Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
6., nezměněné vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016
118 stran ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-244-4914-2 (brožováno)
Skripta
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografické odkazy
Určeno pro studenty české filologie a slavistiky
001462915
Obsah // Str* // úvodní poznámky ... 3 - 4 // I. Ukázky z nejstaräích staroslovônsk ch rukopisů ?/ Hlaholské texty v cyrilské transkripci // 1. Z kodexu Zo rafského, Matouš VI, 19 - 24 /e variantami/ ... 5 // Normalizované znSnl... 6 // 2. Z kodexu Zografakého, Matouš VI, 9 - 13 /a variantami/... 6 - 7 // Normalizované zněni ... 7 // 3. Z kodexu Zografského, Lukáš II, 1 - 18 /s variantami/... 7- 9 // 4. Z kodexu Zografského, Lukáš II, 40 - 51 /s variantami/ ... 9-10 // 5. Z kodexu Zografského, Matouš IV, 1 - 11 ... 10 - 11 // 6. Z kódexu Zografského, Matouš XII, 14 - 37 ... 11 - 13 // 7. Z kodexu Zografského, Lukáš VI, 47 - VII, 10... 13 - 14 // 8. Z kodexu Mariánského, Matouš XIII, 1 - 9 /s variantami/ ... 14-15 // 9. Z kodexu Mariánského, Lukáš XVIII, 18 - 25 /s variantami/ ... 15-16 // 10. Z kodexu Mariánského, Marek XI, 1 - 18 ... 16 - 17 // 11. 7 kodexu Mariánského, Lukáš XXII, 1 - 14... 17 - 18 // 12. Z kodexu Mariánského, Matouš XXVI, 20 - 25 ... 18 // 13. Z kodexu Mariánského, Marek XIV, 66 - 72 ... 18 - 19 // 14. Z kodexu Mariánského, Jan XVIII, 29 - 38 ... 19 - 20 // 15. Z kodexu Assemsnova, Marek XVI, 1 - 8 /s variantami/... 20 - 21 // 16. Z kodexu Assemanova, Marek I, 4 - 8 /s variantami/... 21 // 17. Z kodexu Assemanova, Marek VI, 17 - 28... 22 // 18. Z kodexu Assemanova, Marek XII, 28 - 31 ... 23 // 19. Z euchologia Sinajského, 12b22 - 13a7... 23 // 20. 7 euchologia Sinajského, 14a22 - 14b8... 23 - 24 // 21. Z
euchologia Sinajského, 30a5 - 30?8... 24 - 25 // 22. Z žaltáře Sinajského, žalm 102 ... 25 - 26 // 23. Z Clozova sborníku, lei - 7 /Úryvek z homilie J. Chrysostoma/ .. 26-27 // 24. Z Clozova sborníku, lb28 - 2e8 /úryvek z tzv. Anonymní homilie // s přepisem do latinky a českem překlad OD/... 27 - 28 // 25. Z Kyjevských lieti, Lol. 3r, 3V ... 28 - 30 // ?/ Texty cyrilské // 26. Ze neviny kníru, MatouS IX, 27 - 31 /a varlantaoi/... 30 - 31 // 27. Ze Saviny knlgy, Metcuä XIV, 23 - 33 ... 31 - 32 // 28. Ze Saviny knisy, Lukái XVI, 22 - 31... 32 // 29. Z evangeliáře Ostromirova, Matouš V, 42 - 45 /a varlantasil/ ... 33 // 30. 7 evangeliáře Ostromlrove, Lukáš XXIV, 1-9 ... 33 - 34 // 31. 3 kodexu Supraalakého, 121.6 - 122.28 /úryvek ?? života Řehoře // Velikého/... 34 - 36 // 32. Z kodexu Supraalakého, 275.4 - 276.7 /úryvek ze Života Jana Scho- // laatika/... 36 - 37 // 33. Z kodexu Supraslakého, 325.4 - 325.14 /úryvek z homilie J. Chry- // aostome/ ... 37 // II. Ukázky z texta mladäleh redakci // a/ Cyrilské rukopisy ruské redakce Str. // 34. 7,e Života Konstantinova /úryvek z ???. XIV./... 37 - 3b // 35. 7. Prvnl ataroslovénské legendy o sv. Václavu /Vostokovova // redakce/... 38 - 39 // Text restituovaný M. Welngartem ... 39 - 40 // ?/ Cyrilské rukopisy bulharské redakce // 36. 7 Grigorovlčova parlmejnlku, Jonaä 1,1 - 11,1 /s variantami/ 41 - 42 // 37. 2 traktátu mnicha Chrabra 0 písmenech ... 43 // ?/ Hlaholské rukopisy chorvátské
redakce // 38. Z První staroslověnské legendy o sv. Václavu /text breviáre // Noví janského/... 44 // 39. Z breviáre Víta z Omiälje, Jonáä 1,1 - 11,1 /s variantami/ 45-48 // Slovníček rukopianých zkratek... 49 - 52 // Staroslověnsko - český slovníček ... 53- 113 // Seznam pouäitých zkratek ... 114 // Tabulka písme hlaholského a cyrilského ... 115- 116 // Obsah ... 117- 118
(OCoLC)949217227
cnb002787396

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC