Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
Jubilejní sborník
Martin : Matica slovenská, [2015]
156 stran : faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-8128-141-9 (vázáno)
Příspěvky z konference "Historické práce Franka V. Sasinka a ich vnímanie v súčasnej slovenskej historiografii", která se konala v Bratislavě 22. listopadu 2014 k 100. výročí úmrtí V. Sasinky
Obsahuje personální bibliografii na stranách 147-155 a bibliografické odkazy
001462799
Obsah // Úvodom...9 // Richard Marsina - F.V. Sasinek: Dejepis Slovákov. // Ružomberok, 1896,1907. a F. Sasinek: Slováci v Uhorsku. // Turčiansky Sv. Martin, 1902. 40 s. - 2. opr. vyd. 1905 ... 11 // Anton H ruko - F.V. Sasinek: Dejiny drievnych národov na území terajšieho Uhorska. Skalica, 1867. // Oprav. vyd. Turčiansky Sv. Martin, 1878... 41 // Anton Hrnko - ukážka...49 // Ján Lukačka - F.V. Sasinek: Dejiny kráľovstva Uhorského. // Diel 1. Banská Bystrica, 1869. 354 s.; diel 2. // Turčiansky Sv. Martin, 1871...79 // Ján Lukačka - ukážka...85 // Peter Multk - F. V. Sasinek: Dejepis všeobecný // a zvláštny Uhorska, svetský a náboženský... Viedeň, 1871...93 // Peter Mulík - ukážka...110 // Ivan Mrva - F.V. Sasinek: Stručný dejepis Uhorska 1. - III. // Pre slovenský ľud napísal Franko V. Sasinek. // Turčiansky Sv. Martin, 1912 - 1913...125 // Ivan Mrva - ukážka...134 // Pavol Parenička - Cesta F.V. Sasinka do Ríma // a jej význam pre Slovanov ...141 // Rastislav Molda-René Škatidík - Výberová // bibliografia F.V. Sasinka...147 // ~ 7 ~

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC