Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:44x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2018
276 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-271-0470-3 (brožováno)
ISBN 978-80-247-5255-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5265-5 (online ; epub)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na stranách 253-267 , bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001462759
Obsah // Předmluva autora 11 // Úvod 12 // 1. Duševní zdraví a zdravý životní styl 14 // 1.1 Teorie zdraví 15 // 1.2 Determinanty zdraví 17 // 1.3 Zdraví a zdravý životní styl 18 // 1.3.1 Složky zdravého životního stylu 19 // 1.3.2 Rizikové faktory a salutory ovlivňující zdravý životní styl 20 // 2. Stres a jeho vliv na duševní zdraví učitelů 22 // 2.1 Stres a mechanismy jeho zvládání 22 // 2.2 Základní dělení stresom 23 // 2.3 Dimenze stresu 24 // 2.3.1 Emocionální dimenze 25 // 2.3.2 Intelektuální dimenze 27 // 2.3.3 Sociální dimenze 27 // 2.3.4 Environmentální dimenze 28 // 2.3.5 Spirituální dimenze 28 // 2.4 Stadia stresu 28 // 2.5 Strategie a stupně adaptace organismu na stres 30 // 2.5.1 Všeobecný adaptační syndrom 30 // 2.5.2 Coping - vyšší stupeň adaptace na stres 31 // 2.5.3 Obranné mechanismy 33 // 2.6 Příčiny stresu u pedagogických pracovníků 34 // 2.6.1 Individuální psychické příčiny 34 // 2.6.2 Individuální fyzické příčiny 35 // 2.6.3 Institucionální příčiny 35 // 2.6.4 Společenské příčiny 37 // 3. Syndrom vyhoření a jeho vliv na duševní zdraví učitelů 38 // 3.1 Druhy syndromu vyhoření 39 // 3.2 Příčiny vzniku syndromu vyhoření 39 // 3.3 Projevy syndromu vyhoření 40 // 3.3.1 Příznaky v psychické rovině 40 // 3.3.2 Příznaky v tělesné rovině 41 // 3.3.3 Příznaky v sociální rovině 41 // 3.4 Fáze projevů syndromu vyhoření 43 // 3.5 Syndrom vyhoření
u pedagogů 45 // 3.5.1 Zdroje stresu a příčiny vzniku syndromu vyhoření u učitelů 45 // 3.5.2 Syndrom vyhoření u speciálních pedagogů 47 // 3.5.3 Analýza průzkumu míry syndromu vyhoření a aktivit užívaných // učiteli ? redukci stresu jako prevence syndromu vyhoření 48 // 3.5.4 Faktory ovlivňující vznik a průběh syndromu vyhoření // u učitelů 52 // 3.6 Prevence syndromu vyhoření jako součást duševní hygieny učitelů 57 // 3.6.1 Interní prevence 58 // 3.6.2 Externí prevence 59 // 3.7 Diagnostika a autodiagnostika syndromu vyhoření 61 // 3.7.1 Mašiach Burnout Inventory 62 // 3.7.2 Burnout Measure 62 // 3.7.3 Copenhagen Burnout Inventory 63 // 3.7.4 Heidelberger Burnout Test 63 // 3.7.5 Shirom-Melamed Burnout Measure 64 // 3.7.6 Inventář projevů syndromu vyhoření 64 // 3.7.7 Orientační dotazník 65 // 3.7.8 Doplňkové diagnostické metody 65 // 4. Duševní hygiena 66 // 4.1 Wellness programy pro učitele jako součást duševní hygieny 68 // 4.1.1 Teoretické možnosti wellness programu pro učitele se zaměřením // na pohybové aktivity, spánkovou hygienu a zdravou výživu 70 // 4.2 Techniky duševní hygieny 74 // 4.3 Techniky založené na principu „flow“ 74 // 4.3.1 Sportovní a pohybové aktivity jako součást duševní hygieny 77 // 4.3.2 Tvorba (výtvarná, hudební, fotografická, tvůrčí psaní) 83 // 4.3.3 Cestování 87 // 4.3.4 Netradiční aktivity 87 // 4.3.5 Humor 88 // 5. Techniky osobnostního rozvoje
jako součást prevence duševního zdraví // a prevence vzniku syndromu vyhoření 89 // 5.1 Cesta ke změně 91 // 5.1.1 Náročná cesta ? navození duševního klidu 92 // 5.2 Vytváření osobní filozofie 95 // 5.2.1 Já sám jsem zdrojem pozitivních myšlenek 96 // 5.2.2 Bilancování 96 // 5.2.3 Odstup od problému 97 // 5.2.4 Metoda koncentrace na „kredenc“ 98 // 5.3 Změna myšlenkových a pocitových vzorců 98 // 5.3.1 Přerušení negativních pocitů 99 // 5.3.2 Protipodmiňování 99 // 5.3.3 Ovládání podnětů 99 // 5.3.4 Změna destruktivních myšlenek na konstruktivní myšlenky 100 // 5.3.5 Stop technika 100 // 5.3.6 Sebeposilování 101 // 5.3.7 Je mi úzko 101 // 5.3.8 Pozitivní scénář života 101 // 5.3.9 Přerámování 103 // 5.3.10 Slunce za mraky 103 // 5.3.11 Vizualizace příjemného podnětu 103 // 5.3.12 Vzpomínkové album 104 // 5.3.13 Vrcholy a údolí mého života 105 // 5.3.14 Moje úspěchy 105 // 5.3.15 Sdílení radosti 105 // 5.3.16 Neurolingvistické programování 106 // 5.4 Sebepoznávání 107 // 5.4.1 Kdo vlastně jsem? 107 // 5.4.2 Sebemonitorování 107 // 5.4.3 Podnětová kontrola 108 // 5.4.4 Světlo a stín 109 // 5.4.5 Stresovaná myš 109 // 5.4.6 Technika panáčci na stromě 110 // 5.4.7 Chyby, které se opakují 111 // 5.4.8 Já jako původce svého stresu 111 // 5.4.9 Já jako moje jméno 112 // 5.4.10 Nácvik sebepřijetí 112 // 5.5 Techniky rozvoje resilience (odolnosti) 112 // 5.5.1 Dobrodružná cesta 114
// 5.5.2 Strach z nepohodlí 115 // 5.5.3 Lodka 115 // 5.5.4 Zvyšování frustrační tolerance - akceptace násilí 116 // 5.6 Techniky rozvoje self-efficacy (techniky rozvoje sebedůvěry, // sebeúčinnosti) 117 // 5.6.1 Podpora reálného sebehodnocení jako součást hodnocení // sebeúčinnosti 118 // 5.6.2 Profil osobnosti 118 // 5.7 Techniky rozvoje seberegulace a sebeorganizace 119 // 5.7.1 Seznam mých přání 119 // 5.7.2 Time management 119 // 5.7.3 Každý den jedna malá radost 120 // 5.8 Techniky rozvoje kreativity 121 // 5.8.1 Tvořivé využití věcí 121 // 5.8.2 Brainstorming 121 // 5.8.3 Problém je jen v mé hlavě 121 // 5.9 Mentálně hygienické rituály 122 // 5.9.1 Budování šestistěnu 122 // 5.9.2 Nejdůležitější šestka 123 // 5.9.3 Moje nezapomenutelné zážitky 124 // 5.10 Psychoterapeutické a intervenčné edukační techniky/programy // (techniky/programy realizované ve spolupráci s odborníkem) 125 // 5.10.1 Psychoterapeutické techniky 125 // 5.10.2 Intervenčné edukační techniky 130 // 5.11 Relaxace jako součást duševní hygieny 133 // 5.11.1 Autogenní trénink 135 // 5.11.2 Progresivní svalová relaxace podle Jacobsona 135 // 5.11.3 Machačova relaxačně-aktivační metoda (RAM - relaxačně // aktivační metoda) 136 // 5.11.4 Bodová relaxace 138 // 5.11.5 Tíhová relaxace 138 // 5.11.6 Kaja - Krija 139 // 5.11.7 Relaxace hlavy a šíje 140 // 5.11.8 Relaxace před spaním 140 // 5.11.9 Jógová relaxace 140 // 5.11.10 Feldenkraisova
metoda 141 // 5.11.11 Blesková relaxace 142 // 5.11.12 Povelová relaxace 142 // 5.11.13 Koncentrační a meditační techniky 143 // 5.11.14 Relaxace na bázi dechových cvičení 143 // 5.11.15 Relaxační techniky na zvládání hněvu 145 // 5.11.16 Závěrečné doporučení ? relaxačním technikám 146 // 5.12 Podpůrné a doplňkové techniky ? podpoře duševního zdraví a relaxaci 147 // 5.12.1 Aromaterapie 147 // 5.12.2 Relaxační omalovánky 147 // 5.12.3 Mandaly 148 // 5.12.4 Antistresový kalendář 148 // 5.12.5 Psychowalkman 149 // 5.12.6 EEG biofeedback 149 // 5.12.7 Masáže a automasáže 150 // 5.13 Méně standardní techniky osobnostního rozvoje s podporou // odborníka 152 // 5.13.1 Alexandrova technika 152 // 5.13.2 Sofrologická technika - tělesná relaxace 153 // 5.13.3 Metoda EMDR 153 // 5.13.4 Sugesce a hypnóza 154 // 5.13.5 Holotropní dýchání 154 // 5.13.6 Technika kvantového doteku matrixu (TKDM) 155 // 5.13.7 Bachovy esence 155 // Rozvíjení profesních kompetencí jako prostředku podpory duševního // zdraví a prevence syndromu vyhoření 157 // 6.1 Celoživotní vzdělávání a sebevzdělávání 158 // 6.2 Sebezkušenostní učení jako forma rozvoje profesních kompetencí 159 // 6.2.1 Analýza zkušeností pedagogických pracovníků s formami // sebezkušenostního vzdělávání 162 // 6.3 Konkrétní techniky profesního rozvoje jako nástroje prevence vzniku // syndromu vyhoření a duševního zdraví 166
// 6.3.1 Balintovské skupiny v práci pedagoga 167 // 6.3.2 Kazuistické semináře 169 // 6.3.3 Videotrénink interakcí 170 // 6.3.4 Counselling 172 // 6.3.5 Mentoring 172 // 6.3.6 Pomoc školního psychologa 173 // 6.3.7 Focusing 174 // 6.4 Koučink 174 // 6.4.1 Vybrané techniky/modely ke koučinku/ // /autokoučinku 178 // 6.4.2 Záznamové listy pro koučování 189 // 6.5 Metody rozvoje profesního hodnocení/sebehodnocení jako součást // profesních kompetencí 189 // 6.5.1 Supervize 189 // 6.5.2 Hospitace 191 // 6.5.3 Autodiagnostika jako východisko rozvíjení zdravé reflexe // a sebereflexe 191 // 6.5.4 Sebereflexivní deník 195 // 6.5.5 Sebereflexivní inventář 196 // 6.5.6 Sebereflexivní rozhovor 197 // 6.5.7 Báseň mého života 197 // 6.5.8 Profesní portfolio 198 // 6.5.9 Audio- a videozáznamy 200 // 6.5.10 Růže a bodlák 200 // 6.5.11 Autosociogramy 201 // 6.6 Metody rozvíjení specifických komunikačních dovedností 202 // 6.6.1 Trénink základního formátu komunikace 202 // 6.6.2 Škála souhlas-nesouhlas 203 // 6.6.3 Metoda aktivního naslouchání a skupinová hra 204 // 6.6.4 Asertivní chování 205 // 6.6.5 Brainstorming 206 // 6.6.6 Teambuilding 206 // 6.6.7 Sociálně-psychologický výcvik 207 // 6.6.8 Sociální experiment 208 // 6.6.9 Techniky rozvíjející zdravou reflexi a sebereflexi jako součást // zdravé komunikace 209 // Závěr 216 // Shrnutí 217 // Summary 218 // Přílohy 219 // Příloha 1: Tabulka
stresových životních událostí 220 // Příloha 2: Zkrácená verze dotazníku R. H. Rosenmana a M. Friedmana 222 // Příloha 3: Mašiach Burnout Inventory 223 // Příloha 4: Burnout Measure 224 // Příloha 5: Test Copenhagen Burnout Inventory 225 // Příloha 6: Inventář syndromu vyhoření 226 // Příloha 7: Orientační dotazník 228 // Příloha 8: Profil osobnosti 229 // Příloha 9: Záznamový arch sebemonitorování konkrétního jevu 230 // Příloha 10: Pracovní list „profil osobnosti“ 231 // Příloha 11: Doporučované balanční cvičení 232 // Příloha 12: Popis nácviku autogenního tréninku - výchozí stav při nácviku // autogenního tréninku 236 // Příloha 13: Progresivní svalová relaxace 241 // Příloha 14: Záznamové listy ? autokoučinku 244 // Příloha 15: Kruhový rozhovor 251 // Příloha 16: Park kultury sociálních vztahů 252 // Literatura 253 // Rejstřík jmenný 268 // Rejstřík věcný 270
(OCoLC)1031056599
cnb002978432

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC