Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
352 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-5705-6 (vázáno)
ISBN 978-80-271-9639-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001462902
Obsah // Předmluva...19 // Úvod...21 // 1 Helena Kočová // Vymezení, dimenze a měření kvality života...25 // 1.1 Vymezení kvality života...25 // 1.2 Měření kvality života...27 // 1.2.1 Dokumenty o právech dítěte // a zdravotně postižených...28 // 1.2.2 Úmluva na ochranu lidských práv // a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny...29 // 1.2.3 Úmluva OSN o právech osob // se zdravotním postižením...29 // 1.2.4 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací (tzv. antidiskriminační zákon) ... 30 // 1.3 Dítě s tělesným postižením...31 // 1.3.1 Vymezení tělesného postižení...31 // 1.3.2 Vliv postižení na vývoj // a formování osobnosti jedince...32 // 1.3.3 Psychologická hlediska v péči o děti // se zdravotním postižením...33 // 1.3.4 Techniky aktivního řešení...33 // 1.3.5 Únikové techniky...35 // 1.3.6 Zdraví sourozenci - jejich vliv a postavení // v rodině s postiženým dítětem...36 // Literatura ...37 // 2 Helena Kočová, Lenka Mrázová // Nervosvalové onemocnění spinální svalová atrofie ...40 // 2.1 Stupně postižení spinální svalovou atrofií (I.-IV. typ) ... 44 // 2.1.1 Spinální svalová atrofie I. typu - // akutní infantilní forma // (Werdnigův-Hoífmannův syndrom)...44 // 9 // 2.1.2 Spinální svalová atrofie II. typu -přechodná pozdně infantilní forma (chronický // typ Werdnigova-Hoífmannova syndromu)
... 45 // 2.1.3 Spinální svalová atrofie III. typu - // juvenilní či časně adultní forma (Kugelbergův-Welanderové syndrom)...45 // 2.1.4 Spinální svalová atrofie IV. typu -vlastní adultní forma // (Aranův-Duchenneův syndrom) ...46 // Literatura ...47 // 3 Renata Gaillyová // Genetické aspekty onemocnění...49 // 3.1 Lékařská genetika...49 // 3.2 Chromozomy, DNA, geny...49 // 3.3 Autosomálně recesivní dědičnost...50 // 3.4 Spinální svalová atrofie...54 // 3.5 Jiné spinální svalové atrofie ...55 // 3.6 Genetické vyšetření pacienta ...55 // 3.6.1 Genetická konzultace...56 // 3.6.2 Analýza DNA...56 // 3.6.3 Genetické vyšetření rodičů pacienta...58 // 3.6.4 Genetické vyšetření dalších příbuzných...58 // 3.6.5 Genetické vyšetření nepříbuzných partnerů ... 59 // 3.7 Prenatální diagnostika...59 // 3.8 Preimplantační genetická diagnostika...61 // 3.9 Terapie, prognóza...62 // 3.10 Závěrem, vzácná onemocnění...63 // Literatura ...65 // 4 Lenka Mrázová, Dominika Sabatová, Hana Ošlejšková // Léčba pacientů se spinální svalovou atrofií...66 // 4.1 Léková terapie...66 // 4.2 Genová terapie...68 // Literatura ...69 // 5 Jana Haberlová // Multioborová péče ve specializovaných centrech - // aktuální situace v České republice...71 // Literatura ...73 // 10 // 6 Kateřina Neumannová // Plieni funkce a možnosti respirační fyzioterapie u nemocných se spinální svalovou atrofií...74 // 6.1 Techniky
respirační fyzioterapie ...76 // 6.2 Spolupracující děti a dospělí...77 // 6.3 Instrumentální techniky...79 // 6.4 Inhalační léčba...82 // 6.5 Kateřina Neumannová, Jakub Šesták // Neinvazivní ventilační podpora...82 // 6.6 CoughAssist...85 // 6.7 Měkké a mobilizační techniky...87 // 6.8 Jakub Šesták // Invazivní ventilační podpora ...89 // 6.8.1 Program DUPV...90 // Literatura ...94 // 7 Petra Nosková // Fyzikální terapie a léčebné rehabilitace u spinální svalové atrofie ... 97 // 7.1 Dynamická neuromuskulární stabilizace ...99 // 7.1.1 Principy konceptu ...99 // 7.1.2 Využití konceptu u spinální svalové atrofie . . . .100 // 7.2 Koncept Bobathových // (Neurodevelopmental Treatment)...101 // 7.2.1 Základní principy terapie...101 // 7.3 Vojtova metoda (reflexní lokomoce)...102 // 7.3.1 Principy reflexní lokomoce...103 // 7.3.2 Kontraindikace Vojtovy metody...104 // 7.3.3 Vojtova metoda u pacientů // se spinální svalovou atrofií...105 // 7.4 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace...106 // 7.4.1 Principy metody...106 // 7.4.2 Využití metody u spinální svalové atrofie...108 // 7.5 Metodika senzomotorické stimulace // podle Jandy a Vávrové ...108 // 7.5.1 Podstata metodiky...109 // 7.5.2 Zásady cvičení...110 // 7.5.3 Využití metodiky u pacientů // se spinální svalovou atrofií...111 // 7.6 Hydrokinezioterapie...111 // 11 // 7.6.1 Benefity hydrokinezioterapie...112 // 7.6.2 Protektivní opatření...114
7.6.3 Plavání pacientů s tělesným postižením...114 // 7.6.4 Studie účinku hydrokinezioterapie // u spinální svalové atrofie IL a III. typu...115 // 7.6.5 Výuka plavání pacientů // s tělesným postižením v České republice...116 // 7.6.6 Kontraindikace hydrokinezioterapie...116 // 7.7 Hipoterapie...117 // 7.7.1 Účinky hipoterapie...117 // 7.7.2 Hipoterapie u pacientů // se spinální svalovou atrofií...119 // 7.7.3 Kontraindikace ...119 // 7.8 Závěr...120 // Literatura ...120 // 8 Marcela Kryski // Ergoterapie u dětí se spinální svalovou atrofií...123 // 8.1 Rozvoj motoriky horních končetin...123 // 8.2 Rozvoj sebeobslužných dovedností...126 // Literatura ...129 // 9 Helena Kočová // Vhodné kompenzační pomůcky při onemocnění // spinální svalovou atrofií ...130 // 9.1 Kompenzační pomůcka Stander - // vertikalizační zařízení...131 // 9.2 Kvalitní sed, polohování...135 // 9.2.1 Odlehčené mechanické vozíky...137 // 9.2.2 Elektrické vozíky...138 // 9.3 Jak vybrat vhodnou kompenzační pomůcku?...139 // 9.4 Možnosti financování kompenzačních pomůcek...140 // Literatura ...140 // 10 PetrKrawczyk // Ortopedická péče o pacienty se spinální svalovou atrofií ...142 // 10.1 Úvod ...142 // 10.2 Vyšetření pacienta...142 // 10.3 Strategie ortopedické léčby u pacientů // se spinální svalovou atrofií...144 // 12 // 10.4 Strategie ortopedické léčby u pacientů chodících...145 // 10.5 Strategie ortopedické
léčby u pacientů sedících...146 // 10.6 Strategie ortopedické léčby u pacientů nesedících...146 // 10.7 Ortopedicko-protetická péče...147 // 10.7.1 Zásady při aplikaci ortéz...148 // 10.7.2 Rozdělení ortéz ...148 // 10.7.3 Funkční indikace ortéz...150 // 10.7.4 Kontraindikace ortéz...151 // 10.8 Ortézy horní končetiny...151 // 10.8.1 Popis funkce ortézy horní končetiny...152 // 10.8.2 Základní přehled ortéz horní končetiny...152 // 10.9 Ortézy dolní končetiny...155 // 10.9.1 Základní přehled ortéz dolní končetiny...155 // 10.10 Trupové ortézy...160 // 10.10.1 Základní přehled trupových ortéz...161 // 10.11 Ortotická péče u pacientů // s neuromuskulárním postižením...162 // 10.12 Závěr...165 // Literatura ...165 // 11 Martin Řepko // Progresivní neuromuskulární deformity páteře // a jejich operační řešení...169 // 11.1 Úvod ...169 // 11.2 Klinický obraz paralytických deformit páteře...170 // 11.2.1 Deformity páteře...170 // 11.2.2 Deformity pánve...170 // 11.2.3 Deformace hrudní a břišní dutiny...171 // 11.3 Vyšetření pacienta...171 // 11.4 Operační léčba...173 // 11.4.1 Historie operační léčby...174 // 11.4.2 Moderní operační postupy...175 // 11.4.3 Komplikace...177 // 11.4.4 Diskuze ? operační léčbě...178 // 11.5 Závěr...178 // 11.6 Výhody operační léčby...179 // 11.7 Doporučení pro klinickou praxi...179 // Literatura ...180 // 13 // 12 Pavel Kohout // Výživa u pacientů
se spinální svalovou atrofií...183 // 12.1 Úvod ...183 // 12.2 Základy správne výživy, vysvětlení pojmů...183 // 12.3 Diagnostika stavu výživy u dětí // se spinální svalovou atrofií...187 // 12.4 Výživa u dětí se spinální svalovou atrofií - // problémy, možnosti...189 // 12.4.1 Dietní opatření...189 // 12.4.2 Sipping...190 // 12.4.3 Sondová enterální výživa...190 // 12.5 Rizika nesprávné výživy u dětí // se spinální svalovou atrofií a jejich řešení ...193 // 12.5.1 Polykací akt ...193 // 12.5.2 Aspirace a další dyspeptické obtíže...193 // 12.5.3 Malnutrice...194 // 12.5.4 Nadváha a obezita...194 // 12.6 Závěr...195 // Literatura ...195 // 13 Helena Kočová // Etické aspekty sociálni práce s rodinou // s postižením spinální svalovou atrofií ...197 // 13.1 Etika a alternativní medicína ...200 // 13.2 Etika a preimplantační a prenatální diagnostika // u spinální svalové atrofie...201 // Literatura ...202 // 14 Helena Kočová, Blanka Bartošová // Zdravotní postižení spinální svalovou atrofií // v souvislostech inkluzivního vzdělávání...204 // 14.1 Impairment, disability, handicap - // restringovaná participace...204 // 14.2 Integrace/inkluze...205 // 14.3 Inkluzivní vzdělávání ...206 // 14.4 Výchova a vzdělávání dětí // s postižením spinální svalovou atrofií ...207 // 14.4.1 Specifika posuzování speciálně vzdělávacích // potřeb u spinální svalové atrofie...207 // 14.4.2
Hybnost...208 // 14 // 14.4.3 Dýchání...210 // 14.4.4 Sociálně emoční aspekty...210 // 14.5 Pojem asistent pedagoga...215 // 14.5.1 Postavení asistenta pedagoga...215 // 14.5.2 Funkce asistenta pedagoga...218 // 14.5.3 Náplň práce asistenta pedagoga...218 // 14.6 Podpůrná opatření ...220 // 14.7 Alternativní a augmentivní komunikace...222 // 14.7.1 Komunikace - spojení s reálným světem...223 // 14.7.2 Komunikační programy...223 // 14.7.3 Ovládání počítače a komunikace pohledem . . . .224 // 14.7.4 Spínače a rozhraní...224 // 14.7.5 Alternativy myši...225 // 14.7.6 MouthMouse®...226 // 14.8 Výchovné postoje rodičů a jejich aktivní přístup // ? integraci/inkluzi...227 // Literatura ...228 // 15 Helena Kočová // Sociální práce s rodinou se spinální svalovou atrofií...231 // 15.1 Přístup orientovaný na klienta...231 // 15.2 Sociálně ekologický model...232 // 15.3 Projekt Podpora rodin s onemocněním spinální // svalovou atrofií v ČR...233 // 15.4 Poskytované sociální služby podle zákona // o sociálních službách č. 108/2006 Sb...236 // 15.4.1 Základní a odborné sociální poradenství...236 // 15.4.2 Raná péče (Early Intervention)...236 // Literatura ...242 // 16 Helena Kočová, Marie Svatošová // Paliativní péče a doprovázení u pacientů // se spinální svalovou atrofií...244 // 16.1 Když zemře dítě...247 // 16.2 Když zemře sourozenec...248 // 16.3 Helena Kočová, Jakub Šesták // Etické
aspekty závažného rozhodnutí života // s tracheostomií a paliativní péče...249 // Literatura ...255 // 15 // 17 Helena Kočová, Olga Dvořáčková // Vnímání kvality života se spinální svalovou atrofií...258 // 17.1 Metodika kvantitativního šetření...258 // 17.1.1 PedsQL 3.0 - dotazník o kvalitě života dětí . . . .258 // 17.1.2 Identifikační údaje výzkumného souboru...260 // 17.2 Výsledky dotazníkového šetření...261 // 17.3 Případové studie...268 // 17.3.1 Kazuistika: Šimon se SMA I. typu...269 // 17.3.2 Kazuistika: Anička se SMA II. typu...280 // 17.3.3 Kazuistika: Jirka se SMA III. typu...287 // 17.4 Diskuze...291 // 17.4.1 Kvantitativní část výzkumu...292 // 17.4.2 Kvalitativní část výzkumu...299 // Literatura ...,304 // 18 Václav Farář, Helena Kočová // Životní příběhy dospělých // se spinální svalovou atrofií různého typu...314 // 18.1 Lubomír, 32 let, diagnóza SMA III. typu...314 // 18.2 Petra, 40 let, diagnóza SMA III. typu...316 // 18.3 Michal, 38 let, diagnóza SMA II. typu...319 // 18.4 Závěr...325 // 19 Helena Kočová, Jan Michalik // Kvalita života osob pečujících o člena rodiny // se vzácným onemocněním...327 // 19.1 Charakteristika pečující rodiny...327 // 19.1.1 Faktor péče...328 // 19.2 Vybrané faktory utvářející kvalitu života osob // pečujících o dítě se spinální svalovou atrofií...329 // 19.3 Charakteristika zkoumaného vzorku...331 // 19.4 Obecné socio-psychické
rozpoložení respondentů - // změny v souvislosti s péčí ...332 // 19.5 Výskyt negativních psychických stavů // u pečujících osob ...333 // 19.6 Názory respondentů v oblasti vnějších vztahů...334 // 19.7 Manželská/partnerská situace...336 // 19.8 Potřeba podpory...336 // Literatura ...337 // 16 // 338 // 20 Závěr . . . // Seznam zkratek...339 // Medailonky autorů...342 // Rejstřík...347 // Souhrn...351 // Summary...352 // 17
(OCoLC)982106488
cnb002879374

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC