Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Brno : Paido, 2010
250 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7315-210-9 (brožováno)
400 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 231-241 a rejstřík
Anglické resumé
001463092
OBSAH // Úvod...7 // TEORETICKÁ VÝCHODISKA...9 // 1 Speciálněpedagogická východiska...11 // 1.1 Okruh osob se zdravotním postižením se zřetelem na těžké postižení // a souběžné postižení více vadami...11 // 1.2 T ěžké postižení dětí a mladistvých jako trvalé ohrožení vývoje...13 // 1.3 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, postižení a zdraví...15 // 1.4 Podpora osob se zdravotním postižením na základě zákona // o sociálních službách...24 // 1.5 Zdravotně postižený občan dle zákona o zaměstnanosti...31 // 1.6 Antidiskriminační zákon se zřetelem na občana se zdravotním postižením // a na vývoj ve školství...38 // NEUROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ V DĚTSKÉM VĚKU SE ZŘETELEM NA EPILEPSII...43 // 2 Vybraná neurologická onemocnění v dětském věku...45 // 2.1 Charakteristika oboru neurologie a dětské neurologie...45 // 2.2 Motorický a senzorický systém a jeho poruchy...45 // 2.3 Postnatální vývoj opěrné a cílené motoriky...51 // 2.4 Neurovývojové poruchy...54 // 2.5 Bolesti hlavy u dětí jako jedno z častých neurologických onemocnění ... 57 // 2.6 Neurologická diagnostika a přehled neurologických vyšetření // v dětském věku...63 // 3 Epilepsie - klasifikace, diagnostika, terapie a psychosociální podpora...67 // 3.1 Epidemiologie a etiopatogeneze...67 // 3.2 Klasifikace epileptických záchvatů, epileptické syndromy a jejich projevy. . 68 // 3.3 Westův syndrom-kazuistiky...72
// 3.4 Status epilepticus u dětí a adolescentů...79 // 3.5 Zahájení terapie po prvním epileptickém záchvatu u dětí - // komparace po pěti letech...85 // 3.6 Aspekty psychosociální a pedagogické podpory...102 // EDUKACE, INTERVENCE A TERAPIE JEDINCŮ S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM A SOUBĚŽNÝM POSTIŽENÍM VÍCE VADAMI...109 // 5 // 4 Přístupy к edukaci jedinců s těžkým postižením // a souběžným postižením více vadami...111 // 4.1 Profesionální podpora dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami unásavNěmecku...111 // 4.2 Charakteristika edukativních a podpůrných opatření v raném // a předškolním věku dětí s těžkým postižením...119 // 4.3 Zásady pedagogické podpory žáků s těžkým postižením // a souběžným postižením více vadami v Německu...127 // 4.4 Specifika edukace žáků s těžkým postižením v základní škole speciální... 13 5 // 4.5 Možnosti edukace a dalších intervencí pro absolventy // základní školy speciální...163 // 4.6 Edukativní a intervenční přístupy v sociálních zařízeních // pro mladé dospělé...173 // 5 Využití terapie a alternativních metod při edukaci jedinců s těžkým postižením // a souběžným postižením více vadami...193 // 5.1 Model „vnímání-představy-my šlení “ j ako základ terapií // ve speciální pedagogice...193 // 5.2 Koncept bazálni stimulace...197 // 5.3 Teoretické základy bazálni stimulace...200 // 5.4 Koncept bazálni
stimulace v praxi...203 // 5.5 Podpůrný program u žáků s těžkým postižením...208 // 5.6 Prostředky ucelené rehabilitace...215 // Summary...223 // Seznam příkladů, obrázků, tabulek a grafů...225 // Seznam zkratek...229 // Literatura...231 // Rej střik jmenný...243 // Rej střik věcný...245 // 6
(OCoLC)768557043
cnb002223219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC