Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
AKVIZICE
Casablanca, FF UK, 2009.


ISBN 978-80-903756-6-6
Duplicitní ISBN
001462872
Obsah // Daniela Tinková - Jaroslav Lorman Předmluva Daniela Tinková // Mezi psem a vlkem. Osvícenské příšeří v české historiografii // I. OSVÍCENSKÝ STÁT A SOCIÁLNÍ DISCIPLINACE // Jiří Hrbek // Mezi Bohem a přirozeným právem (Příspěvek к legitimizaci osvícenského panovníka v politické teorii 18. století) // Pavel Himl // Agentury osvícenského blaha. „Francouzské“ souvislosti reforem policie v habsburské monarchii v druhé polovině 18. století Jan Randák - Jan Socha // „... važ si času, chyť se práce, zahálky se střež co zrádce". // Lidové prostředí jako objekt osvícenské disciplinace // II. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE // Zdeňka Stoklásková // Osvícenství a vznik veřejného zdravotnictví Martina Halířová // Osvícenský stát a péče o nalezence Vladan Hanulík // Návštěvnost lázní v českých zemích mezi lety 1750-1850 // III. VZDĚLÁNÍ, VZDĚLANOST A VZDÉLANECKÁ SOCIABILITA // Miroslav Novotný // Děti státu. Školství v českých zemích mezi reformou a tradicí Eduard Maur // Myšlenkový svět českých osvícenských historiků Dušan Uhlíř // Myšlenkové dědictví zednářů v moravské a slezské vědě na počátku 19. století. // 9 // 14 // 32 // 55 // 78 // 88 // 106 // 118 // 148 // 164 // 174 // Markéta Křížová // Od pohanství к barbarství: Sekularizace „zámořského divocha“ v osvícenském diskursu // IV. JAZYKOVÁ KOMUNIKACE // Claire Mádlová // Představy o
jazycích a jejich užívání (příklad jednoho osvícenského aristokrata) // Milan Hlavačka // „Odkud se bere všechna ta nenávist?“ Byrokratizovaná komunikace v osvícenské době a její rozporné vyznění Milena Lenderová // Sociální a kulturní funkce francouzštiny ve společnosti českých zemí v období „mezi časy“ // V. VÍRA, ZBOŽNOST, CÍRKEV // Jaroslav Lorman // Rozum osvícený vírou - Poznámky к problematickému vztahu rozumu a zjevení na příkladech textů Augustina Zippeho a dalších soudobých morálních teologů Ondřej Bastl // Josef П - osvícený katolík nebo nepřítel církve? // Martin Gáži // Osvícenský praktik, nebo prelát tmář? Zlatokorunský opat Bohumír Bylanský v intelektuálním panoramatu druhé poloviny 18. století Rudolf Svoboda // Týpologie biskupů doby josefinismu pod žezlem habsbursko-lotrinské dynastie Zuzana Čevelová // Katolicismus kolem roku 1800 - římskokatolický kněz jako příslušník jedné sociální vrstvy, podoby pastorace a její dopad // VI. KULTURNÍ A LITERÁRNÍ ŽIVOT // Alena Jakubcová // Václav Thám, Heinrich Ferdinand Möller a pražská korunovace knížete Vladislava II. // К problematice korunovačních her v repertoáru Vlastenského divadla (1791-1792) // Marc Niubo // Italská opera v Thunovském divadle a její osvícenské motivy // 185 // 208 // 222 // 236 // 252 // 271 // 278 // 301 // 314 // 326 // 341 // Marie Ry a nt o vá // Osvícenská a preromantická
mentalita ve světle památníků druhé poloviny 18. a počátku 19. století Denisa Nečasová // „Obrana práv žen“ - recepce díla Mary Wollstonecraftové v českých zemích Václav Petrbok // „Geben Sie uns eine Geschichte der böhmischen Sprache, ihren Fortgang und Kultur, und... vergessen Sie nicht zu klassifiziren.“ Několik tezí к počátkům literární historiografie v českých zemích Michael Wögerbauer // Romány „o ničem“. Pražská spisovatelka Maria Anna Sagarová (1729-1805) a její ženská poetika románu (1771,1774)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC