Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Druhé, doplněné a přepracované vydání
Praha : Mladá fronta, 2017
134 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-4421-9 (vázáno)
Edice postgraduální medicíny
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
001462906
Obsah // Předmluva...*...x3 // 1 Definice a epidemiologie rezistentní hypertenze... 15 // 1.1 Definice rezistentní hypertenze, cílové hodnoty krevního tlaku. 15 // 1.2 Prevalence a incidence rezistentní hypertenze ... 16 // 1.3 Kardiovaskulární riziko a prognóza pacientů // s rezistentní hypertenzí ... 18 // 2 Diagnostika rezistentní hypertenze... 22 // 2.1 Měření tlaku ... 22 // 2.1.1 Měření tlaku v ordinaci... 22 // 2.1.2 Jakým přístrojem tlak měřit? ... 23 // 2.1.3 Vyloučení pseudohypertenze... 24 // 2.1.4 Ambulantní monitorování krevního tlaku ... 25 // 2.1.5 Domácí měření krevního tlaku ... 26 // 3 Vyloučení exogenních a sekundárních příčin hypertenze ... 29 // 3.1 Exogénni příčiny hypertenze... 29 // 3.1.1 Poléková hypertenze... 29 // 3.1.2 Alkohol a hypertenze ... 31 // 3.2 Ověření adherence ? léčbě ... 32 // 3.3 Vyloučení sekundární hypertenze... 3b // 3.3.1 Primární hyperaldosteronismus... 38 // 3.3.2 Renoparenchymatózní hypertenze... 42 // 3.3.3 Renovaskulární hypertenze... 45 // 3.3.4 Feochromocytom ... 51 // 3.3.5 Obštrukční spánková apnoe ... 55 // 3.3.6 Cushingův syndrom... 60 // 3.3.7 Další sekundární příčiny hypertenze... 61 // 3.3.8 Shrnutí ... 63 // 4 Léčba rezistentní hypertenze... 65 // 4.1 Nefarmakologická opatření... 65 // 4.2 Vysazení interferující medikace a analgetická léčba... 69 // 4.3 Diuretika v léčbě rezistentní hypertenze ... 70 // 4.4 Antagonisté mineralokortikoidních
receptom... 74 // 4.5 Kombinovaná léčba ... 79 // Obtížně léčitelná hypertenze // 4.6 Fixní kombinace ... 85 // 4.7 Kombinace více inhibitorů systému renin-angiotenzin... 89 // 4.8 Glifloziny v léčbě hypertenze u diabetiků ... 92 // 4.9 Časté chyby ve farmakoterapii rezistentní hypertenze ... 93 // 4.10 Léčba rezistentní hypertenze u chronického onemocnění ledvin — 94 // 4.11 Intervenční a přístrojová léčba rezistentní hypertenze ... 96 // 4.11.1 Katetrizační renální denervace... 9b // 4.11.2 Stimulace karotického baroreflexu ... 99 // 4.11.3 Arteriovenózní pištěl a intervence karotického sinu .. 100 // Literatura...103 // Souhrn ... 126 // Summary... 127 // Seznam zkratek... 129 // Rejstřík ... ?

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC