Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
5., aktualizované a rozšířené vydání
Praha : Grada, 2018
204 stran : ilustrace, 1 portrét ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-271-0629-5 (brožováno)
Manažer
Na rubu titulní stránky chybně uvedeno: první vydání
Obsahuje bibliografii na stranách 198-199
001463114
Podrobný obsah // Obsah...5 // Úvod ...9 // O autorovi...11 // O knize ...12 // O pátém vydání...14 // Tabule 1 Struktura knihy...15 // 1. Vedení firmy...17 // 1.0 Vitalita...18 // Tabule 2 Pyramida vitality...19 // 1.1 Užitečnost...21 // 1.1.1 Cesta ? užitečnosti...22 // Tabule 3 Zajišťování užitečnosti...23 // 1.1.2 Subjekty...24 // Tabule 4 Subjekty a vztahy...25 // 1.1.3 Potřeby a tužby...26 // Tabule 5 Potřeby, tužby a realita...27 // 1.1.4 Konkurenční výhody...28 // Tabule 6 Typy konkurenčních výhod...29 // 1.1.5 Produkty...30 // Tabule 7 Definice produktů...31 // 1.2 Efektivita...33 // 1.2.1 Cesta ? efektivitě...34 // Tabule 8 Zajišťování efektivity...35 // 1.2.2 Procesy...36 // Tabule 9 Popis, obsluha a řízení procesů...37 // 1.2.3 Zdroje...38 // Tabule 10 Typy a odvozování zdrojů...39 // 1.2.4 Struktury...40 // Tabule 11 Funkční model firmy...41 // 1.2.5 Rovnováha...42 // Tabule 12 Lineární podstata rovnováhy a cyklus peněz...43 // 1.3 Stabilita ...45 // 1.3.1 Zdroje stability...46 // Tabule 13 Zajišťování stability...47 // 1.3.2 Zpětné vazby...48 // Tabule 14 Cyklické řízení...49 // 1.3.3 Akceptace ...50 // Tabule 15 Firemní myšlenky...51 // 1.3.4 Význam strategického rámce...52 // Tabule 16 Působení strategického rámce ve firmě...53 // 1.4 Dynamika...55 // 1.4.1 Zdroje dynamiky...56 // Tabule 17 Zajišťování dynamiky...57 // 1.4.2 Strategické řízení...58 // Tabule 18 Prognózování a ovlivňování
budoucnosti...59 // 1.4.3 Vnitřní dynamika...60 // Tabule 19 Lidé ve firemní dynamice ...61 // 1.4.4 Vnější dynamika...62 // Tabule 20 Nástroje a limity vnější dynamizace...63 // 1 .Z První shrnutí...64 // Tabule 21 Vitální kříž...65 // 2. Vedení lidí...67 // 2.0 Osobnost...68 // Tabule 22 Pyramida osobnosti...69 // 2.1 Definice...71 // 2.1.1 Způsobilost ? úloze...72 // Tabule 23 Dvě složky kompetence a odměňování lidí...73 // 2.1.2 Lidské zdroje...74 // Tabule 24 Trojúhelník lidských zdrojů...75 // 2.1.3 Rozvoj lidských zdrojů...76 // Tabule 25 Diagram P/S...77 // 2.2 Orientace...’...79 // 2.2.1 Podstata orientace...80 // Tabule 26 Tři příčiny nehajality...81 // 2.2.2 Zadávání úkolů a úloh...82 // Tabule 27 Obsah a povaha zadání úkolů a úloh...83 // 2.2.3 Hodnocení výsledků a lidí...84 // Tabule 28 Pravidla a obsah hodnotícího rozhovoru...85 // 2.3 Motivace...87 // 2.3.1 Podstata motivace...88 // Tabule 29 Úvod do motivace...89 // 2.3.2 Užitečné zásady motivace...90 // Tabule 30 Půltucet motivačních pravidel...91 // 2.3.3 Vlivné faktory motivace...92 // Tabule 31 Rozhodující faktory motivace...93 // 2.4 Habilitace ...95 // 2.4.1 Podstata habilitace...96 // Tabule 32 Práce s individuálními schopnostmi...97 // 2.4.2 Obsah a formy vzdělávání...98 // Tabule 33 Podoby učení a vzdělávání...99 // 2.4.3 Hloubka a styl vzdělávání... 100 // Tabule 34 Hloubka a styl vzdělávání...101 // 2.5 Druhé shrnutí
...102 // Tabule 35 Podpora individuální způsobilosti...103 // 3. Vedení skupin...105 // 3.0 Synergie...106 // Tabule 36 Cesty ? synergii...107 // 3.1 Mezilidské vztahy...109 // 3.1.1 Možnosti vztahového chování...110 // Tabule 37 Menu vztahového chování...111 // 3.1.2 Vznik spolupráce a soutěžení ...112 // Tabule 38 Klíčové stimuly soutěžení a spolupráce...113 // 3.1.3 Vznik pasivity, obětavosti a destrukce...114 // Tabule 39 Stimuly pasivity, obětavosti a destrukce...115 // 3.2 Týmová spolupráce...117 // 3.2.1 Podstata spolupráce ...118 // Tabule 40 Dualita podmínek týmové spolupráce...119 // 3.2.2 Rozdílnost...120 // Tabule 41 Rozdělení rolí ve skupině...121 // 3.2.3 Sdílení...122 // Tabule 42 Vývoj sdílení ve skupině...123 // 3.3 Zvládání konfliktů...125 // 3.3.1 Podstata konfliktů ...126 // Tabule 43 Volba metod řešení konfliktů...127 // 3.3.2 Principy řešení konfliktů...128 // Tabule 44 Klíčové principy řešení konfliktů ...129 // 3.3.3 Zvládání konfliktních lidí ... 130 // Tabule 45 Schéma zvládání konfliktních lidí...131 // 3.4 Manažerský styl...133 // 3.4.1 Modifikovaná manažerská mřížka...134 // Tabule 46 Základní manažerské styly...135 // 3.4.2 Vývoj manažerského stylu...136 // Tabule 47 Vývoj manažerského stylu...137 // 3.4.3 Hledání optimálního stylu...138 // Tabule 48 Hledání optima...139 // 3.1 Třetí shrnutí...140 // Tabule 49 Pyramida kultury ...141 // 4. Řízení
změn... 143 // 4.0 Evoluce ...144 // Tabule 50 Vývoj firmy...145 // 4.1 Omezení...147 // 4.1.1 Povaha omezení...148 // Tabule 51 Určení a likvidace aktuálního omezení...149 // 4.1.2 Mapy souvislostí...150 // Tabule 52 Jednoduchá mapa souvislostí...151 // 4.1.3 Lokalizace omezení ...152 // Tabule 53 Odpovědnost rolí v systému firmy...153 // 4.1.4 Cílový subjekt...154 // Tabule 54 Určení cílového subjektu...155 // 4.2 Kompetence...157 // 4.1.2 Cílové úlohy...158 // Tabule 55 Základní role jako množiny úloh...159 // 4.2.2 Manažerské úlohy...160 // Tabule 56 Předivo manažerských úloh...161 // 4.2.3 Cílové kompetence...162 // Tabule 57 Omezení v kompetencích...163 // 4.2.4 Pracovní pozice...164 // Tabule 58 Role v reálných manažerských pozicích...165 // 4.3 Metriky...167 // 4.3.1 Měření výkonu...168 // Tabule 59 Volba ukazatelů a norem...169 // 4.3.2 Měření lidských zdrojů...170 // Tabule 60 Obecná podoba škál pro měření lidských zdrojů...171 // 4.3.3 Měření schopností a postojů...172 // Tabule 61 Příklady škál pro schopnosti a postoje...173 // 4.3.4 Měření vlastností a speciálních zdrojů...174 // Tabule 62 Příklady škál pro vlastnosti a speciální zdroje...175 // 4.4 Změna...177 // 4.4.1 Kompetenční matice...178 // Tabule 53 Kompetenční matice...179 // 4.4.2 Změnový vektor...180 // Tabule 64 Příklad změnového vektoru...181 // 4.4.3 Změnový program...182 // Tabule 65 Příklad změnového
programu...183 // 4.4.4 Stálá změna ...184 // Tabule 66 Řešení problémů a řízení změn v teorii vitality...185 // 4.Z Čtvrté shrnutí ...186 // Tabule 67 Cesta ? vitalitě...187 // Závěr...189 // Vitalita dalších systémů...190 // Tabule 68 Teorie vitality v ekonomice, ekologii, sociologii a politice . . 191 // Vitalita ve veřejné správě...192 // Tabule 69 Aplikace funkčního modelu firmy na správu státu...193 // Kontext a zdroje vitality...194 // Tabule 70 Základní zákony bytí...195 // Literatura...197 // Výběr ze zahraničních zdrojů...198 // Související česky psané knihy...199
(OCoLC)1035453054
cnb002980108

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC