Legislativa a exekutiva — Církevní jurisdikce — Marsilius a „averroismusu — Vliv Defensor Pacis // Kapitola XII. Spekulativní mystika...234 // Mystické spisy ve čtrnáctém století — Eckhart — Fauler — Blahoslavený Jindřich Suso — Ruysbroeck — Denis Kartuzián — Německá mystická // spekulace — Gerson // Část II. Filosofie renesance // Kapitola XIII. Oživení platonismu...271 // Italská renesance — Severní renesance — Oživení platonismu // Kapitola XIV Aristotelismus...283 // Kritici aristotelské logiky — Aristotelismus
— Stoicismus a skepticismus // 597 // Obsah // Kapitola XV. Mikuláš Kusánský...301 // Života dílo — Vliv Mikulášovy hlavní ideje na jeho praktickou činnost — Coincidentia oppositorum —,} Učená nevědomost“— Vztah Boha ke světu — „Nekonečnost“ světa — Světový systém a duse světa — Člověk jako mikrokosmos; Kristus — Mikulášovo filosofické směrování // Kapitola XVI. Filosofie prírody I...322 // Obecné poznámky — Hieronymus Cardanus — Bernardo Telesio — Francesco Patrizzi — Thomaso Campanella — Giordano Bruno — Pierre Gassendi // Kapitola XVII. Filosofie přírody II...343 // Agrippa von Nettesheim — Paracelsus — Dva Van Helmontové— Sebastian Franck a Valentin Weigel—Jakob Böhme — Obecné poznámky // Kapitola XVIII. Vědecké hnutí renesance...355 // Obecné poznámky o vlivu vědy na filosofii — Renesanční věda; empirické základy vědy, řízený experiment, hypotéza a astronomie, matematika, mechanistický pohled na svět — Vliv renesanční vědy na filosofii // Kapitola XIX. Francis Bacon...374 // Anglická filosofie renesance — Baconův život a dílo — Klasifikace věd — Indukce a „idoly“ // Kapitola XX. Politická filosofie...397 // Obecné poznámky - Niccolo Machiavelli - Sv. Tomáš More - Richard Hooker — Jean Bodin — Johannes Althusius — Hugo Grotius // Část III. Scholastika v období renesance // Kapitola XXI. Obecný přehled...433 // Oživení scholastiky —
Dominikánští spisovatelé pred Tridentským koncilem; Cajetanus — Pozdější dominikánští spisovatelé a jezuitští autori — Spory mezi dominikány a jezuity kvůli milosti a svobodné vůli — „Filosofické řady“namísto komentářů kAristotelovi — Politická a právní teorie // Kapitola XXII. Francisco Suárez 1...456 // 598 // Obsah // Život a dílo — Struktura a delení Disputationes metaphysicae — Metafyzika jako veda o bytí — Pojem bytí—Atributy bytí — Individualizace —Analogie — Boží existence — Boží přirozenost — Esence a existence — Substance a akcident — Mody — Kvantita — Vztahy — Entia rationis — Obecné poznámky — Etienne Gilson o Suárezovi // Kapitola XXIII. Francisco Suárez II...491 // Filosofie práva a teologie — Definice zákona — Zákon [lex] a právo [ius] — Nutnost zákona — Vecný zákon — Přirozený zákon — Zásady přirozeného zákona — Neznalost přirozeného zákona — Neměnnost přirozeného zákona — Zákon národu — Politická společnost, suverenita a vláda — Teorie smlouvy ? Suáreze — Odstranění tyranů — Trestní zákony — Zánik lidských zákonů — Zvyk — Církev a stát — Válka // Kapitola XXIV. Stručné shrnutí prvních tří dílů...527 // Řecká filosofie; předsókratovské kosmologie a objevování přírody, Platónova teorie o formách a idea Boha, Aristotelés a výklad změny a pohybu, novoplatónismus a křesťanství— Význam
objevení Aristotela pro středověk — Filosofie a teologie — Vznik vědy // Dodatek I. Zdvořilostní tituly udělené // filosofům, o kterých pojednává tento díl...550 // Dodatek II. Stručná bibliografie...551 // Rejstřík...586 // 599
(OCoLC)1028190307
cnb002962201

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC