Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
176 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm + 1 DVD

objednat
ISBN 978-80-247-5482-6 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001463070
Obsah // Seznam použitých zkratek...9 // Úvod...11 // 1 Echokardiografický přístroj a jeho použití (Martin Eisenberger)...13 // 1.1 Echokardiografický diagnostický prístroj...13 // 1.2 Frekvence ultrazvuku a hloubka vyšetření...16 // 1.3 Režimy ultrazvukového zobrazení ...18 // 1.4 Základní nastavení echokardiografického přístroje ...22 // 1.5 Artefakty zobrazení...23 // 1.6 Zavedení ultrazvukového katétru do srdce...25 // 2 Základní techniky a projekce (Alan Bulava) ... 28 // 2.1 Základní orientace katétru ...28 // 2.2 „Home view“...29 // 2.3 Ouško pravé síně a crista terminalis...30 // 2.4 Ústí koronárního sinu ...32 // 2.5 Kořen aorty a plicnice...33 // 2.6 Ouško levé síně ...34 // 2.7 Levá síň a levostranné plieni žíly ...35 // 2.8 Zadní stěna levé síně a jícen ...36 // 2.9 Pravostranné plieni žíly...37 // 2.10 Horní dutá žíla...39 // 2.11 Kořen aorty, výtokový trakt pravé komory a plicnice ... 40 // 2.12 Strop levé síně a horní plieni žíly (pohled z koronárního sinu) .43 // 2.13 Levá síň a ouško levé síně (pohled z koronárního sinu)... 44 // 2.14 Levá komora v podélné ose (pohled z pravé komory) ...46 // 2.15 Levá komora v příčné ose (pohled z pravé komory)...50 // 2.16 Levá síň a ouško levé síně (pohled z plicnice) ...51 // 2.17 Zobrazení z levé síně...53 // 3 Nejčastější anatomické abnormality pozorované při elektrofyziologic- // kém vyšetření (Martin
Eisenberger, Petr Peichl) ... 56 // 3.1 Eustachova řasa a Chiariho síťka (Martin Eisenberger)...56 // 3.2 Aneurysma mezisíňového septa (Martin Eisenberger)...57 // 3.3 Perzistující foramen ovale (Martin Eisenberger)...60 // 3.4 Lipomatózní hypertrofie mezisíňového septa (Martin Eisenberger). ... 61 // 3.5 Defekt septa síní (Martin Eisenberger)...61 // 3.6 Defekt septa komor (Martin Eisenberger)...62 // 3.7 Ebsteinova anomálie (Petr Peichl)...63 // 3.8 Hypertrofie levé komory (Martin Eisenberger)...63 // 3.9 Spontánní echokontrast (Martin Eisenberger)...63 // 5 // 3.10 Trombus v srdečních síních (Mariin Eisenberger)... 64 // ??1 Srdeční nádory (Petr Peichl)...66 // 4 ICE při transseptáiní punkci (Alan Bulava)...69 // 4? Rovina transseptáiní punkce...69 // 4.2 Jednoduchá transseptáiní punkce ...71 // 4.3 Dvojitá transseptáiní punkce...71 // 4.4 Transseptáiní punkce aneurysmatického septa...73 // 4.5 Transseptáiní punkce zdvojeného septa ...73 // 4.6 Transseptáiní punkce po uzávěru defektu septa síní...75 // 4.7 Pyramidový prostor při transseptáiní punkci...75 // 4.8 Renavigace do levé síně za pomocí ICE...76 // 4.9 Perzistující defekt po transseptáiní punkci...77 // 4.10 Obtížná transseptáiní punkce ...78 // 5 ICE při ablaci typického flutteru síní (Alan Bulava)...82 // 5.1 Ablace typického flutteru síní...82 // 5.2 Prohlubně a krypty na kavotrikuspidálním můstku...83 // 5.3 Eustachova řasa a „looping“
ablačního katétru...87 // 5.4 Délka kavotrikuspidálního můstku...88 // 5.5 Stabilita kontaktu mezi ablačním katétrem a tkání...89 // 6 ICE při nefarmakologické léčbě fibrilace síní (Alan Bulava, )an Škoda, // Jan Petrů)...93 // 6.1 Zobrazení ústí plicních žil (Alan Bulava)...93 // 6.2 Izolace plicních žil (Alan Bulava)...95 // 6.3 Izolace horní duté žíly (VUam Bulava)...100 // 6.4 Lineární ablační léze v levé síni (Alan Bulava)...100 // 6.5 Lineární ablační léze v pravé síni (Alan Bulava)...104 // 6.6 Balónkové technologie pro ablaci plicních žil (Jan Škoda)...105 // 6.7 Multielektrodové cirkulární systémy (Alan Bulava)...109 // 6.8 Intrakardiální echokardiografie a uzávěr ouška levé síně (Jan Škoda, // Jan Petrů)...110 // 7 ICE při ablaci komorových arytmií (Martin Eisenberger)...120 // 7.1 Ablace komorových arytmií z pravé komory srdeční...120 // 7.2 Ablace komorových tachykardií z levé komory srdeční...125 // 7.3 Ablace komorových tachykardií z Valsalvových sinů a výtokového // traktu levé komory...126 // 7.4 Ablace fibrilace komor...129 // 8 ICE při ablaci ostatních arytmií (Alan Bulava, Petr Peichl)...132 // 8.1 Ablace nepřiměřené sinusové tachykardie (A/au Bu/ava) ...132 // 8.2 Ablace přídatných drah z levého srdce a z nekoronárního // Valsalvova sinu (Alan Bulava) ...132 // 8.3 Ablace sinových tachykardií (Alan Bulava) ...135 // 8.4 Ablace arytmií u vrozených srdečních
vad (Petr Peichl) ...139 // 6 // 9 ICE a eliminace ionizujícího záření (Alan Bulava) ...145 // 9.1 Konvenční ablace...146 // 9.2 Komplexní ablace ...148 // 10 ICE při diagnostice periprocedurálních komplikací (Alan Bulava) ---157 // 10.1 Lokální přehřívání tkáně a formace ablační léze ...158 // 10.2 Perikardiální výpotek a tamponáda ...160 // 10.3 Stenóza plieni žíly...162 // 10.4 Ruptura závěsného chlopenního aparátu...164 // 10.5 Trombus...164 // 10.6 Vzduchová embolie v srdečních oddílech...166 // 10.7 Extrakce elektrod kardiostimulačního systému ...166 // O autorech...172 // Rejstřík ...174 // Souhrn/Summary...176 // 7
(OCoLC)953515981
cnb002785273

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC