Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2017
274 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-87782-80-4 (brožováno)
Publikace Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví ; svazek 2
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Německé resumé
001462920
Obsah // Předmluva Ota Konrád // Československo-rakouské vztahy od konce války • // po počátek třicátých let. Hlavní rysy jejich vývoje // Hanns Haas // Rakousko a Československo v systému kolektivní bezpečnosti vletech 1918 až 1938 // Jaroslav Šebek // Role rakouských katolických kruhů // v procesu vzniku a existence stavovského státu 1933/34-38 Marek Šmíd // Rakousko-italské vztahy v letech 1934-1938 ve zprávách československých vyslanců ve Vídni a v Římě // Johannes Florian Kontny // Hranice města a státní hranice: dopad únorových bojů roku 1934 a „anšlusu“ Rakouska na místní politiku ve Znojmě (Znaim) // Niklas Ferzi // „Také on stál na stráži za svobodu a nezávislost Německé říše“: domácí (české) bezpečnostní složky v protektorátu Čechy a Morava a dilema loajality // Jan Stříbrný // Církevní politika v protektorátu David Kovařík // Činnost plukovníka Vladimíra Hobzy a jeho „partyzánského“ oddílu při vysidlování (nejen) německých obyvatel do Rakouska v roce 1945 // Hildegard Schmoller // Třetí Československá republika z pohledu Rakouska // 199 // Wilhelm Brauneder // Rakouská státnost v roce 1945 v evropském kontextu Miroslav Šepták // Od konce války po Státní smlouvu. Nástin československo-rakouských politických vztahů v letech 1945-1955 213 // Seznam pramenů a literatury 232 // Seznam zkratek 264 // Rejstřík osob 268 // Seznam autorů a autorek 271 // Zusammenfassung
272
cnb002986904

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC