Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.07.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
5., rozšířené vydání
Praha : Portál, 2018
255 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1357-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografické odkazy
001463131
Obsah // Poděkování ... ? // Poznámky ? dalším vydáním knihy... 13 // Úvod ... 15 // 1 Co je a co není závislost ... 17 // Definice závislosti ... 17 // Znaky závislosti... 21 // Definice závislosti podle Americké psychiatrické asociace (DSM-IV) ... 33 // Poruchy duševního zdraví způsobené návykovými látkami ... 35 // Patologické hráčství ... 39 // Abúzus (zneužívání) látek nevyvolávajících závislost...43 // Nezdrženlivé chování vůči počítačům, internetu a videohrám...45 // „Závislost na sexu“... 49 // „Závislost na práci“... 51 // Patologické nakupování (oniomanie, shopping addiction)... 56 // Některé poruchy příjmu potravy ... 58 // Další formy návykového chování ... 62 // Proměny návykových problémů ... 63 // Víceosá diagnostika... 65 // Co je příčinou závislostí?... 69 // 2 Návykové problémy u specifických skupin ... 73 // Návykové problémy u dětí a dospívajících... 73 // Návykové problémy u žen ... 75 // Návykové nemoci ve vyšším věku... 78 // Návykové nemoci u duševně nemocných ... 80 // 3 Léčba návykových nemocí obecné... 83 // Léčba využívá více postupů a je dlouhodobá ... 83 // Krátká intervence... 84 // Dva klíčové objevy při léčení závislostí ... 84 // Stupňovitá péče a „matching“ ... 84 // Právní rámec pobytové léčby... 85 // Některé zvláště důležité formy léčby návykových nemocí... 85 // Poměr cena versus
efektivita... 86 // Třináct principů efektivní léčby závislosti na drogách... 87 // 4 Konkrétní terapeutické postupy v abecedním pořadí... 89 // Abstinence ... 89 // Abstinence v různých situacích... 93 // Al-Anon... 95 // Anonymní alkoholici a podobné organizace... 95 // Anonymní alkoholici a podobné organizace: 12 kroků... 101 // Anonymní alkoholici a podobné organizace: rčení... 103 // Asertivita (zdravé sebeprosazení) ... 105 // Autosugesce ... 106 // Bažení (craving) a jak ho zvládat... 108 // Bažení: kombinování způsobů, jak ho zvládnout ... 113 // Buddhistická metoda zvládání špatných myšlenek... 115 // Deník... 116 // Deník terapie ... 117 // Depresivní příznaky u osob s návykovou nemocí ... 117 // Dlouhodobý charakter léčby ... 118 // Dotazníky... 119 // Dovednosti a jejich nácvik... 120 // Emoce rizikové (negativní)... 121 // Emoce zdravé (pozitivní)... 123 // Empatie a laskavé vcítění ... 125 // Fyzická aktivita... 126 // ??dratace (dostatečný příjem vody) ... 127 // Jóga a čchi-kung ... 127 // Krátká intervence... 130 // Léky a léčba závislostí: stručná informace... 133 // Mediální gramotnost ... 137 // Mikropřestávky... 138 // Mírnění škod (harm reduction)... 138 // Motivace ... 139 // Motivace: přehled postupů, jak ji posilovat ... 143 // Motivační kartička ... 144 // Motivační okruhy... 144 // Motivační útoky ... 146 // Mozek: pomalý a rychlý ... 147 // Muzikoterapie...
148 // Network therapy (léčba v síti sociálních vztahů)... 149 // Nový člen skupiny nebo komunity... 149 // Odměňování střízlivosti (contingency management)... 150 // Odmítání ... 151 // Odvedení pozornosti ... 152 // Písemné úkoly ... 152 // Pohlednice ... 154 // Pomůcky a symboly ... 154 // Popis dne ... 156 // Profesionální stres u pomáhajících profesí... 156 // Průkaz střízlivosti... 159 // Převleky závislosti ... 159 // Psychodrama ... 159 // Psychopantomima ... 160 // Recidiva návykového chování: prevence a zvládání... 160 // Relaxační techniky... 163 // Rodina: problémy rodin, kde se vyskytuje závislost... 168 // Rodina: rizikové a ochranné činitele... 175 // Rodinná terapie v praxi... 177 // Sebeovládání a jak ho ovlivňovat... 184 // Semafor... 186 // Smích... 188 // Socioterapeutické kluby ... 189 // Spiritualita ... 191 // Stres a jeho zvládání ... 193 // Střízlíci a osvědčené způsoby zvládání závislosti ... 197 // Svépomocné a studijní materiály... 198 // Systémový přístup ... 198 // Třístupňová obrana... 199 // Uvědomování (mindfulness)... 201 // Váhy ... 206 // Velká skupina a jak s ní pracovat... 206 // Vztahy ... 211 // Zdánlivě nevýznamná rozhodnutí ... 213 // Zdraví... 213 // Změna vztahového rámce (reframing)... 214 // Životní stadium... 215 // Životní sty 1 a j eho poruchy... 216 // 5 Prevence návykových nemocí... 219 // Kritéria efektivity primární prevence
a její zásady... 220 // Zásady efektivní primární prevence ... 220 // 6 Stručné návody, jak překonat návykovou nemoc ... 223 // Zůstat střízlivý od alkoholu: 11 oblastí... 223 // Zůstat čistý (pomoc pro drogový problém)... 226 // Jak se zbavit hazardu... 229 // Jak přestat kouřit: jednoduchý svépomocný návod ... 231 // Jak zvítězit nad internetovou pornografií (svépomocný materiál)... 233 // 48 tipů, jak zvládnout nezdrženlivé nakupování... 240 // Co poradit ženám závislých mužů a mužům závislých žen ... 243 // Doporučení dospělým dětem rodičů s návykovou nemocí... 247 // Použitá literatura // 255
(OCoLC)1035468513
cnb002979599

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC