Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada Publishing, 2012
184 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-3711-9 (brožováno)
ISBN 978-80-247-8056-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8057-3 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 174-181 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001462903
OBSAH // VN // PŘEDMLUVA {Mojmír Svoboda)... 11 // SLOVO ÚVODEM... 15 // I. // TANEC V PRŮBĚHU DĚJIN LIDSTVA // 1. TANEC V PRAVĚKU... 19 // 1.1 Období lovu, rybolovu a sběru (paleolit, starší doba kamenná, // 40 000 - 10 000 př. n. 1.)... 21 // 1.2 Lov a sběr spojený s pastevectvím (mezolit, střední doba kamenná, // 10 000 - 7 000 př. n. 1.)... 22 // 1.3 Zemědělství (neolit, mladší doba kamenná, od 8 000 př. n. 1.). 26 // 1.3.1 Tance vztahující se k polním pracím... 27 // 1.3.2 Tance spojené s počasím... 28 // 1.3.3 Tance provázející významné události lidského života.. 29 // 2. TANEC VE STAROVĚKU...34 // 2.1 Egypt (3000-332 př. n. 1.)... 35 // 2.1.1 Tance náboženské... 35 // 2.1.2 Pohřební tance... 36 // 2.1.3 Tance ve zbrani... 36 // 2.1.4 Tance pro zábavu... 36 // 2.1.5 Gesta... 37 // 2.2 Mezopotámie (3000-331 př. n. 1.)... 37 // 2.3 Palestina (1300 př. n. 1. - 135 n. 1.)... 38 // 2.4 Kréta (2500-1200 př.n.l.)... 40 // 2.5 Řecko (750 -2./1. stol. př. n. 1.)... 42 // 2.5.1 Tance válečné... 44 // 2.5.2 Náboženské tance... 45 // 2.5.3 Soukromé tance, rituály a zábavy... 47 // 2.5.4 Tanec jako součást divadla... 48 // 6 / Terapie tancem // 2.6 Římská říše (753 př. n. I. — 476 n. 1.)... 48 // 2.6.1 Tanec ve starověké době královské... 49 // 2.6.2 Tanec v době republiky (5.-1. stol. př. n. I.)... 50 // 2.6.3 Tanec v době císařství (1. 4. stol. n. I.)... 51 // 2.7 Byzantská říše (395-1453 n.
1.)... 52 // 2.8 Indie (2500 př. n. 1. — 700 n. 1.)... 53 // 3. TANEC VE STŘEDOVĚKU... 55 // 3.1 Selský tanec... 56 // 3.2 Dvorský tanec... 57 // 3.3 Tanec ve 14. století (doba morových epidemií)... 58 // 3.3.1 Tanec sv. Víta... 58 // 3.3.2 Tanec smrti... 59 // 3 3.3 Tarantismus... 59 // 3.4 Tanec v 15. a 16. století (vlašský tanec)... 60 // 3.5 Tanec v 17. a 18. století... 61 // 3.6 České lidové tance... 62 // 4. TANEC V NOVOVĚKU...65 // 4.1 Klasický tanec... 65 // 4.2 Moderní výrazový tanec... 67 // 4.3 Postmoderní taneční formy... 68 // 4.4 Socializační a osvobozující role tance... 69 // II. // TANEČNÍ TERAPIE // 5. VZNIK A VÝVOJ...77 // 6. VYMEZENÍ TANEČNĚ-POHYBOVÉ TERAPIE...80 // 6.1 Specifika taneční a pohybové terapie... 83 // 7. VYBRANÉ FORMY A TECHNIKY TANEČNÍ TERAPIE // AJEJICH TEORETICKÉ ZÁZEMÍ...85 // 7.1 Bazálni tanec Marian Chaceové... 85 // 7.2 Autentický pohyb Mary’Starks Whitehouseové... 86 // 7.3 Body-ego technika Trudi Schoopové... 87 // 7.4 Symbolická taneční terapie Laury Sheleenové... 88 // 7.5 Taneční terapie s využitím Labanovy analýzy pohybu... 92 // / 7 // 7.6 Taneční terapie jako primitivní exprese... 96 // 7.6.1 Skupina... 101 // 7.6.2 Rytmus... 102 // 7.6.3 Vztah k zemi... 103 // 7.6.4 Jednoduchost pohybu... 104 // 7.6.5 Opakování... 104 // 7.6.6 Taneční variace přesné zadávané terapeutem... 104 // 7.6.7 Hlasový doprovod... 105 // 7.6.8 Binarita... 105 // 7.6.9 Trans... 106
7.6.10 Hra s transgresí... 106 // 7.6.11 Sublimace... 106 // 7.6.12 Rituál... 106 // 7.7 Psychobalet... 107 // 8. INDIKACE A KONTRAINDIKACE TANEČNÍ TERAPIE... 112 // 8.1 Rehabilitace... 112 // 8.2 Děti a dospívající mládež... 114 // 8.3 Stárnoucí populace... 114 // 8.4 Nemocní Alzheimerovou chorobou... 114 // 8.3 Jiné duševní choroby... 115 // 8.6 Kontraindikace... 115 // 9. ÚČINNOST TANEČNÍ TERAPIE... 116 // III. // TANEČNÍ TERAPIE JAKO SOMATICKÁ TERAPIE // 10. LIDSKÉ TĚLO V DĚJINÁCH EVROPSKÉHO MYŠLENÍ // A V SOUČASNÉ PSYCHOLOGII... 121 // 10.1 Vliv vývoje a minulých zkušeností na tvorbu body image... 129 // 10.1.1 Kulturní socializace... 129 // 10.1.2 1nterpersonální zkušenosti... 129 // 10.1.3 Fyzické vlastnosti... 129 // 10.1.4 Osobnostní charakteristiky... 130 // 10.2 Vliv nedávných událostí a procesů na tvorbu body image... 130 // 10.2.1 Aktivující události a kognitivní procesy... 130 // 10.2.2 Seberegulacní strategie a procesy... 131 // 8 / Terapie tancem // 11. VYBRANÉ SMĚRY SOMATICKÝCH PSYCHOTERAPIÍ... 133 // 11.1 Reichova charakterově analytická vegetoterapie... 135 // 11.2 Lowenova bioenergetická analýza... 137 // 11.2.1 Schizoidní charakterová struktura... 138 // 11.2.2 Orální charakterová struktura... 139 // 11.2.3 Psychopatická charakterová struktura... 140 // 11.2.4 Masochistická charakterová struktura... 141 // 11.2.5 Rigidní charakterová struktura... 142 // 11.3 Pesso Boyden terapie... 143
// 11.4 Končen trati vní pohybová terapie... 144 // 11.5 Psychogymnastika... 145 // 11.6 Body-mind centering... 147 // 12. ZÁKLADNÍ TERAPEUTICKÉ TECHNIKY SOMATICKÝCH // PSYCHOTERAPIÍ... 148 // 12.1 Rozvoj tělesného sebeuvědomění... 148 // 12.2 Práce s energií... 149 // 12.3 Uzemnění... 130 // 12.4 Práce s dotekem... 131 // 12.4.1 Dotek země... 152 // 12.4.2 Dotek ohne... 153 // 12.4.3 Dotek vody... 153 // 12.4.4 Dotek vzduchu... 154 // 12.5 Práce s dechem... 154 // 12.6 Práce s hlasem... 155 // 12.7 Práce s očním kontaktem... 155 // IV. // TANEČNÍ TERAPIE JAKO ARTETERAPIE ÚVODEM... 159 // 13. ARTETERAPIE V KONTEXTU VYBRANÝCH // PSYCHOTERAPEUTICKÝCH SMĚRŮ... 160 // 13.1 Psychoanalytičke a psychodynamické přístupy... 160 // 13.1.1 Odhalení a vhled... 160 // 13.1.2 Sublimace...’... 161 // 13.1.3 Práce se symboly... 161 // ___/_9 // 13.2 Humanistické prístupy... 162 // 13.3 Kognitivně-behaviorální přístupy... 165 // 13.4 Systémové přístupy... 166 // 13.5 Eklektické a integrativní přístupy.*... 167 // ZÁVÉR... 170 // SUMMARY... 172 // LITERATURA... 174 // REJSTŘÍKY... 182 // «
(OCoLC)806199799
cnb002371841

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC