Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Prostor, 2016
325 stran ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7260-341-1 (vázáno)
Obzor ; 94. svazek
Obsahuje bibliografii na stranách 291-310, bibliografické odkazy a rejstřík
Politická a ekonomická situace v Československu v letech 1948-1968. Vývoj myšlení československých revizionistických ekonomů (např. Ota Šik)..
Anglické resumé
001463117
OBSAH // 1. MARXISMUS-LENINISMUS // A STALINSKÁ POLITICKÁ EKONOMIE // 21 // Marxismus: mluvit hlasem dějin // 21 Leninismus: marxismus 20. století // 33 Revoluce, válečný komunismus, občanská válka // 41 Povaha reformního potenciálu sovětské komunistické diktatury // 52 Vrcholná schematizace marxismu-leninismu: stalinská politická ekonomie socialismu // 60 // 2. KOMUNISTICKÝ PROJEKT // V POÚNOROVÉM ČESKOSLOVENSKU A JEHO EKONOMICKÉ PROBLÉMY // 75 // Politický teror a hospodářská industrializace jako spojité nádoby // 75 Stát dělníků, rolníků a pracující inteligence pod nadvládou komunistické nomenklatury // 79 Sociální rovnost versus ekonomická výkonnost // 85 Pokus o decentralizaci plánování na přelomu padesátých a šedesátých let // 90 „To není plán, nýbrž hvězdopravectví“ // 96 // 3. VĚDECKÝ PŘEROD OTY SIKA OD STALINSKÉ „METAFYZIKY“ // ? OBRYSŮM „TŘETÍ CESTY“ // 105 // Antinomie dogmatu // 105 Když Stalin odešel // 111 Paradoxy revize // 116 Zpátky ? trhu? Dopředu s trhem? // 121 // 4. VĚDA BEZ DĚJIN, DĚJINY BEZ VĚDY // 125 // Politická ekonomie socialismu, která se chce stát skutečnou vědou // 125 Ekonomika o socialismu jako předmět konvergentního vědění // 133 // 5. DLOUHÝ STALINŮV STÍN -HLUBOKÝ ZÁJEM TAJNÉ POLICIE O EKONOMY A EKONOMII // 139 // Žádná věda, špionáž! // 139 „Na vlasteneckém podkladě“ // 148 „Pod rouškou odbornosti“ // 151 „Buržoázni ekonom“ // 165 „Oddaný soudruh“, nebo „trockista“? // 169 // 6. REFORMNÍ DISKURZ V POLITICKÉ EKONOMII ŠEDESÁTÝCH LET // 175 // Utopismus jako modalita moderního myšlení a jednání // 175 Od sovětské komunistické ideologie ? československému socialistickému utopismu // 183 Konzumní společnost - prostředek, nebo cíl? // 188 Prostor a čas v éře hromadné spotřeby //
193 Trh neboli účelné rozptýlení moci a odpovědnosti // 199 Co je to socialismus? // 203 // 7. POLITIKA POD TLAKEM VĚDY A KULTURY. ÚTOK NA „DOGMATISMUS“ // 215 // Degenerace systému jako komunikační problém // 215 Veřejné rozpravy o vztahu politiky a ekonomiky před pražským jarem 1968 // 228 Ekonomové jako nátlaková skupina. // Šikova politika navzdory centru // 235 // 8. VĚDA A KULTURA POD TLAKEM POLITIKY. ÚČTOVÁNÍ S „REVIZIONISMEM“ // 247 // Diktatura proletariátu a třídní boj ještě neskončily // 247 Komunistická strana, alfa a omega // 249 „Metafyzická“ autorita marxismu-leninismu obnovena // 255 „Tržní socialismus“ je „reakční utopie“ // 257 Proti šikovcům a šikovštině // 262 // ZÁVĚR // 275 // Ekonomický diskurz mimo „paradykmata“ // 275 Smyčka mezi „českou cestou k socialismu“ a „českou cestou ke kapitalismu“ // 282 // Seznam pramenů a literatury // 291 Summary // 311 Poděkování // 319 Jmenný rejstřík // 321
(OCoLC)965748793
cnb002856340

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC