Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.07.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Prvé vydanie
Levice : Client Service, 2017
297 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-972661-0-3 (brožováno)
500 výtisků
Obsahuje bibliografii na 232-248, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001463004
OBSAH // PREDHOVOR // 1 .VEDA...16 // 1.1. Vznik a funkcia paradigiem...18 // 12. Veda a jej podoby...20 // 13. Logický pozitivizmus...28 // 1.4. Teória vedy...30 // 1.5. Výskum...36 // 1.6. Metóda (vo vede a výskume)...39 // 1.7. Čo je to veda v spoločenských (sociálnych) vedách?...49 // 1.7.1. Spoločenskovedné zákony a teórie...56 // 2. Metodológia...60 // 2.1. Validita...62 // 2.2. Reliabilita...65 // 2.3. Klasifikácia...66 // 2.4. Explikácia...68 // 2.4.1. Presnosť spoločenskovedných pojmov...70 // 2.4.2. Jednoznačnosť spoločenskovedných pojmov...71 // 2.5. Axiomatizácia...72 // 2.5.1. Z histórie axióm...75 // 2.6. Formalizácia...76 // 2.7. Kvantitatívne postupy...79 // 2.7.1. Požiadavky na kvantitatívne postupy v spoločenskovednom výskume...79 // 2.7.2. Postuláty kvantitatívneho prístupu (v spoločenskovednom výskume)...80 // 2.8. Operacionalizácia...82 // 3. Ďalšie významné pojmy kvantitatívneho výskumu...86 // 3.1. Pravdepodobnosť...86 // 3.2. Znak...87 // 3.2.1. Konštrukty...89 // 3.3. Indikátor...91 // 3.4. Štandardizácia...93 // 3.5. Explorácia...94 // 3.6. Triangulácia...96 // 3.7. Axiomatizácia...97 // 3.8. Teoréma...97 // 3.9. Teória...97 // 3.9.1. Modely v teóriách spoločenských vied...103 // 3.9.2. Autopoietické systémy v spoločenskovedných teóriách...105 // 3.9.3. K otázkam „zakotvenej teórie“...114 // 4. K otázkam komplementarity kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu v spoločenských
vedách.116 // 4.1. K všeobecným metodologickým otázkam...116 // 4.1.1. Bayesianizmus...117 // 4.1.2. Vedecká skromnosť...123 // 4.2. Kvantitatívne a kvalitatívne prístupy...124 // 4.3. K otázkam komplementarity... 135 // 4.4. Závery...139 // 5. Stratégia kvantitatívnych metód výskumu...140 // 5.1. Formulácia problému...144 // 5.2. Heuristická fáza...147 // 5.3. Formulovanie hypotéz...148 // 5.3.1. Vedeckovýskumná hypotéza (domnienka)...148 // 5.3.2. Meranie...155 // 5.4. Výber metód a konštrukcia nástrojov merania, techník...157 // 5.4.1. Pozorovanie...158 // 5.4.2. Rozhovor...161 // 5.4.2.1. Vedenie rozhovoru...161 // 5.4.2.2. Fókusové interview...165 // 5.4.3. Dotazník...165 // 5.4.3.1. Všeobecne o dotazníku...165 // 5.4.3.2. Príprava a skladba dotazníka...167 // 5.4.4. Štúdium dokumentov (obsahová analýza)...172 // 5.4.5. Experiment (experimentálna metóda)...174 // 5.4.6. Expertné odhady...175 // 5.5. Pilotáž, sondáž a predvýskum...179 // 5.6. Stanovenie výberového súboru...180 // 5.6.1. Pojmy základný a výberový súbor...180 // 5.6.2. Náhodný a zámerný výber...181 // 5.6.3. Stratifikovaný, štruktúrovaný výber...183 // 5.6.4. Reprezentatívny výber...183 // 5.6.5. Výberový súbor a jeho rozsah...184 // 5.7. Terénny zber dát...186 // 5.8. Predspracovanie a spracovanie dát...187 // 5.9. Interpretácia nameraných a vypočítaných hodnôt, verifikácia alebo falzifikácia hypotéz.190 // 5.9.1. Vysvetlenie
a porozumenie...193 // 5.9.1.1. Porozumenie...195 // 5.9.2. Interpretácia...200 // 5.10. Závery výskumu...225 // 5.11. Neprípustné správanie v spoločenskovednom výskume...226 // 6. Závery...228 // 7. CONCLUSIONS...230 // 8. Literatúra...232 // 9. Index menný...249 // 10. Prílohy...255 // PRÍLOHA Č. 1...255 // PRÍLOHA Č. 2...256 // PRÍLOHA Č. 3...257 // PRÍLOHA Č. 4...258 // Obrazové prílohy...269 // Friedrich Emst Daniel Schleiermacher...269 // Thomas Bayes...270 // Friedrich Wilhelm Joseph von S ch e 11 i n g...271 // Charles Sanders Peirce...272 // Edmund Husserl...273 // Karl Jaspers...274 // Werner Heisenberg...275 // Ludwig Wittgenstein...276 // Karl Raimund Popper...í...277 // Paul von Lazarsfeld...278 // Imre La k a t o s...279 // Carl Gustav H e m p e 1...280 // Paul Oppenheim...281 // Émile Durkheim...282 // Hans-Georg Gadamer...283 // Paul R i c oe u ?...284 // Paul ?. Feyerabend...285 // Niklas Luhman...286 // Jürgen Habermas...287 // Richard McKoy Rorty...288 // Alexandre Koyré...289 // Alfred Tarski...290 // Wolfgang Stegmüller...291 // Ilya Prigogine...292 // Michael P ? 1 a n y i...293 // Karl Paul P ? 1 a n y i...294 // Vojtech Filkom...295 // Alexander Himer...296 // Peter G a v o r a...297

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC