Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
Liberec : Bor, 2018
145 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87607-76-3 (brožováno)
Balbín
Obsahuje bibliografii na stranách 139-144 a bibliografické odkazy
001462938
Obsah // SLEZSKO V 16. STOLETÍ... // KLADNÝ A ZÁPORNÝ OHLAS HUSITSTVÍ VE SLEZSKU // Revoluce před revolucemi... // Projevy sociálního neklidu... // Císař Zikmund ve Vratislavi... // Proti kalichu i pro něj... // Spanilé jízdy do Slezska... // Skromný ohlas husitství... // SLEZSKO V OHNI MOCENSKÝCH ZÁJMŮ V 15. STOLETÍ // Husitský král Jiří z Poděbrad... // Vratislavští proti Poděbradovi... // Počátky dynastie Poděbradů ve Slezsku // Matyáš Korvín a Poděbradové... // Slezsko a Jagellonci... // CÍRKEVNÍ POMĚRY VE SLEZSKU DO POČÁTKU 16. STOLETÍ // Vratislav-Hnězdno... // Světské panství biskupů... // Farnosti a mnišské řády... // Malá galerie vratislavských biskupů_ // Husitství - ano ine... // HABSBURKOVÉ A PRONIKÁNÍ REFORMAČNÍCH PROUDŮ DO SLEZSKA // Osudová volba... // První vlaštovky reformace ve Slezsku... // Pokroky reformace a odpor císaře... // Lehnický Piastovec Fridrich II. // a Hohenzollernové... // Ve Vratislavi... // Minsterberská knížata... // PROTAGONISTÉ SLEZSKÉ REFORMACE A JEJÍ PROTIVNÍCI // Apoštol z Osieku... 35 // Kazatel od sv. Maří Magdaleny... : : // Probošt u sv. Alžběty... // Katolická výspa - kapitula sv. Kříže . : : // Vratislavští biskupové-knížata... Ir // Pokroky reformace... // Malé kalendárium... -1 // VÍTĚZSTVÍ A PROHRY REFORMACE DO POČÁTKU 17. STOLETÍ // Cuius regio, eius religio... -1 // Zlatý věk Maxmiliána II... // Lutersko-augšpurská konfese ominu,e -I // Nástup kalvinismu... — // Zápas teologů...-f // Knížata a kalvinismus... // Protestantské školství... // PŘED EVROPSKOU BOUŘÍ // Císař-podivín...5*1 // Katolicismus sbírá síly...51 // Majestát Rudolfa II...53 // Nesnadný zrod Majestátu pro Slezsko.. 51 Památný dokument...5~ // KDO S KOHO // Tříbení sil v Evropě...55 // Poslední dobrodružství Rudolfa II...55 // Nový monarcha...56 //
Další kroky protireformace...57 // Rozpory se vyhrocují...5S // KOSTKY JSOU VRŽENY... // Pražská defenestrace...61 // Ohlas ve Slezsku...61 // Po boku českých stavů...62 // Cestou k Bílé hoře...64 // PO BÍLÉ HOŘE // V Praze a v Čechách... // Role saského kurfiřta... // Poslední marný pokus Fridricha // Falckého... // Císařova ruka mstivá a milostivá .. // Drážďanský akord... // Kroky reformace a rekatolizace // v Kladsku... // V CHAOSU TŘICETILETÉ VÁLKY A PO NÍ // Charakter konfliktu... // Slezsko válčištěm... // Pokroky rekatolizace a další // průběh války... // Dopad války na krajinu... // Pohled na vládnoucí elity // v polovině 17. století... // Jednota bratrská a Slezsko... // MÍR PŘEMOHL VÁLKU // Složitosti mírových jednání... // Pax - optima rerum (Mír - to nejlepší ze všech věcí) ... Ve světle mírového dokumentu ... Další kroky císařského katolicismu. Postavení slezských protestantů po // třicetileté válce... // Vítězící katolíci... // Ochránci protestantů... // FENOMÉN REFORMAČNÍ ARCHITEKTURY VE SLEZSKU // Evangelíci přebírají chrámy... // Nová orientace interiérů... // Po vestfálském míru... // Hraniční a útěkové kostely... // TROJICE KOSTELŮ MÍRU // Tvrdé podmínky vzniku...100 // Chaloupka Kristova v Hlohově...101 // Kostel sv. Duchavjavoře...101 // Kostel sv. Trojice ve Svídnici...104 // Úspěšný architekt...106 // Slovenský ekvivalent - // artikulární kostely...108 // DÁL POD ŽEZLEM HABSBURKŮ // Konec slezských Piastovců...109 // Karel XII. versus August Mocný...109 // Konvence v Altranstädtu...Ill // Kostely milosti...112 // Kožichov, Zaháň, Milič...113 // Kamenné kostely milosti...115 // V 18. STOLETÍ... // Dva bratři (Josef I. a Karel VI.).119 // Vztah ? evangelíkům...120 // Útočné katolické baroko...120 // Slezské baroko na venkově...123 //
Na okraj kapitoly...129 // SLEZSKO KOŘISTÍ PRUSKÉHO KRÁLE // Žena v čele státu...130 // Druhá a třetí slezská válka...130 // Po míru v Hubertusburgu (1763)___132 // Změny církevních poměrů ve Slezsku . 133 // SROVNÁVACÍ TABULKA // MÍSTNÍCH JMEN...136 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY. .. 139 // PODĚKOVÁNÍ...145
(OCoLC)1043871699
cnb002984098

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC