Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Brno : Paido, 2002
103 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7315-033-6 (brožováno)
Edice pedagogické literatury
Obsahuje bibliografii na stranách 100-103
001463084
OBSAH // Úvod 7 // 1. VÝVOJ DIDAKTIKY TĚLESNÉ VÝCHOVY 9 // 1.1 Zavedení telesné výchovy na školách // jako povinný vyučovací předmět v Čechách 9 // 1.1.1 Zavedení tělesné výchovy do školních osnov 9 // 1.1.2 Tyršova národní soustava 10 // 1.1.3 Vývoj školní tělesné výchovy po 2. světové válce 10 // 2. DIDAKTIKA TELESNÉ VÝCHOVY 13 // 2.1 Tělesná výchova 13 // 2.2 Kinantropologie a tělesná výchova 14 // 2.3 Didaktika tělesné výchovy 14 // 2.3.1 Projekt výchovy a vzdělání 16 // 2.3.2 Činnosti žáka 16 // 2.3.3 Činnosti učitele tělesné výchovy 17 // 2.3.4 Podmínky 17 // 2.4 Výzkumné metody v didaktice tělesné výchovy 18 // 2.4.1 Metody teoretického poznávání a zpracování informací 19 // 3. PROJEKT VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVY VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 20 // 3.1 Dokumenty projektu 20 // 3.1.1 Učební plán 20 // 3.1.2 Učební osnovy - curriculum 21 // 3.2 Cíle tělesné výchovy 21 // 3.3 Učivo tělesné výchovy 24 // 3.3.1 Výběr učiva 25 // 3.3.2 Strukturace učiva 25 // 3.3.3 Osnování učiva 26 // 3.3.4 Základní charakteristika učiva v tělesné výchově 26 // 3.4 Celoroční plán 28 // 4. VYUČOVÁNÍ A UČENÍ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 29 // 4.1 Učení a motorické učení 30 // 4.2 Pedagogické základy motorického učení 31 // 4.3 Obsah učiva a jeho uspořádání v procesu motorického učení 32 // 4.4 Průběh a fáze motorického učení 33 // 5. TĚLESNÝ, FUNKČNÍ A PSYCHICKÝ VÝVOJ DĚTÍ
A MLÁDEŽE 38 // 5.1 Periodizace vývoje 38 // ’ 5.2 Mladší školní věk 38 // 5.3 Střední školní věk 39 // 5.4 Starší školní věk 43 // 6. TĚLESNÁ ZDATNOST VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 45 // 6.1 Klasifikace pohybových schopností 45 // (3.2 Rozvoj pohybových schopností ve školní tělesné výchově 46 // 6.2.1 Síla a její rozvoj 47 // 6.2.2 Rychlost a její rozvoj 48 // 6.2.3 Vytrvalost a její rozvoj 49 // 6.2.4 Obratnost a její rozvoj 50 // 6.2.5 Ohebnost - pohyblivost a její rozvoj 51 // 6.3 Testování pohybových schopností ve školní tělesné výchově 52 // 7. UČITEL TĚLESNÉ VÝCHOVY 53 // 7.1 Struktura předpokladů a vlastností pedagoga 53 // 7.1.1 Hodnotová orientace, zaměřenost osobnosti 53 // 7.1.2 Pedagogické předpoklady a rozvinuté osobnostní vlastnosti 53 // 7.1.3 Soustava poznatků, vědomostí, praktických dovedností a zkušeností 55 // 7.2 Proces formování pedagoga - utváření pedagogických předpokladů 56 // 7.2.1 Typologie učitelských osobností 57 // 8. VYUČOVACÍ A VÝCHOVNÉ ČINNOSTI UČITELE TĚLESNÉ VÝCHOVY 59 // 8.1 Vyučovací činnosti učitele tělesné výchovy 59 // 8.2 Spektrum didaktických stylů 60 // 8.3 Vyučovací postupy 63 // 8.4 Uplatňování didaktických zásad ve školní tělesné výchově 63 // 8.5 Vyučovací metody 67 // 8.6 Výchovné metody 70 // 8.7 Zásady při zatěžování mladého organismu 71 // 9. ORGANIZAČNÍ FORMY PRÁCE V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 73 // 9.1 Organizační
formy 73 // 9.2 Vyučovací hodina tělesné výchovy 74 // 9.2.1 Typologie vyučovací hodiny 77 // 9.3 Struktura vyučovací hodiny 78 // 9.4 Efektivita vyučovací hodiny 80 // 9.5 Speciální didaktické formy ve vyučovací hodině 84 // 10. HODNOCENÍ VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 88 // 10.1 Vymezení a charakteristika pojmu 88 // 10.2 Hodnocení jako součást výchovně-vzdělávacího procesu v tělesné výchově 88 // 10.2.1 Metody a prostředky hodnocení 89 // 10.2.2 Principy hodnocení 91 // 10.2.3 Klasifikace nebo slovní hodnocení 91 // 11. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 93 // 11.1 Podmínky výchovy a vzdělání ve školní tělesné výchově 93 // 11.2 Institucionální podmínky 93 // 11.3 Sociální, personální a materiální podmínky 95 // 11.4 Právní podmínky 96 // 11.5 Bezpečnost ve školní TV 98 // 12. LITERATURA 100
(OCoLC)53273090
cnb001203177

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC