Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.07.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014
224 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-4219-8 (brožováno)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 201-216, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001463160
Obsah // Předmluva...11 // Úvod...13 // I. Poruchy autistického spektra...15 // Povaha autismu...15 // Komorbidita...19 // Prevalence...22 // Stručný nástin vývoje klasifikace poruch autistického spektra (PAS)...23 // Klinický obraz: autistická triáda...25 // Poruchy sociální interakce...26 // Poruchy komunikace...28 // Omezené, stereotypně se opakující vzorce chování, // úzký rámec zájmů a aktivit ...29 // II. Historický vývoj pohledu na příčiny a podstatu autismu ...33 // Průkopnické studie Leo Kannera (1943) a Hanse Aspergera (1944)...33 // Psychogenní (psychoanalytické) teorie - 50. až 70. léta 20. století...36 // Posun к biologizaci poruchy - 80. léta 20. století...37 // III. Současné etiologické teorie PAS...39 // Genetické faktory...41 // Environmentální rizikové faktory...43 // Chemikálie v prostředí...43 // Úvahy nad možným vlivem vakcinace...45 // Evoluční teorie příčin vzniku autismu...49 // Teorie autismu na základě extrémně mužského mozku...49 // Teorie nevyváženého genového imprintingu...51 // Neurobiologické či neuropsychologické teorie příčin vzniku autismu 53 // Kognitivní teorie autismu...56 // Narušení schopnosti „teorie mysli“...56 // Amygdala jako základ „sociálního mozku“...57 // Vývoj teorie mysli...60 // Porucha intencionality jako základ potíží v porozumění jazyku ...63 // Měření úrovně teorie mysli...65 // Je teorie mysli vrozená, nebo získaná?...67
Slabá centrální koherence...69 // Porucha exekutivních řídících funkcí...70 // Teorie poruchy sdílení pozornosti...72 // IV. Rodina s dítětem s diagnózou autismu...75 // Specifické charakteristiky dítěte s autismem...75 // Specifické vnímání...76 // Osamění uprostřed lidí...78 // Potřeba řádu a předvídatelnosti světa...80 // Projevy zdánlivě problémového chování...81 // Prožívání úzkosti...84 // Specifická životní situace rodiny...85 // Stres generovaný autismem jako specifickým typem postižení...86 // Stres generovaný postoji sociálního okolí a interakcí s ním...89 // V. Rodinná resilience...93 // Vývoj konceptu resilience...93 // Model rodinné resilience manželů McCubbinových...96 // Fáze adjustace v modelu rodinné resilience...99 // Dobré či špatné přizpůsobení se rodiny...102 // Krize rodiny...102 // Fáze adaptace v modelu rodinné resilience...103 // Koncept rodinné resilience Fromy Walshové...106 // VI. Zahraniční výzkumy copingových strategií a rodinné resilience // v rodinách s dítětem s autismem...111 // Reakce na stres, copingové strategie...111 // Rodiče dětí s autismem, jejich vztah a míra stresu...114 // Sourozenci dětí s autismem...115 // Výzkumy rodinné resilience...116 // Role pediatrů při posilování resilience rodin...117 // Sociální opora...118 // Smysl pro koherenci...119 // Přerámování, změna pohledu na život, spiritualita...120 // VII. Výzkum resilience
v českých rodinách dětí s autismem...123 // Výzkumný problém, cíle výzkumu a výzkumné otázky...123 // Metodologický rámec výzkumu...125 // Výběrový soubor...125 // Metody získávání a zpracování dat, průběh sběru dat...127 // Kvalitativní metody sběru dat...128 // Metody zpracování kvalitativních dat: kvalitativní analýza 133 // Kvantitativní metoda sběru dat...134 // Metody zpracováni kvantitativních dat: // vyhodnocení dotazníku Family Hardiness Index...136 // Etické aspekty výzkumu...136 // Výsledky...137 // Výsledky analýzy kvalitativních dat...137 // Hledání diagnózy; prožíváni nejistoty...137 // Nalezení diagnózy; reakce na její stanovení...144 // Specifické nároky plynoucí ze symptomů a charakteristik // autismu...148 // Vývoj stavu dítéte; rodičovské reakce a postoje // к tomuto vývoji ...151 // Proměny postoje к diagnóze, vyrovnávání se s ní; přerámování ..154 // Rodinné a sociální vztahy...157 // Aktivizace sociální podpory...161 // Výsledky dotazníku Family Hardiness Index...163 // Odpovědi na výzkumné otázky...168 // Diskuse...172 // К metodologickým aspektům výzkumu...173 // К výsledkům výzkumu z hlediska genderu...174 // К výsledkům analýzy kvalitativních dat...175 // К výsledkům dotazníku Family Hardiness Index...183 // К limitům výzkumu...188 // Náměty na další zkoumání...189 // Praktické implikace výzkumu...189 // Závěry...193 // Souhrn...197
// Summary...199 // Literatura...201 // Rejstřík...217 // Seznam tabulek a obrázků...219 // O autorkách...221 // Příloha; Model rodinné resilience manželů McCubbinových...223
(OCoLC)907519749
cnb002634620

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC